Geleid door de Waarheid

22-03-2022

Job scheurde in verdriet zijn kleding. David huppelde vol blijdschap voor de ark uit. Maria zong vol vreugde en aanbidding haar lofzang. Jezus weende bij het graf van Lazarus. Het zijn enkele voorbeelden van hoe personen in de Bijbel hun emoties uitten.

Emoties mag je uiten (lees hier meer). God heeft ons namelijk geschapen als mensen met emoties. Zoals ook Prediker zegt: er is een tijd om te huilen en te lachen, om te rouwen en te dansen, om te haten en lief te hebben (Pred. 3:1-8). Dat betekent dus dat je emoties onderdrukken geen kenmerk is van een gezond geloof, maar je emoties ongecontroleerd uiten is dat ook niet. Maar wat wel nodig is, is een vaste, Bijbelse waarheid die je vormt en zo ook beïnvloed hoe jij je emoties uit.

Emoties in de Psalmen

Ook in de Psalmen komen emoties veel terug. Je kan daar lezen over de diepste noden en de grootste vreugdes, over twijfel en angst, over blijdschap en hoop. Juist dat maakt de Psalmen zo mooi. Ze laten niet een mooi, eenzijdig plaatje zien, maar de realiteit van het leven. De dichters van de Psalmen zijn ons voor geweest in de vragen die zij hadden, in de dingen die zij voelden en ervaarden. Dat heeft God in Zijn Woord op laten schrijven, onder andere, als troost voor jou.

Psalm 42 en 43 zijn daar een mooi voorbeeld van. Ik wil je aanraden om je Bijbel er even bij te pakken zodat je mee kan lezen. Aan het begin van Psalm 42 lees je hoe de dichter verlangt naar God en Gods huis (Ps. 42:2-5). Vol verdriet en in tranen denkt hij eraan hoe hij met anderen, in het verleden, zingend en met vreugde naar Gods huis ging, maar dat nu niet kan. Hij heeft het idee dat God hem vergeten is. Misschien herken je het wel en voelt God soms ver weg. Je verlangt naar hoe het eerst was toen je ervaarde dat God aanwezig was. Op sommige momenten had je misschien soms zelf het idee dat als je je hand zou uitsteken, je Hem zou kunnen aanraken. Maar dat is nu anders en God lijkt zelfs ver weg.

"Mijn gevoel staat nog te vaak recht tegenover wat God in de Bijbel tegen ons zegt."

Als ik naar mezelf kijk, laat ik me makkelijk meeslepen door de emoties die ik ervaar op een moment. Met name door emoties als verdriet en angst. Mijn gevoel staat nog te vaak recht tegenover wat God in de Bijbel tegen ons zegt. God roept ons keer op keer op om niet bang te zijn en om ons geen zorgen te maken voor de dag van morgen (Matt. 6:25-34, Fil.4:6-7). Het gebeurd nog te vaak dat ik me niet alleen zorgen maak voor de dag van morgen, maar ook al voor de komende week. Op die momenten moet ik mezelf actief herinneren aan wat God zegt. Zoals ook de dichter dat doet in Psalm 42 en 43. Als je verder leest, kom je in vers 6 het volgende tegen:

"Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht." - Psalm 42:6, HSV 

De dichter laat zich niet overweldigen door de heftige emoties die hij ervaart. Sterker nog, hij roept zijn ziel op om het van God en van Zijn Woord te verwachten. Hij brengt in praktijk wat er in Spreuken staat: 

"Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop, maar een wijze houdt die in toom."- Spreuken 29:11, HSV 

In het laatste vers van Psalm 42 zegt de psalmdichter bijna hetzelfde. Weer roept hij zijn ziel op om op God te hopen en het van Hem te verwachten. De dichter vraagt zichzelf om een reden te geven waarom hij zo neerslachtig is. En ook al heeft hij van alles genoemd, vervaagt het allemaal als hij bedenkt wie God is. De problemen zijn daarmee misschien niet gelijk weg, maar wie God is, is voldoende (Ps. 56:4-5,11-12). Hij roept zichzelf op om Gods goedheid, liefde en trouw te overdenken. Hij wist dat hij anders ten onder zou gaan in al de dingen die hem bezighielden (Ps. 27:13). Alleen op die manier zou hij uiteindelijk God weer kunnen loven zoals Hij het ook verdient. 

Gods Woord

In Psalm 43 vervolgt de dichter wat hij eerder in Psalm 42 geschreven heeft. In vers 3 staat het volgende:

"Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen." - Psalm 43:3, HSV

 Op andere plaatsen in de Psalmen staan soortgelijke verzen:

"Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag." - Psalm 25:5, HSV

"Mijn ziel weent tranen van verdriet; richt mij op overeenkomstig Uw woord." - Psalm 119:28, HSV

Meerdere keren in de Psalmen kan je lezen hoe David en andere dichters vragen om Gods waarheid en om Zijn Woord als troost in hun verdriet. Zodat ze daardoor geleid worden op hun levenspad. Ze beseften dat ze niet konden steunen op hun eigen inzicht, maar juist moesten vertrouwen op de Heere (Spr. 3:5). Je gevoelens komen en gaan. Je emoties kunnen zo veranderlijk zijn als het weer. Maar Gods Woord bestaat voor eeuwig (Jes. 40:8). Je ervaart misschien niet altijd Gods aanwezigheid en liefde zoals je zou willen. Maar je geloof is niet gebaseerd op wat jij wel of niet ervaart; op wat jij wel of niet voelt. Om het met de woorden van Charles Spurgeon te zeggen: 

"Geloof is een principe dat zijn wortels dieper heeft dan gevoelens. We geloven, of we het nu zien of niet. We geloven, of we het nu voelen of niet."

En met Paulus:

"Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen." - 2 Korinthe 5:7, HSV 

"Je gevoelens komen en gaan. Je emoties kunnen zo veranderlijk zijn als het weer. Maar Gods Woord bestaat voor eeuwig (Jes. 40:8)."

De Bijbel roept je op om te geloven; niet om altijd te geloven wat je voelt, maar juist geloven in God en Zijn Woord. Je gevoelens en emoties moeten worden geleid door de waarheid. De sleutel tot je laten leiden door de waarheid is niet om je gevoelens na te jagen, maar om achter Jezus aan te gaan. Ken Zijn wegen, overdenk Zijn beloften en gehoorzaam Zijn geboden. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Richt daarom je gedachten, in geloof, op God. Ook als je er geen zin in hebt en je het allemaal niet voelt. Vestig je hoop op Gods genade en Zijn kostbare gaven. Het is zo makkelijk om in moeilijke tijden overweldigd te worden door je emoties, maar juist dan moet je je hoop stellen op Hem Die altijd bij je is. Als je in Jezus gelooft, heb je een vaste grond zoals de wijze bouwer zijn huis bouwde op de rots (Matt. 7:24-25). Dan zal je niet beschaamd worden, zoals je in de volgende teksten kan lezen:

"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." - Hebreeën 11:1, HSV

"Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden." - Romeinen 10:11, HSV

"Geloof moet eerst gaan en dan zal het gevoel volgen." - John Bradford 

Verder op reis

Je laten leiden door de Waarheid betekent dat je allereerst de Waarheid moet leren kennen. Ik wil je daarom aanmoedigen om deze week je Bijbel te openen en bezig te zijn met God en wie Hij is. Begin met een leesplan. Kies een Bijbelboek om te lezen en te bestuderen. Doe het samen met een vriendin. En als je dreigt overspoelt te worden door je emoties en wat je voelt, pak dan Psalm 42 en 43 er nog een keer bij. Ik hoop dat het een troost voor je mag zijn omdat je niet de eerste of de enige bent die zich zo voelt. Maar ook een les zodat je niet blijft steken in je emoties, maar hoopt op God en Zijn WoordDeze overdenking is geschreven door Liza. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?