Een levend getuigenis

28-09-2020

'Is er iemand die een getuigenis wil delen?' Je twijfelt even, maar staat toch op. Met een gevoel van spanning in je buik, loop je naar voren. Je wilt graag delen hoe je tot geloof kwam en hoe je leven toen veranderd is. Je stapt de eerste tree van het podium op. Degene die de samenkomst leidt, komt naar je toe. Voor hij je uitnodigt om achter de microfoon te staan, stelt hij een vraag die je niet verwacht had. 'Is je getuigenis niet meer dan een week oud?' Oh... Mocht dat niet? Klappertandend ga je toch achter de microfoon staan. "Ehh... afgelopen week... ehh ja"

Ik denk dat ik best even zou schrikken. Misschien ook omdat podiumangst en het delen van een getuigenis niet elkaars beste vrienden zijn, maar dat terzijde. Tijdens mijn vakantie afgelopen zomer, luisterde ik samen met mijn gezin naar een preek. Er werd een evangelist genoemd die als regel had dat de getuigenissen die gedeeld werden, niet ouder mochten zijn dan een week. Ik denk niet dat ik dat persé als regel zou stellen, maar vond het wel een interessant idee dat me aan het denken zette.

Geroepen om te getuigen
Marjon schreef nog niet zo lang geleden een blog over getuigen en hoe belangrijk dat is. Ze noemde daarin dat we als christenen geroepen om te getuigen. In 1 Petrus 2 wordt dit ook genoemd, lees maar:

"En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent." - 1 Petrus 2:2‭-‬10, HSV

Zoals je kunt zien heb ik wat dingen dikgedrukt en deel ik een wat groter gedeelte dan alleen het vers waarin Paulus noemt dat we geroepen zijn om over God te vertellen. Ik zal daar zo verder op ingaan, maar eerst dit: We zijn geroepen tot Zijn wonderbaar licht, we zijn getrokken uit de duisternis. Niet zomaar en niet puur voor onszelf, maar met als bedoeling dat we de deugden, Gods karakter en Zijn werken, zouden delen met anderen.

Het hoort dus bij het leven van een christen om te getuigen. Maar als ik mezelf eerlijk de vraag stel hoe vaak ik dat doe, weet ik dat niet zo goed en denk ik dat ik het veel vaker zou mogen doen. Getuigen is natuurlijk niet alleen iets voor in de wekelijkse samenkomst van de gemeente of op het podium bij een christelijk evenement. Getuigen zou voor ons niet meer dan vanzelfsprekend moeten zijn. Maar is dat ook het geval in jouw leven? Spreek je regelmatig over wie God is en hoe Hij aan het werk is? Of sta je daar niet zo bij stil? Vind je het niet zo nodig om het te delen of schaam je je ervoor?

De prioriteiten van een christen
Petrus schrijft hoe we moeten verlangen naar Gods Woord. Als pasgeboren kinderen die verlangen naar melk. Pasgeboren kinderen hebben melk nodig om op te groeien, om sterk te worden. Zo hebben wij het Woord nodig om op te groeien. Maar zoals een baby moet proeven hoe goed die melk is zodat hij ernaar gaat verlangen, zo moeten wij ook proeven dat God goedertieren is. Hij verlangt dat we groeien, Hij is goed, Hij is genadig, Hij is trouw en Hij is vriendelijk. Als we dat geproefd hebben, gaan we naar omgang met Hem gaan verlangen.

In de wereld worden we geprikkeld om ons te richten op materialisme. De wereld leert je geen goed waardebesef, de wereld leert je niet wat echt belangrijk is, dat kan alleen God. Als je Hem leert kennen zoals Hij echt is, zul je gaan zien hoe kostbaar Hij is (1 Petrus 2:6-7). Je gaat zien dat ons enige doel is om meer aan Christus' beeld gelijk te worden. God ontmoeten, omgang met Hem, moet onze prioriteit zijn.

Je kan niet met God omgaan en onveranderd blijven
Je kan de Bijbel lezen zonder echt geraakt te worden. Je kan bidden zonder dat je verandering ziet. Je kan een christelijk lied zingen zonder dat je hart zich met vreugde vult. Maar je kan niet met God omgaan en onveranderd blijven.

Wat ik daarmee bedoel is dit: Je kan allerlei 'christelijke dingen' doen die ook hartstikke goed zijn en toch de essentie missen. Hoe vaak bidden we en vragen we God om van alles en nog wat, zonder dat we ons bedenken wie Hij is en zonder dat we Zijn Naam groot maken? Hoe moeilijk we het ook vinden (ik vind het in ieder geval lastig): Het draait niet om ons, maar het draait allereerst om God en om wie Hij is. Als je Hem zoekt, moet dat ten eerste niet om jezelf gaan, maar om Hem. En dat betekent niet dat jij daarmee aan het kortste eind trekt. Nee, je zult ontdekken wie God werkelijk is en alleen dat geeft echte vreugde en diepe vrede. Als je met God leeft en regelmatig tijd met Hem doorbrengt, kun je niet onveranderd blijven.

"Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE , niet hebt verlaten wie U zoeken." - Psalm 9:11 HSV

"En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen." - 1 Joh 2:3, HSV

Elke week een wonderweek
Terug naar het begin van de blog waar ik deelde over een evangelist waarbij de getuigenissen die gedeeld werden, niet langer dan een week oud mochten zijn. Je hoeft je door deze blog zeker geen zorgen te gaan maken dat je getuigenissen niet goed genoeg zouden zijn, dat is niet mijn bedoeling. Ik hoop vooral dat je gaat verlangen naar die intieme omgang met God, zodat je niet meer anders kan dan erover vertellen!

Als je met God leeft betekent dat niet dat je elke week kan getuigen van grote wonderen. Het is totaal niet zo dat je pas echt met God wandelt wanneer je op een bijna dagelijkse basis meemaakt dat God mensen geneest, dat demonen worden uitgedreven of dat mensen tot geloof komen. Laat dat je niet wijs maken.

Het hoeven niet altijd ontzettend grote dingen te zijn. Het is juist belangrijk dat je ook kunt zien dat God in het kleine werkt. Al zou je getuigenis zijn dat God je vanmorgen van een boterham heeft voorzien, dan blijkt daaruit wel dat je ziet dat je van Hem afhankelijk bent en dat het niet vanzelfsprekend is dat Hij voor je zorgt. Dan blijkt daaruit dat je verwonderd bent over de geweldige grote God die je hebt en dat Hij naar mensen omziet die zo vaak van Hem afdwalen. Dan zie je Gods liefde en Zijn genade in je leven. Het ontdekken van zoiets kan zelfs een groter wonder zijn dan bijvoorbeeld een genezing. Want het allerbelangrijkste is dat wij Hem kennen. God echt kennen is geen eenmalige ervaring van redding, al is een getuigenis van iemand die tot geloof komt prachtig en is het feest in de hemel wanneer iemand die verloren was, gevonden wordt. Het kan daar niet bij blijven. Hem echt kennen is een intieme bekendheid met Zijn karakter en met Zijn werken. Als je God zo kent, ga je Hem zien in alle delen van je leven. Wat geweldig wonderlijk is dat!

En nu verder
Het volk Israël doet boete nadat ze van de HEERE zijn afgedwaald. Je kunt het lezen aan het begin van Hosea 6. Ze weten dat ze bij Hem terug kunnen komen en dat Hij voor ze zorgen zal. Ze weten dat Hij hen levend zal maken. Ze besluiten ernaar te jagen de HEERE te kennen. Ze weten dat Hij er altijd is en dat Hij goed is, dat het goed is om omgang met Hem te hebben. Mocht je Hem kwijt zijn geraakt, misschien omdat je vooral hebt gezocht naar wat er voor jezelf allemaal uit het geloof te halen viel, zoek Hem dan weer op. Niet morgen, maar vandaag. Hij is een goede en genadige God en Hij staat je op te wachten met open armen.

"Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip." - Hebreeën 4:16, HSV

Tip: In de Bijbel zeggen namen vaak iets over wie iemand is, zo ook met God. In Psalm 9:11 staat dat wie Zijn Naam kent, op Hem zal vertrouwen. Ga in je Bijbel eens op zoek naar de Namen van God en onderzoek wat dat zegt over wie God is. Weet je niet waar je moet beginnen? Zoek dan als eerste Exodus 3 op waar God zelf Zijn Naam bekend maakt.


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere overdenkingen!


Mag ik jou een vraag stellen?
Wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij echt?
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik schiet vaak in steekwoorden als ik mezelf moet omschrijven: 34 jaar, gelukkig getrouwd, mama van vier kindjes, wonend in …… Stop maar, eigenlijk is dat niet wat ik bedoel. Mag ik je nog een vraag stellen?...

Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...