Klaar voor de strijd?

14-05-2020

Ik ben je vijand, ik wil je sterkste wapens uitschakelen. Ik wil dat je gelooft dat deze wapens niet belangrijk zijn of niet werken. Ik wil dat jouw oplettendheid afneemt, zodat ik mijn aanval kan doen zonder dat jij het direct door hebt. Ik wil dat jij angstig en onzeker wordt door je terug te laten denken aan de fouten en misstappen die je in het verleden hebt gemaakt. Ik wil je relatie met de Allersterkste, die boven mij staat kapot maken, zodat ik van jou kan winnen. Ik doe mijn best om mijn strategieën geheim te houden voor jou en zolang jij lauw bent in je gebedsleven zul je ze niet ontdekken. Ik hoop dat je in deze val loopt. Ken jij jouw grootste vijand en zijn strategieën? Of is jouw oplettendheid verminderd?

Een aantal jaar geleden kreeg ik voor mijn verjaardag het boek 'Vurig' van Elizabeth Shirer. Toen ik dit boek begon te lezen ontdekte ik dat ik vaak verkeerd bad, dat ik eigenlijk niet wist wat Paulus bedoelde met het aantrekken van de geestelijke wapenrusting en dat ik me niet bewust was van wie mijn grootste vijand was en hoe hij mij probeerde aan te vallen. Toen ik me hiervan bewust werd, werd me steeds meer duidelijk op welke gebieden de vijand mij probeerde aan te vallen en hoe ik me hiertegen kan wapenen. In deze blog wil ik de strategieën die de vijand, de duivel, gebruikt, nader toelichten en je een aantal handvatten geven om tegen hem te vechten.

Strategieën (gebaseerd op '' Vurig'' van Elizabeth Shirer)

Strategie 1 - Gericht op je passie
Hij probeert je verlangen om te bidden helemaal te doven, je belangstelling voor geestelijke zaken af te zwakken en de kracht van jouw belangrijkste wapens te bagatelliseren (Efeze 6:10-20).

Strategie 2 - Gericht op je focus
Hij vermomt zich en beïnvloedt jouw perspectief zodat je je aandacht richt op de verkeerde boosdoener, en je je wapens op de verkeerde vijand richt (2 Korinthe 11:14).

Strategie 3 - Gericht op je identiteit
Hij versterkt je gevoelens van onzekerheid, waardoor je twijfelt aan wat God over je zegt en je veronachtzaamt wat God je gegeven heeft (Efeze 1:17-19).

Strategie 4 - Gericht op je gezin
Hij wil je gezin uiteen laten vallen, onenigheid teweegbrengen in je thuisbasis, waardoor het chaotisch en onrustig wordt, en er geen vrucht is (Genesis 3:1-7).

Strategie 5 - Gericht op je verleden
Hij klaagt je constant aan over je misstappen en verkeerde keuzes uit het verleden, in de hoop dat je ervan overtuigd raakt dat je onder Gods oordeel valt in plaats van onder het bloed van het Lam (Openbaring 12:10-11).

Strategie 6 - Gericht op je angsten en je roeping
Hij versterkt je angsten, zorgen en vrees totdat dat de luidste stemmen in je hoofd zijn, waardoor je het avontuur om God te volgen te riskant vindt om te ondernemen (Jozua 14:8).

Strategie 7 - Gericht op je reinheid
Hij probeert je tot bepaalde zonden te verleiden en wil je laten denken dat je die zonder gevaar voor consequenties kunt toelaten, terwijl hij weet dat jouw zonden een scheiding brengen tussen jou en God (Jesaja 59:1-2).

Strategie 8 - Gericht op innerlijke rust en voldoening
Hij hoopt dat je leven en je agenda overvol zijn en zet je steeds onder druk om over je grenzen heen te gaan, zodat je denkt dat je nooit nee mag zeggen (deuteronomium 5:15).

Strategie 9 - Gericht op je pijn
Hij maakt van elke gelegenheid gebruik om oude wonden in je gedachten te houden, omdat hij weet dat woede en pijn en wrok en gebrek aan vergeving op lange termijn schade blijven aanrichten (Hebreeën 12:15).

Strategie 10 - Gericht op je relaties
Hij schept verwarring en onenigheid in je vriendenkring en in de gemeenschap van het lichaam van Christus (1 Timotheüs 2:8).

Hoe vecht je op de goede manier?
Deze strategieën helpen me om te weten waarvoor ik moet bidden en ook hoe belangrijk het is om dit dagelijks te doen. Ik heb geleerd om strategieën op te schrijven, om zo te kunnen vechten tegen de vijand. Ik leerde dat niet mijn vriend, mijn ouders of wie dan ook, mijn vijanden waren, degenen tegen wie ik moest vechten in een ruzie. Maar de duivel was de vijand tegen wie ik moest leren te vechten. Ik leerde om Gods eigen Woord te bidden en welke enorme kracht hiervan uitgaat. Bij elke strategie van de duivel heb ik bijbelteksten opgeschreven en deze bad of dankte ik. De kracht van Gods eigen woorden is ontzettend groot, zoals ook in de volgende tekst wordt gezegd:

''Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.'' - Hebreeën 4:12-13, HSV

Ik hoop dat je leert om doelbewust en gericht te bidden. Koop een boekje of maak een plek vrij op je kamer om je gebeden op te schrijven en te vechten tegen de echte vijand. Voordat je in gebed gaat, beleid eerst je zonden en dank God voor wie Hij is.

"Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak." - Mattheüs 26:41, HSV

En nu verder

  • Schrijf voor jezelf de strategieën van de vijand op en hang ze op een plek waar je ze elke dag ziet, zodat je er telkens van bewust wordt gemaakt wat de vijand wil en zodat je leert specifiek te bidden.
  • Zoek Bijbelteksten op bij elke strategie zodat je terug kan vechten en weet dat de kracht van Christus in jou groter is dan de vijand!

Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere blogposts!