Is jouw paspoort getekend?

27-04-2020

Heb jij geloofszekerheid?

Een aantal maanden geleden moest ik mijn certificaat ophalen voor het behalen van de reanimatietraining voor kind en baby. Trots nam ik mijn certificaat in ontvangst. Ik werd de hand geschud en gefeliciteerd. Blij en dankbaar liep ik door school met mijn certificaat in de hand.

Ik ging nog even aan het werk op de computer en legde het certificaat naast me neer. Af en toe keek ik even opzij, tot mijn oog viel op de titel: ''Bewijs van deelname''. Ik bleef ernaar kijken en werd aan het denken gezet. Bewijs van deelname... Ik zag zo voor me dat ik voor Gods troon kwam te staan, nadat ik was gestorven. Dat Hij me dan vol liefde en vreugde aan zou kijken en het certificaat zou overhandigen. Mijn hand werd geschud en vreugde zou mijn hart vullen. Ik had het gehaald! Ik zou kijken naar het certificaat en mijn oog zou vallen op de titel: ''Bewijs van deelname''.
Zonder dit bewijs van deelname voor deze reanimatiecursus zou ik mijn minor niet halen. Zou ik niet in staat zijn een kind te reanimeren. Mijn naam moet er op staan. Ik kan niet meeliften op het certificaat van een ander. Toen ik dit zo voor me zag moest ik denken aan een lied. Dit lied heet 'is uw paspoort getekend o mens'.
Zonder paspoort kom je ons land niet in of uit. Je paspoort wordt nauwkeurig bekeken en er wordt gekeken of de foto op het paspoort overeenkomt met jouw uiterlijk. Hierna wordt besloten of je verder mag of niet. Als je paspoort niet geldig is kom je niet verder. Er moet een geldige foto op staan, een geldige handtekening en bij sommige landen moet er een stempel in staan als toegangsbewijs.Dit lied spreekt over het teken dat in ons paspoort moet staan om toegang te krijgen tot het hemelse land.

''Ieder uur, iedere stap brengt ons nader
Bij de grens van leven en dood
Heeft de Heiland uw paspoort getekend
Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?

Gij kunt zelf de tol niet betalen
Zilver en goud verliest daar zijn macht
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang
Tot het land waar de Heiland u wacht

Het is nu het uur der beslissing
Ieder toont dan zijn ware gezicht
O, geloof in de Heiland Uw redder
En Hij voert U naar 't eeuwige licht''

Allemaal worden we op een dag geconfronteerd met hoe kwetsbaar en eindig het leven is. Ik werk in de ouderenzorg en daar wordt ik vaak geconfronteerd met de eindigheid van het leven. Geheel onverwacht kun je op de grens tussen leven en dood terecht komen en bij de grensovergang blijkt dat je deze niet over komt zonder geldig paspoort.
Beschik jij over een geldig paspoort voor deze laatste reis? Heb jij een bewijs van deelname?

Dit paspoort kun je maar op één manier ontvangen. De Bijbel is er heel duidelijk over:

"Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden." - Handelingen 3: 19, NBV

''Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.'' - Handelingen 2: 38, NBV

Het is het verlangen van God dat elk mens tot inkeer komt en dit paspoort ontvangt, zoals ook staat in de volgende teksten:

''De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.'' - 2 petrus 3:9, NBV

''Want de dood van een mens geeft me geen vreugde - spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!'' - Ezechiël 18:32

Er zijn nog veel meer teksten waarin God zegt dat het Zijn verlangen is dat elke mens gered wordt. Misschien worstelen sommigen van jullie met de vraag of je wel bent uitverkoren of niet en hoe je dit kunt weten. Ik hoorde hier eens een prachtig voorbeeld over dat ik met jullie wil delen.

Misschien kunnen jullie het incident nog herinneren van een aantal jaren geleden toen een aantal mijnwerkers vast kwam te zitten onder de grond en er geen contact meer mogelijk was met de buitenwereld. De spreker gebruikte dit incident om uit te leggen hoe God de uitverkiezing heeft bedoeld. De mijnwerkers daar beneden wisten dat ze hopeloos verloren waren als boven geen oplossing gevonden kon worden. Zo was het ook met ons, wij waren hopeloos verloren door de zonde die het contact tussen de buitenwereld (God in de hemel) en de aarde (mijnwerkers onder de grond) onmogelijk maakte. Op een gegeven moment werd een manier bedacht om de mijnwerkers te kunnen redden. Van bovenaf boorden ze een diepe tunnel naar de mijnwerkers toe. Deze tunnel was precies groot genoeg om er een kooi in naar beneden te laten zakken. Ook God boorde als het ware een tunnel van boven naar beneden en zond Jezus door de tunnel naar beneden om de mensen op de aarde te redden. Dit was en is de enige mogelijkheid tot redding.
Nu was er een mijnwerker die beneden was en de kooi naar beneden zag zakken, hij stapte als eerst in en kwam boven aan. In het verhaal dat de spreker vertelde zei de mijnwerker het volgende: 'Wat goed van mezelf dat ik ben ingestapt, anders was ik namelijk nooit gered!' Had hij gelijk? Ja en nee! Als hij niet was ingestapt was hij inderdaad niet gered dus daarin heeft hij gelijk; hij heeft geen gelijk omdat wanneer die kooi er niet geweest was, hij helemaal geen mogelijkheid gehad had om in te stappen.
Zo zie je dat er twee dingen waar kunnen zijn die tegenover elkaar lijken te staan. Zo is het ook met de bijbel. In de bijbel staat verschillende keren 'bekeer u!', maar er staat ook dat we onszelf niet kunnen bekeren, dat God alles in ons moet werken. Het kan niet zo zijn dat er één van deze twee niet waar is, want ze staan beiden in de Bijbel en Gods Woord is waarheid. Dus je moet je bekeren én tegelijk moet God alles in je werken.
Nu was er de volgende mijnwerker, de kooi kwam naar beneden en hij was aan de beurt om in te stappen. De deur van de kooi ging open en hij kon instappen om gered te worden en zijn gezin weer in zijn armen sluiten. Echter zei hij: ''Nee ik denk niet dat dit voor mij is. Hoe kan ik weten dat dit voor mij is? misschien maak ik mezelf maar iets wijs! ik kan niet instappen!'' Wat zou je tegen hem zeggen? ''Joh stap gewoon in! Je bent gek, natuurlijk is het voor jou!''Het feit dat die kooi naar beneden kwam, het feit dat hij aan de beurt was om in te stappen was dat niet genoeg om te weten dat het ook voor hem was?
Het feit dat jij deze blog leest, het feit dat God jou misschien christelijke vrienden heeft gegeven die voor jou bidden dat je tot geloof mag komen, het feit dat je elke zondag naar de kerk mag gaan en het feit dat je überhaupt gehoord hebt van wat er in de Bijbel staat, is dat niet genoeg om te weten dat Jezus redding ook voor jou is? Als je nog niet helemaal overtuigd bent dat dit voor jou is, lees dan eens deze teksten:

''God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.'' - 1 Timotheüs 2:3b-4, HSV

''De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.'' - 2 Petrus 3:9, HSV

''Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!'' - Ezechiël 18: 23, 31-32, HSV

En nu verder

  • Luister eens naar het lied 'Ieder uur, ied're stap brengt ons nader'

  • Bid tot God, belijd je zonden en geef je hart aan Hem! Zoals ook de volgende teksten
    zeggen:
    ''Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen.'' - Spreuken 23:26, NBV

    ''Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.'' - Spreuken 28:13


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.