Tegenslag als roepstem

03-06-2020

Sommige mensen lijken alleen maar moeilijke dingen te moeten meemaken in het leven terwijl anderen door het leven lijken te gaan zonder een slag of stoot. Misschien vraag je je wel eens af of tegenslag een straf van God is. Ook ik heb me dit afgevraagd. Als het thuis niet lekker liep of ik op school de ene onvoldoende na de andere haalde ondanks mijn grote inzet... Werd ik gestraft?

Wat ik als eerste wil noemen is dat je deze vraag nooit voor een ander kan beantwoorden. In Johannes negen liep Jezus met Zijn discipelen door de stad en ze zagen een blinde man die blind was vanaf zijn geboorte af. De discipelen vroegen Jezus: ''Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?'' - Johannes 9: 2, HSV. Jezus antwoord op deze vraag het volgende: ''Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.'' - Johannes 9: 3, HSV. Na dit gezegd te hebben, genas Jezus de man. Deze man kwam tot geloof in Jezus. God kan dus tegenslag en moeilijkheden gebruiken om ons tot Hem te brengen, zodat we ons tot Hem zullen bekeren. Ook zegt Jezus dat de man blind was zodat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. De hele stad hoorde dat deze blindgeborene ziende was geworden. Veel mensen werden nieuwsgierig naar wie deze Jezus was en gingen naar Hem op zoek. God gebruikte tegenslag in het leven van deze man dus om hem tot bekering te brengen en ook om anderen wakker te schudden. Zo liet God zien dat Jezus werkelijk Gods Zoon was.

In Lukas dertien gaat het over twee heel erge gebeurtenissen. Namelijk over mensen die gedood werden terwijl ze aan het offeren waren en over achttien mensen die gedood werden doordat de toren in Siloam op hen viel. Jezus stelt hier de volgende vraag aan Zijn discipelen: ''Denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen?'' ''Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.''
Hier zie je dat God zonden kan straffen. Maar stop hier niet met denken! Waarom zou God dit doen? God wil dat wij ons bekeren! God wil je stilzetten, zodat je gaat nadenken over je leven en de zonden die je hebt gedaan, zodat je beseft dat je de Heere nodig hebt in je leven. Dit doet Hij zodat de zeepbel, van een oppervlakkig leventje van plezier, knapt voor het te laat is. Tegenslag in je leven kan een roepstem zijn van God.
Stel je voor dat de verloren zoon aan het eind van zijn leven zou terugkijken. Ik kan me voorstellen dat hij God heeft gedankt voor die grote tegenslag waarbij hij al zijn geld en vrienden verloor. Want die tegenslag heeft er voor gezorgd dat hij terugging naar zijn liefdevolle vader. Ook zelf heb ik dit ervaren. Ik merkte dat juist wanneer ik tegenslag ervaarde, ik me meer afhankelijk wist van God! Ik bad de hele dag door! Terwijl wanneer alles goed ging ik veel minder met God bezig was, ik hield wel stille tijd en bad met God. Maar die intense relatie die ik had in tijden van tegenslag was zoveel dieper en kostbaarder!

Om terug te komen op de vraag of tegenslag een straf van God is. Het kan zeker, maar veel belangrijker is om te beseffen dat God tegenslag toe kan laten in ons leven om ons terug te roepen naar Hem zoals de verloren Zoon. Hij, de Almachtige wil een diepe relatie met ons!

En nu verder

  • Ervaar jij tegenslag in je leven? Bid dan of God je wil laten zien of er zonde in je leven is die de relatie tussen jou en Hem in de weg staat en bekeer je dan!


Deze overdenking is geschreven door Marjon Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media