Stromen van levend water

16-06-2022

Levend water kopen, zonder geld en zonder prijs. Levend water laten stromen, gratis, onveranderlijk en onafhankelijk. Levend water drinken van de Bron die niet ophoud met stromen, dat is wat Jezus van ons vraagt. Laten we er eens over nadenken: hoe levend is dat water eigenlijk? Tot hoever reikt zijn genade? Hoe echt is Zijn liefde? 

Onverdiend
De liefde van God gaat uit naar mensen die Hem niet zoeken. Het gaat uit naar mensen die Hem in Zijn gezicht spuwen. Het gaat uit naar mensen die niet aan Hem denken. Het gaat uit naar mensen die haastig van Hem wegrennen naar zonde en een losbandig leven. Hij houdt vrijwillig van ze (Hosea 14:4) en als gevolg van die liefde beginnen ze Zijn aangezicht te zoeken.

Ongevraagd
Gods genade aan de mens is volledig ongevraagd. Hij geeft genade aan degene die haar zoeken, maar niemand zou die genade ooit zoeken, tenzij deze ongevraagde genade al eerst is verleend. Het is niet ons zoeken, onze gebeden en onze tranen die God ertoe aanzetten om ons lief te hebben. Hij had ons eerst lief, ongevraagd (1 Joh 4:19).

Gratis
We worden door heel de Bijbel heen uitgenodigd om tot Jezus te komen. “Kom, koop wijn en melk.” En wat is de prijs? Het is gratis: ‘zonder geld en zonder prijs’ (Jes 55:1). Dus, alle dorstigen, kom tot het water! De uitnodiging staat open.

Onafhankelijk
Een waterval stroomt niet omdat veel mensen daar hun dorst van lessen, maar gewoon, omdat het een waterval is. Dat mensen ervan drinken en hun dorst lessen is een gevolg.

Gods liefde is er; goede werken en levens die God verheerlijken zijn daar niet de reden van, maar het gevolg (1 Joh 4:8). Gods liefde stroomt; het werk van Jezus was daar niet de oorzaak van, maar het gevolg (Rom 5:8). 

Gods liefde stroomt, gratis, onveranderlijk en totaal onafhankelijk van Zijn schepping. Waarom? God heeft lief, puur alleen omdat Hij liefde is (1 Joh 4:8). Hij is als een onuitputbare bron van liefde, die niet kan stoppen met stromen.

"Gods liefde stroomt; het werk van Jezus was daar niet de oorzaak van, maar het gevolg"

Onafhankelijk
Het maakt niet uit wie er van het water drinkt, al is het de grootste zondaar of de meest rechtvaardige mens, het water stroomt. Het stroomt, voor mensen die eraan voorbijlopen en voor mensen die erbij stil blijven staan. Het stroomt, voor mensen die zeggen dat het niet te drinken is, en voor mensen die emmers meesjouwen. Het stroomt. Omdat de bron niet bij mensen te vinden is.

Dorstlessend
Gods genade stroomt niet als opborrelend water in een diepe put, waar je lang naar moet graven. Gods genade stroomt als een heerlijke verkoelende stroom uit een bron die niet te stoppen is. Het is levend water, wie daarvan drinkt zal in nooit meer dorst meer krijgen (Joh 4:14).

Niet te stoppen
Het is alleen door Zijn rijke genade en Zijn geweldige liefde dat we gered zijn van de zonde (Ef 5:4). We zijn door Hem levend gemaakt, we worden Zijn kinderen genoemd (1 Joh 3:1). En omdat we in Hem geloven, vloeit er door het werk van de Geest, stromen van Zijn levend water uit ons (Joh 7:38). De krachtige bron van water is niet meer te stoppen. Je hebt een slok genomen en het water vermenigvuldigd zichzelf. Het water is levend, bruisend, groeiend. 

"Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen." - Jeremia 17:7-8

De liefde dringt 
We gaan ons dan aan de wet houden. Of nog beter gezegd; we gaan dan voor God leven.  We gaan dan God lief hebben boven alles en onze naasten als onszelf (wat de samenvatting is van de wet (Matt 22:37)). We gaan zelfs nog meer liefhebben dan dat; we gaan van anderen houden, zoals Christus van ons houdt (Joh 5:12). 

We doen dit niet om Zijn liefde te verdienen, maar omdat Christus ons eerst lief had. 

Christus, Die de wet heeft vervuld (Matt 5:17), onze schuld heeft betaald en onze zonde heeft kwijtgescholden (Koll 2:130-14). We gaan Hem dan dienen, omdat Hij ons eerst diende. Het is niet meer de wet die ons dringt, maar Zijn liefde (2 Kor 5:14).

"Leg je lasten en je zondes van je af, terwijl je vol volharding je ogen gericht houdt op Jezus, de leider, voltooier, volmaker en voorbeeld van ons geloof."

Ogen gericht op Jezus
Focus niet op jezelf wanneer je het idee hebt dat er geen levend water uit jou vloeit en dat je geen vruchten draagt. Focus juist dan des te meer op Jezus; drink van het levende water en ontspan in Zijn genade. Wees in Zijn aanwezigheid en je zal getransformeerd worden naar Zijn beeld. Want waar je mee omgaat, daar word je mee ‘besmet’. 

Leg je lasten en je zondes van je af, terwijl je vol volharding je ogen gericht houdt op Jezus, de leider, voltooier, volmaker en voorbeeld van ons geloof. Alleen zo kan je de wedloop lopen (Hebr 12:1-2).


Deze overdenking is geschreven door Berdine. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?