Geloven: makkelijk en saai?

20-04-2021

Je slaat een gemiddelde bladzijde in de Bijbel open. Zieken worden genezen en doden worden opgewekt. Er zitten mensen vast in de gevangenis en er worden mensen omgebracht. Bizarre dingen gebeuren. Alles in en om de naam van Jezus!
Een gemiddelde bladzijde in mijn leven, vertelt een heel ander verhaal. Ik heb nog nooit in de gevangenis gezeten omwille van mijn geloof of écht te weinig gehad... Dat hoeft vast niet persé, maar het roept wel vragen op. Is mijn geloof niet genoeg? Is de kracht uit het Evangelie? Doe ik iets verkeerd?

Vorige week hebben we vanuit Hebreeën 11 gekeken naar een aantal geloofshelden. Vandaag lezen we verder. Laten we gelijk de Bijbel erbij pakken. Sla je eigen Bijbel open bij Hebreeën 11:32-40 of lees hieronder mee.

"En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden terug gekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen." - Hebreeën 11:32‭-‬40, HSV

Heftig toch? Door het geloof zijn er enorm mooie dingen gebeurd, maar ook dingen waar je helemaal niet over na wil denken. Al deze dingen, mooi en verschrikkelijk, waren tot eer van Gods Naam. Hoe ziet jouw leven eruit? Gebeuren er dingen die je niet anders kan verklaren dan met het werk van God? Geloof je in de kracht van het Evangelie?

Als ik eerlijk naar mijn eigen leven kijk, redeneer ik vaak vanuit een menselijke bril. Ik vraag me af of mijn opa wel beter wordt. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er een opwekking plaatsvindt. Ik hoop dat familieleden tot geloof komen, maar ik durf niet echt te vertrouwen. En ik kan natuurlijk niet zeggen dat het gaat gebeuren, ik ben God niet. God belooft ook niet dat iedereen genezen zal of iedereen tot geloof zal komen. Maar je mag wel uitkomen voor je geloof en vertrouwen dat God machtig is om meer te doen dan dat je kan bedenken.

Het is volbracht! En daarmee zijn alle dingen die door de zonde in de wereld gekomen zijn, zoals dood en ongeloof, al overwonnen! Niets is voor Hem te veel, te zwaar of te groot.

Uitkomen voor je geloof, no matter what
Het gaat er niet om dat je gestenigd wordt of in de gevangenis wordt gestopt. Het gaat erom dat je uitkomt voor je geloof, wat de gevolgen ook zijn. Het gaat erom dat je het Evangelie hoger acht dan wat dan ook. Hoger dan je vriendschappen, je familie, hoger dan je huis, je prestaties, je baan, hoger dan je comfort.

"Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn." - Lukas 14:26 HSV

Geloven in de kracht van het Evangelie
Verder gaat het erom dat je gelooft in de kracht van het Evangelie. Vandaag de dag is God nog steeds in staat doden op te wekken, mensen te genezen en mensen te bevrijden uit de meest uitzichtloze situaties. God is 'IK BEN DIE IK BEN', Hij verandert niet.

Hij is machtig om meer te doen dan wij kunnen bedenken of waar wij voor kunnen bidden. Wees daarom niet bang om te bidden voor dingen die voor jou onmogelijk lijken. Hij kan meer doen dan hetgeen waar jij om bid. Onderschat Hem niet!

"Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen." - Efeze 3:20‭-‬21 HSV

God heeft trouwens het meest bijzondere en krachtige werk al gedaan! God heeft de dood al overwonnen door het sterven en opstaan van Zijn Zoon. Het is volbracht! En daarmee zijn alle dingen die door de zonde in de wereld gekomen zijn, zoals dood en ongeloof, al overwonnen! Niets is voor Hem te veel, te zwaar of te groot.

Geloven in de kracht van het Evangelie en uitkomen voor je geloof gaan trouwens samen... Wanneer je ziet hoe krachtig het Evangelie is, zul je er eerder over vertellen en het delen. Het is te bijzonder om voor jezelf te houden!

"Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid." - Hebreeën 13:8, HSV

Verder op reis

  • Welke dingen houd jij voor onmogelijk? (Schrijf ze op) Zouden ze voor God wel mogelijk zijn? En waarom?

  • Bid deze week elke avond voor iets wat je echt verlangt, maar voor onmogelijk houdt. God heeft het beste met je voor, wat Zijn antwoord ook is. In vertrouwen op Hem mag je bidden.

  • Kom jij uit voor je geloof? Wat maakt dat je erover vertelt? Of wat maakt dat je dat niet doet? Wat is er voor nodig om dat meer te gaan doen?


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?

Mag ik jou een vraag stellen?
Wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij echt?
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik schiet vaak in steekwoorden als ik mezelf moet omschrijven: 34 jaar, gelukkig getrouwd, mama van vier kindjes, wonend in …… Stop maar, eigenlijk is dat niet wat ik bedoel. Mag ik je nog een vraag stellen?...

Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...