Christelijke Poster - Het Is Volbracht, Gedaan

Christelijke poster over pasen. Gemaakt van handgeschept papier met bloemblaadjes! De poster is 21x29.7cm (A4 formaat).

Kleur: sage

Poster Pasen
Ik bid voor jou
Een zorgeloos bestaan
Dat je kan genieten
Van de sterren en de maan

Ik bid dat je je warmt
Aan de stralen van de zon
Je geniet van alle geuren
En de smaken op je tong

Ik bid dat je vrolijk wordt
Van het lachen van een kind
Van een oude man
Die zijn vrouw nog steeds bemint

Ik bid dat je ziet
Waar een ander overheen kijkt
De mieren en de kevers
Het grote wat eerst klein lijkt

Ja, ik bid voor jou
Een zorgeloos bestaan
Doordat je steeds mag weten
Het is volbracht, gedaan


Overdenking
"Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden." - Mattheüs 6: 25-33

"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." - Johannes 19:30

"In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden." - Kolossenzen 1:14

9,95 €