Mijn Vader

02-03-2021

Angst vervulde haar hart en spanning groeide in haar lijf toen ze hoorde dat haar vader die avond weer thuis zou komen. Hij was een week op reis geweest voor zijn werk. Zou hij haar straffen omdat ze hem niet gebeld had die week? Zou hij wraak op haar nemen omdat ze hem niet had gemist? Zou hij haar weer kwetsen met zijn woorden? Vragen tolden door haar hoofd. Ze moest rustig blijven, het kwam allemaal wel goed. Hij hield toch van haar? Ze probeerde zichzelf te kalmeren. Ze zou haar best doen om zo gehoorzaam mogelijk te zijn, niet brutaal te zijn of boos te worden op hem. Ze zou zorgen dat ze zijn liefde verdiende.

Misschien herken je je hier wel in. Misschien heb jij een moeizame band met je vader of spreek je hem helemaal niet meer. Vaders kunnen grote fouten maken, je verlaten, kleineren, mishandelen of misbruiken. Helaas leven we in een wereld vol gebrokenheid.

Lange tijd heb ik geprobeerd Gods liefde te verdienen, en helaas probeer ik dat nog wel eens. Ik deed mijn best om zo gehoorzaam mogelijk te leven in de hoop dat Hij tot mij zou spreken. Wanneer ik een keer geen stille tijd had gehouden was ik bang voor Gods straf. Als er dan iets gebeurde dat tegen zat, dacht ik meteen dat het een straf van God was. God was mijn Vader, maar diep van binnen was ik bang voor Hem.

''Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.'' - Psalm 103:13, HSV

Ik verlangde er intens naar om God als mijn Vader te zien en Hem helemaal te vertrouwen, zonder bang te zijn voor Zijn straf of wraak. Maar hoe laat je dit verkeerde gedachtepatroon gaan? Hoe kom je van deze angst af?

Een lieve vrouw uit onze gemeente gaf mij het antwoord op deze vraag. Ze vertelde dat het beeld dat je van je aardse vader hebt vaak hetzelfde is als het beeld wat je van je Hemelse Vader hebt. Wanneer je een moeizame relatie met je aardse vader hebt of in het verleden moeilijke dingen hebt meegemaakt in de relatie met je vader, kan dat gevolgen hebben voor het beeld dat jij nu hebt van God. Bij mij was dit het geval. Met mijn strijd en angsten kwam ik bij deze vrouw en deelde wat er in mijn hart leefde. Ze zei tegen mij dat het zou helpen als ik heel mijn hart zou uitstorten voor God. Alles wat ik dacht en voelde en alles waar ik bang voor was. Eerlijk gezegd vond ik het heel erg eng om dit te doen, ook al wist ik dat God al mijn gedachtes al kende. Ik was bang om ze uit te spreken. Toch heb ik het gedaan en het gaf mij een stuk rust op dat moment. Verder vertelde ze dat het belangrijk is om de Waarheid uit Gods Woord tegenover de leugen over God die mij angstig maakte, te zetten.

Wanneer ik dus de gedachte kreeg dat God mij zou straffen, zette ik de tekst daar tegenover zetten dat God mij door Jezus Christus volledig heeft vrijgesproken van elke schuld en straf.

Het veranderen van gedachtenpatronen kost tijd, veel tijd en het blijft een valkuil. Maar God is groot en machtig en Hij kan je gedachtenpatronen veranderen. Wat Hij hierin van jou vraagt is dat jij bereid bent Hem meer te vertrouwen dan dat je jezelf vertrouwt (Spreuken 3:5-6) en dat je naar Gods Woord luistert in plaats van naar de leugens in je hoofd.

Het kost ook veel strijd. De satan wil jou van God afhouden en zal er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Hij wil dat jij een verkeerd beeld hebt van je Hemelse Vader, zodat je niet in die diepe verbondenheid met Hem zal gaan leven. Geef hem geen kans! Geloof wat de Bijbel zegt over wie God is en breek de leugens in je denken af.

''De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.'' - 2 Korinthe 10:4, HSV

God wil een goede Vader voor je zijn. Hij houdt van je en wil voor je zorgen. Hoe spannend je het ook vindt, je mag zeker weten dat je Hem kunt vertrouwen!

''Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven'' - Mattheüs 11:28, HSV

Verder op reis

  • Welk beeld heb jij van je aardse vader en zijn er overeenkomsten met het beeld dat je van je Hemelse Vader hebt? Ik wil je aanmoedigen om God te vragen, je te laten zien wie Hij is als Vader.
  • Ik wil je aanmoedigen een plek te kiezen waar je je op je gemak voelt en waar het rustig is. Bijvoorbeeld door een wandeling te maken. Vertel dan alles tegen Hem. Ook al vind je het eng, Hij kent al je gedachten. Probeer het allemaal naar Hem uit te spreken, je boosheid angst, pijn, verdriet en vragen.
  • Zet de Waarheid van Gods Woord tegenover jou gedachten, wanneer je dit blijft doen zal je merken dat je gedachten steeds meer veranderen. Wat je hierbij kan helpen is als je de ware gedachte opschrijft voor jezelf of ergens ophangt waar je het vaak ziet.

Deze overdenking is geschreven door Marjon Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?

Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...

Lieve zus,

08-05-2024

'Waarom?', ik heb het God best vaak gevraagd. 'Waarom moet ik door deze donkere periode heen?' 'Waarom is het leven zo ingewikkeld?' Ik vroeg God om moeilijkheden weg te nemen en me uit zware periodes te halen. Ik streed ertegen, worstelde ermee. Ik heb heel vaak niet begrepen wat Gods bedoeling was of waar Hij überhaupt was. Het vroeg veel...