Geloven: makkelijk en saai?

20-04-2021

Je slaat een gemiddelde bladzijde in de Bijbel open. Zieken worden genezen en doden worden opgewekt. Er zitten mensen vast in de gevangenis en er worden mensen omgebracht. Bizarre dingen gebeuren. Alles in en om de naam van Jezus!
Een gemiddelde bladzijde in mijn leven, vertelt een heel ander verhaal. Ik heb nog nooit in de gevangenis gezeten omwille van mijn geloof of écht te weinig gehad... Dat hoeft vast niet persé, maar het roept wel vragen op. Is mijn geloof niet genoeg? Is de kracht uit het Evangelie? Doe ik iets verkeerd?

Vorige week hebben we vanuit Hebreeën 11 gekeken naar een aantal geloofshelden. Vandaag lezen we verder. Laten we gelijk de Bijbel erbij pakken. Sla je eigen Bijbel open bij Hebreeën 11:32-40 of lees hieronder mee.

"En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden terug gekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen." - Hebreeën 11:32‭-‬40, HSV

Heftig toch? Door het geloof zijn er enorm mooie dingen gebeurd, maar ook dingen waar je helemaal niet over na wil denken. Al deze dingen, mooi en verschrikkelijk, waren tot eer van Gods Naam. Hoe ziet jouw leven eruit? Gebeuren er dingen die je niet anders kan verklaren dan met het werk van God? Geloof je in de kracht van het Evangelie?

Als ik eerlijk naar mijn eigen leven kijk, redeneer ik vaak vanuit een menselijke bril. Ik vraag me af of mijn opa wel beter wordt. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er een opwekking plaatsvindt. Ik hoop dat familieleden tot geloof komen, maar ik durf niet echt te vertrouwen. En ik kan natuurlijk niet zeggen dat het gaat gebeuren, ik ben God niet. God belooft ook niet dat iedereen genezen zal of iedereen tot geloof zal komen. Maar je mag wel uitkomen voor je geloof en vertrouwen dat God machtig is om meer te doen dan dat je kan bedenken.

Het is volbracht! En daarmee zijn alle dingen die door de zonde in de wereld gekomen zijn, zoals dood en ongeloof, al overwonnen! Niets is voor Hem te veel, te zwaar of te groot.

Uitkomen voor je geloof, no matter what
Het gaat er niet om dat je gestenigd wordt of in de gevangenis wordt gestopt. Het gaat erom dat je uitkomt voor je geloof, wat de gevolgen ook zijn. Het gaat erom dat je het Evangelie hoger acht dan wat dan ook. Hoger dan je vriendschappen, je familie, hoger dan je huis, je prestaties, je baan, hoger dan je comfort.

"Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn." - Lukas 14:26 HSV

Geloven in de kracht van het Evangelie
Verder gaat het erom dat je gelooft in de kracht van het Evangelie. Vandaag de dag is God nog steeds in staat doden op te wekken, mensen te genezen en mensen te bevrijden uit de meest uitzichtloze situaties. God is 'IK BEN DIE IK BEN', Hij verandert niet.

Hij is machtig om meer te doen dan wij kunnen bedenken of waar wij voor kunnen bidden. Wees daarom niet bang om te bidden voor dingen die voor jou onmogelijk lijken. Hij kan meer doen dan hetgeen waar jij om bid. Onderschat Hem niet!

"Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen." - Efeze 3:20‭-‬21 HSV

God heeft trouwens het meest bijzondere en krachtige werk al gedaan! God heeft de dood al overwonnen door het sterven en opstaan van Zijn Zoon. Het is volbracht! En daarmee zijn alle dingen die door de zonde in de wereld gekomen zijn, zoals dood en ongeloof, al overwonnen! Niets is voor Hem te veel, te zwaar of te groot.

Geloven in de kracht van het Evangelie en uitkomen voor je geloof gaan trouwens samen... Wanneer je ziet hoe krachtig het Evangelie is, zul je er eerder over vertellen en het delen. Het is te bijzonder om voor jezelf te houden!

"Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid." - Hebreeën 13:8, HSV

Verder op reis

  • Welke dingen houd jij voor onmogelijk? (Schrijf ze op) Zouden ze voor God wel mogelijk zijn? En waarom?

  • Bid deze week elke avond voor iets wat je echt verlangt, maar voor onmogelijk houdt. God heeft het beste met je voor, wat Zijn antwoord ook is. In vertrouwen op Hem mag je bidden.

  • Kom jij uit voor je geloof? Wat maakt dat je erover vertelt? Of wat maakt dat je dat niet doet? Wat is er voor nodig om dat meer te gaan doen?


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?

Vandaag denken we over grenzen op gebied van seksualiteit in je relatie voordat je getrouwd bent. Een grens is een (denkbeeldige) scheidingslijn of een limiet. Zie deze grens als een hekje langs een weg naast een prachtig bloemenveld. 'Tot hiertoe en niet verder.' De bloemen zijn nog niet rijp. Het is nog niet de tijd om ze te plukken.

"Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem." - Genesis 2:18, HSV

Het zou zomaar kunnen zijn dat jij, net als ik, op dit moment als vrijgezelle vrouw door het leven wandelt. Je hebt tijd voor je vrienden, familie, hobby's en je hebt de ruimte om jezelf te vormen. Happy single life! Toch? Ik ben benieuwd hoe jij het vindt om vrijgezel te zijn. Ben jij iemand die helemaal tevreden is hiermee,...