Christelijke Poster - Agapè

Christelijke poster van handgeschept papier over de Bijbelse agapè liefde van God. De poster is 21x29.7cm (A4 formaat).

Kleur: terracotta 

Agapè

Liefde

Die niet ophoudt
Bij ik hou van jou
Die verder gaat
Een extra mijl
Of zelfs twee
Die zich opoffert
Zoals Jezus deed

Liefde
Die zichzelf vernedert
Voor de ander
Zichzelf kruisigt
Niet bezig is
Met eigen belangen

Liefde
Die niet verandert
Die zeker is
Niet afhankelijk
Van wat je doet
Maar alleen van Hem
Want Hij is goed


Overdenking
De oorspronkelijk Griekse taal (waarin het NT is geschreven) maakt onderscheid tussen drie soorten liefde; eros, filia en agapè.

Eros is de lichamelijke, seksuele liefde. Filia is vriendschappelijke liefde. Agapè is zegenende, zelfopofferende liefde.

Agapè is een vorm van liefde die eros en filia bevat en overtreft. Het is een liefde die niet veel zegt over de ontvanger, maar meer over de zender.
Het is vaststaand, onafhankelijk, onvoorwaardelijk, onophoudelijk en diepgaand. Het is niet gebaseerd op emotie, maar op de wens om het beste te zoeken voor de ander, ook al betekent dit zelfopoffering.

En deze agapè liefde is de liefde die Jezus ons aanbied. En het is ook deze liefde die wij aan anderen mogen aanbieden. 

9,95 €