Maatregelen tegen het dodelijke virus

23-03-2020

Massaal bidden we om bescherming voor een genezing van dit vijandelijke virus dat onze wereld lijkt te beheersen. In een week heb ik nog nooit zoveel gebedsoproepen voorbij zien komen. Dat is niet verkeerd, het is mooi dat de wereld aan het bidden gaat, prachtig zelfs! Maar beseffen we dat dat niet alleen nu nodig is?

Er zijn veel zieken en zelfs mensen die overlijden aan het coronavirus, daar kunnen we niet omheen. Maar is het ook niet zo dat we allemaal geboren zijn met een dodelijke aandoening? Dat we altijd al enorm afhankelijk zijn van genezing en bescherming? Van een medicijn dat ons volledig zal genezen? Want wat is nou de grootste vijand? En wat is het grootste gevaar dat we lopen hier op aarde?

Ik wil niet ontkennen dat er vreselijk nare dingen gebeuren in deze wereld, maar ik wil het wel in perspectief zetten. Het virus van de zonde is nog veel groter, veel sterker en beheerst een nog veel groter deel van de wereldbevolking dan dit coronavirus waar we massaal tegen aan het bidden zijn.

Het virus van de zonde is dodelijk! Niets, nee niets, geen oorlog, geen virus, kan ons scheiden van de liefde van Christus. Maar de zonde brengt scheiding tussen God en de mensen. En het gevolg van de zonde is de dood. We hebben een gevecht tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. De zonde is het grootste virus waar we mee te maken krijgen. Laten we niet vergeten daartegen te strijden, we hebben niet lang meer!

Het goede nieuws is dat er genezing mogelijk is en dat het medicijn al bekend is! Maar we delen vandaag graag de belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Maatregelen tegen het zonde-virus:
Let op je weerstand
Wanneer je fit bent en weerstand hebt, dan heb je zoals bij elk virus, minder kans om het op te pikken. Je kunt je weerstand verbeteren door gezond te eten, regelmatig te sporten en ook rust en regelmaat zijn essentieel. Neem daarom van het Brood des Levens, drink van het Levende Water, loop met volharding de wedloop en als je vermoeid en belast bent, ga dan naar Jezus toe, Hij zal je rust geven. Zo zul je stand houden terwijl dit virus door de wereld heen woedt.

Was je handen en desinfecteer
Goede hygiëne is zeer belangrijk in bestrijding van dit virus. Op de markt zijn allerlei middeltjes te vinden die je vrij zouden maken van dit virus of je ertegen zouden beschermen. Mensen proberen je van alles aan te smeren, zoals het doen van goede werken of het volgen van rituelen, echter is er maar één middel dat echt werkt. Desinfecteer je handen met het bloed van Jezus en stel je vertrouwen alleen daarop. Reinig je handen en zuiver je hart. Je zal zegen krijgen, van je bed kunnen opstaan om recht tegenover God te kunnen staan.

Neem het virus serieus
Er worden veel grapjes gemaakt over dit virus. Velen gaan er laconiek mee om en nemen het allemaal niet zo serieus. Zij leven door en vergeten het gevaar dat op de loer ligt. Ook al heb je een goede weerstand, je kan er in eigen kracht niet bovenop komen. Het is daarom goed te beseffen dat je besmet bent. Maak er geen grapjes over, maar neem je ziek zijn serieus en wees er verdrietig over. Verneder je voor de Heere en Hij zal je verhogen.

Blijf uit de buurt van hen die besmet zijn
Hoe veel je je handen ook wast, het zonde-virus is en blijft een enorm besmettelijk virus. Omgang met mensen die de symptomen hebben is niet zonder risico's. Er bestaat een grote kans dat je zelf ook besmet raakt, ook al wil je graag onbesmet blijven. Zorg daarom dat je niet zit bij de mensen die ook besmet zijn. Ga niet mee in dezelfde losbandigheid en wereldse begeerten die hen ziek hebben gemaakt. En waarschuw hen die niet doorhebben dat ze besmet zijn. Vertel ze over de fatale gevolgen en het werkelijke geneesmiddel!

Neem contact op met de dokter
Niet pas wanneer je moeite hebt met ademen of je niet meer lopen kan, is het tijd om met de dokter contact op te nemen. Dit virus is ernstig en welk symptoom en in welke mate je last hebt van het virus is niet belangrijk voor de keuze om contact op te nemen met de dokter. Dokter Jezus staat altijd voor je klaar, Hij wil je heelmaken en genezen. Als je zwak bent, wil Hij je oprichten. Heb je moeite met ademen? Dan zal God in je neus blazen om je nieuwe levensadem in te blazen. Jouw taak is om in dat nieuwe leven te gaan wandelen en je operatiejasje in te wisselen voor een schoon wit gewaad.


Deze maatregelen gelden voor alle vormen van zonde-virussen. Aangezien deze virussen afstand tussen de mens en God teweegbrengen, is het van levensbelang om deze maatregelen op te volgen.


"Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed."
- Romeinen 3:23-25a, HSV

Geraadpleegde Bijbelteksten:
Psalm 24:3-5, Jakobus 4:8-10, Jesaja 59:1-2, Romeinen 3:23-28, Romeinen 6:3-14 en 23, 1 Johannes 1:5-10, Efeze 5:1‭-‬6‭, ‬8‭-‬9‭, ‬11‭-‬21, Romeinen 8:35-39.


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media

Heb je deze al gelezen?