Richt je ogen op Jezus

23-01-2020

Niet meer ik maar Hij. Op wie heb jij je ogen gericht en om wie draait jouw leven? 

Een tijdje geleden had ik mijn theorie examen. Bepakt met theorieboek en al stapte ik op de trein. Ik las de samenvattingen in mijn boek nog eens door en stampte alles in mijn hoofd.

Aangekomen bij het examencentrum, nam ik plaats, stopte ik de spullen in mijn kluisje en keek ik om me heen. Overal zenuwachtige mensen. Zenuwachtig of ze het zouden halen of niet. Zou ik het halen? Ik bad om Gods zegen en stapte het lokaal vol moed in.

Toen ik het examen had afgerond en vervolgens op de finishknop drukte, verscheen er een rode duim. ''Helaas gezakt'', stond er onder. Ik liep het lokaal uit en nam plaats op één van de banken. Ik stuurde mijn familie en vriend het bericht.. ''helaas gezakt''.

Ik bedacht me dat ik mijn dag niet negatief wilde laten beïnvloeden door deze gebeurtenis. Ik zou God ook deze dag prijzen, ondanks mijn omstandigheden. Een gedeelte uit Habakuk kwam in mijn gedachten toen ik hier over nadacht.

''Al zou de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn - ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De HEERE Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten. Voor de koorleider, bij mijn snarenspel.''
- Habakuk 3:17-19, HSV

Later las ik in de trein een overdenking die ik van een vriendin kreeg doorgestuurd. Dit ging over hoe ons leven zo vaak alleen om ons draait. Om onze noden, onze behoeftes, onze verlangens en onze emoties. In plaats van dat het om de Heere Jezus draait en wat Zijn wil is. Als we naar onszelf kijken en naar onze omstandigheden kunnen we verdrietig, teleurgesteld of somber worden. Maar als ons leven begint te draaien om Hem, gaan wij een onbeschrijfelijke vrede en vreugde ervaren.

In de overdenking werden twee principes genoemd:

  • Dank God voor Jezus' offer voor jou aan het kruis en bedenk wat je in Hem hebt ontvangen.
  • Richt je ogen op een ander en bemoedig/spoor aan/help een ander.

Ondanks de tegenslag die ik die morgen had, besloot ik om een vriendin te bemoedigen. De vreugde die dat gaf, zou ik jou ook willen toewensen, wat je omstandigheden ook zijn. 

En nu verder

  • Sta er eens bij stil; om wie draait jouw leven? Draait het vooral om jouzelf, of om Jezus en om je naasten?
  • Staan Jezus en anderen niet op nummer 1 en 2? Zou je je oogpunt willen veranderen van 'jezelf' naar 'Jezus en anderen'? Pas dan de twee bovengenoemde principes toe.
  • Luister eens naar het lied van Alan Jackson: ''Turn your eyes upon Jesus''.


Deze post is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei 

Heb je vragen, of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?