Vrede in tijden van oorlog

26-02-2022

Ik merk dat het angst op roept. En onrust. Bij anderen, maar ook bij mij. Oorlog. Rusland en Oekraïne. Wat betekent dit voor Nederland? Wat zullen de gevolgen zijn? Zouden wij moeten gaan vechten? Wat gaan wij merken? Economische gevolgen; ja, maar verder? Zijn ik en mijn familie wel veilig? Leven we in de eindtijd? Wat nou als mijn leven alleen maar moeilijker wordt? Waar haal ik dan mijn geluk? 

Heel logisch eigenlijk, al die gedachtes en gevoelens. De mens is niet gemaakt voor oorlog, niet voor pijn en niet voor de dood. Maar toch leven we er middenin. We worden er mee omringd. Het lijkt dichterbij te komen. Ondanks dat, mogen we hoop hebben: "We mogen een vrede kennen in het midden van aards lijden, vanwege de hemelse zekerheid die genade geeft."

God van ons geloven

Weet je nog waar ons geloof op gebaseerd is? Weet je nog waar wij onze vrede en geluk in vinden? Niet in aardse dingen. Niet in succes, niet in liefde, niet in voorspoed, niet in bevestiging en zelfs niet in aardse vrede en vrijheid.

Deze dingen zijn allemaal zo wankelbaar, zo onvoorspelbaar. Ze kunnen allemaal van de ene op de andere dag voorbij zijn.

Onze vrede is anders dan die van de wereld (Joh 14:27). Onze vrede is gefundeerd op iets wat veel verder gaat. Op een veel stevigere grond. Op een onwankelbare Rots. Op de Schepper van deze wereld. Want Hij is trouw, altijd Dezelfde en heeft alles in Zijn handen. Hij is onwankelbaar en daarom kan onze vrede ook onwankelbaar zijn.

"Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden." Joh 14:27

Wij geloven in een God die de wereld schiep met woorden. We geloven in een God die het hart van de gevangene Paulus vulde met blijdschap, zodat hij in kerkers kon zingen. We geloven in een Koning die nog nooit een oorlog heeft verloren. We geloven in een God die de dood overwon door te sterven. We geloven in een God die Zijn volgelingen geen makkelijke reis beloofde, maar wèl een behouden aankomst. Met een Gids aan hun zijde; de Heilige Geest. Ook al ging Jezus weg, Hij zou Zijn volgelingen nooit verlaten (Joh 14).

"We geloven in een God die Zijn volgelingen geen makkelijke reis beloofde, maar wel een behouden aankomst." 

Bid voor beide landen

"Bid voor Oekraïne." Ik heb deze zin vaak voorbij zien komen op Social Media. Gebed voor Rusland lijkt niet nodig te zijn. Terwijl dat juíst nodig is. Wat je politieke standpunt ook is, beide landen hebben gebed nodig. Leert Jezus ons niet juist om voor onze vijanden te bidden en hen lief te hebben? Verder zijn ook in Rusland enorm veel mensen die geen oorlog willen. In beide landen zijn mensen die hunkeren naar recht, naar vrede, naar warmte en naar rust. Bid, terwijl je vertrouwt op God.

De eindtijd

Oorlogen is één van de tekenen van de eindtijd. Iets wat veel mensen bang maakt. Jezus komt terug. Ben ik wel bereid? Laat de angst je niet in een hoekje duwen, maar gebruik het als drijfveer om in de armen van Jezus te rennen. We hebben een evangelie van hoop, niet van angst. Wat houd jou nog tegen om te geloven in - en te vertrouwen op het werk van Jezus Christus? 

De dag dat Jezus terug zal komen, is onbekend (Matt 24:36). Laten we er dan ook niet over speculeren, met de dag en de tijd hoeven wij ons niet bezig te houden. Paulus schreef tweeduizend jaar geleden al dat de hele schepping in 'barendsnood' is. Jezus noemt de tekenen van de eindtijd 'weeën'.

"U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën." Matt 24:6-8

Een bevalling duurt 12, 24 en soms wel 48 uur. Braxton Hicks weeën kunnen al rond zes maanden zwangerschap gevoeld worden (en zijn er al eerder). Inderdaad, de schepping zucht om bevrijding, maar wie weet hoe lang deze 'bevalling' zal duren?

Ik spreek niet uit ervaring, maar ik geloof dat het wel waar is: Je kan je focussen op de pijn van de bevalling - je kan je weken vullen met de vraag of je een contractie voelde en of je water al gebroken is - of, je accepteert dat hoe dan ook de bevalling zal gebeuren.

Tijdens een bevalling krijgt de moeder kracht en hoop vanuit de wetenschap dat zij haar baby zal gaan zien. Ook wij halen in tijden van 'weeën' kracht en hoop vanuit de wetenschap dat wij Jezus zullen gaan zien.

Je kan jezelf klaar maken voor het volgende hoofdstuk. Je kan jezelf sterk maken voor de 'bevalling', zodat je uithoudingsvermogen niet te weinig zal zijn. Wortel jezelf in Gods woord (Ps 1:3). Sluit vrede met wat er voor je ligt. 

God zit op de troon. De schepping zucht, wachtend op Jezus' komst. Laat Zijn genade je trekken, zodat je in Zijn voetstappen, in Zijn wil zal wandelen. Je zal dan niet onvoorbereid zijn wanneer Hij terug komt. Zelfs wanneer dingen verkeerd lopen, de gemeente is een plek van stabiliteit, van vrede. Zelfs als de wereld gek wordt.  

Eeuwige hoop

Leven in de vrede van God betekent ook lijden met degene die lijden. Het betekent huilen met degene die huilen. Het is het vechten voor rechtvaardigheid en het dienen van hen die pijn ervaren. Juist omdat jij een krachtige hoop hebt, van een God die leven geeft. Eeuwige hoop ontvang je niet door je ogen te sluiten voor het aardse kwaad, maar door je ogen te openen voor de hemelse genade en goedheid.

Want wanneer je vrede van binnenuit komt - van God - kan niets deze nog in de weg staan. Zelfs oorlog niet.

"Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren." - Micha 4:3

"Eeuwige hoop ontvang je niet door je ogen te sluiten voor het aardse kwaad, maar door je ogen te openen voor de hemelse genade en goedheid."

Het recept voor vrede

1. "Wees in geen ding bezorgd,
2. maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
Resultaat: en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

3. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
4. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij (Paulus) gezien hebt, doe dat;
Resultaat: en de God van de vrede zal met u zijn."


Deze overdenking is geschreven door Berdine. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?