Zit jij aan Jezus voeten?

22-12-2020

Soms ben ik druk bezig, druk bezig om een goed leven te lijden als christen. Om liefdevol te zijn naar anderen. Om behulpzaam te zijn als anderen mij nodig hebben. Om een luisterend oor te zijn en bemoediging te geven waar nodig. Soms ben ik zo druk bezig voor de Heere en mis ik in mijn hart het gevoel van een diepe verbondenheid met Hem. Soms lijk ik net op Martha.

In Lukas staat een verhaal over Martha en Maria:

''Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.'' - Lukas 10:38-42, HSV


In dit verhaal lezen we dat Jezus onderwijs geeft aan degenen die aanwezig zijn in Martha's huis. Ik stel me zo voor dat er een aantal gasten die rondom Jezus staan of zitten om Zijn woorden te kunnen horen. Maria zit aan Jezus' voeten ook mee te luisteren. Ze zit daar zoals in die tijd een leerling aan de voeten van zijn leraar zat om naar zijn onderwijs te luisteren (Handelingen 22:3). Het was in die tijd erg bijzonder dat Jezus' Maria onderwijst en Martha aanmoedigt om naar Zijn woorden te luisteren. Veel rabbijnen vonden het namelijk onnodig en zelfs ongepast dat vrouwen onderwijs uit de Tora ontvingen. Terwijl Maria aan Jezus' voeten zat, was Martha druk bezig met het bedienen. Ze vindt het vervelend dat Maria niet even mee helpt. Het enige wat Maria doet is zitten aan de voeten van Jezus en naar Hem luisteren. Martha vraagt Jezus uiteindelijk of Hij het niet vervelend vindt dat Maria niet meehelpt. Jezus zegt tegen Martha dat Maria het goede heeft gekozen om te doen, namelijk datgene wat echt nodig is. Wat bedoelt Jezus hiermee?

Maria koos ervoor om aan Jezus voeten te zitten. In Lukas tien wordt naar de volgende tekst verwezen:

''Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.'' - Psalm 27:4, HSV

Deze tekst zegt dat de psalmist één ding verlangt en dat hij dat zal zoeken. Namelijk het wonen in het huis van de HEERE al de dagen van zijn leven en de lieflijkheid van de HEERE in Zijn tempel onderzoeken en aanschouwen. Naar deze tekst wordt verwezen in Lukas 10.

Maria wist dat er maar één ding nodig was en verlangde één ding, namelijk aan Jezus' voeten zitten en luisteren naar Jezus' woorden. Je zou kunnen zeggen dat ze op die manier woonde in het huis van de HEERE om Zijn lieflijkheid te onderzoeken. Niets was voor haar belangrijker dan naar Jezus' woorden luisteren en haar hart daarmee vullen. Zelfs het bedienen van de gasten vond ze minder belangrijk. Alles viel in het niet bij het zitten aan Jezus' voeten. Maria, de zus van Martha, was degene die later, ter voorbereiding op Jezus' sterven, de voeten van Jezus met mirre zou zalven (Joh.12:1-8).

Lukas verteld niet hoe het verder afloopt, maar de boodschap die Jezus hiermee ook ons leert is heel belangrijk: Luisteren naar Zijn woorden gaat boven alles.

En nu verder
Denk eens na over de volgende vragen:

  • Welke dingen vind je het meest belangrijk in je leven?

  • Hoe belangrijk vind jij het om aan Jezus voeten te zitten, bij Hem te zijn en naar hem te luisteren?

  • Herken je jezelf meer in Martha of Maria en waarom?

  • Besef je je dat wanneer je net als Martha erg druk bent met allerlei goede dingen, je kan vergeten wat het allerbelangrijkste is?

  • Wil jij leren aan Jezus' voeten te zitten? Is er iets wat je tegenhoudt? Breng dit ook in gebed bij Hem.


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar/hen en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere overdenkingen! 


Vandaag denken we over grenzen op gebied van seksualiteit in je relatie voordat je getrouwd bent. Een grens is een (denkbeeldige) scheidingslijn of een limiet. Zie deze grens als een hekje langs een weg naast een prachtig bloemenveld. 'Tot hiertoe en niet verder.' De bloemen zijn nog niet rijp. Het is nog niet de tijd om ze te plukken.

"Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem." - Genesis 2:18, HSV

Het zou zomaar kunnen zijn dat jij, net als ik, op dit moment als vrijgezelle vrouw door het leven wandelt. Je hebt tijd voor je vrienden, familie, hobby's en je hebt de ruimte om jezelf te vormen. Happy single life! Toch? Ik ben benieuwd hoe jij het vindt om vrijgezel te zijn. Ben jij iemand die helemaal tevreden is hiermee,...