Voorkeur voor een bepaald soort Bijbelboek wisselt van persoon tot persoon en van tijd tot tijd. Logisch ook, want iedereen is uniek en gevormd door het leven. Het ene gedeelte zal je meer aanspreken dan het andere gedeelte, maar over het algemeen geldt wel dat geslachtsregisters er niet heel goed vanaf komen. Toch gebeurde het pas dat ik juist een geslachtsregister besloot te lezen en in deze overdenking neem ik je mee naar wat het jou en mij te zeggen heeft over Gods trouw en wie Jezus is.


Wat voor soort Bijbelboek heeft jouw voorkeur? Iedereen heeft een eigen voorkeur voor bepaalde gedeelten in de Bijbel. Voor de een zijn dat de verhalen en geschiedenissen, voor een ander zijn het de brieven of de psalmen en wijsheidsboeken. Voor weer een ander is het van alles een beetje. Logisch ook, want iedereen is uniek en gevormd door het...

'Listen to your heart when he's calling for you… listen to your heart…' misschien ken je dat nummer wel. Overal kom je het tegen: Volg je hart, want dat klopt altijd! Volg je hart en leef! Doe wat je leuk vindt. Leuzen die blijven steken en in je gedachten komen, maar… wat moet je ermee? Ergens voelt het...

Mijn man en ik waren nog geen jaar getrouwd; om ons heen zagen we mensen die net als wij pas kort getrouwd waren en waarbij het rozengeur en maneschijn was (of dat leek in ieder geval zo). Wij hielden (en houden) enorm veel van elkaar, maar er waren ook slaande deuren en verhitte gesprekken in die tijd. Ondertussen hoorde ik...

Mag ik jou een vraag stellen? Wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij echt? Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik schiet vaak in steekwoorden als ik mezelf moet omschrijven: 34 jaar, gelukkig getrouwd, mama van vier kindjes, wonend in …… Stop maar, eigenlijk is dat niet wat ik bedoel. Mag ik je nog een vraag stellen? Wie ben jij als alles wegvalt?...

Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...


Shop onze producten.

Christelijke kaarten - Paasset

Drie staande, christelijke paaskaarten. De kaarten worden verstuurd incl. bruine enveloppen. Het Is Volbracht het is volbracht riep Hij het is volbracht voor jou, voor mij  We Zijn Voor Altijd Vrij het bloed heeft gevloeid voor jou en voor mij verheug je in Hem we zijn voor altijd vrij!  Tetelestai tetelestai het is volbracht alithos anesthi Hij is waarlijk opgestaan 

5,50 €

Christelijke Kaart - Op Een Dag

Christelijke kaart met woorden die een bemoedigend gebed vormen voor een ander. Kleur: timberwolf De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  Op Een Dag op een dag wordt hopen onnodig wordt geloven, zien worden tranen een dans onze rouwklacht een liefdeslied onze vragen beantwoord het uitzien voorbij is Uw Vaderhart tastbaar dichtbij Overdenking `Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.` - 1 Korinthe 13:12 ` En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.` - Openbaring 21:3-5

1,85 €

Christelijke Kaart - Godsgeschenk

Christelijke kaart met dankwoorden voor een ander. Kleur: lion De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  Godsgeschenk Ik dank de Heer Als ik aan je denk Want je bent voor mij Een groot Godsgeschenk Overdenking "Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe." - Filippenzen 1:3-5 

1,85 €

Christelijke Kaart - Het Is Volbracht

Christelijke kaart met woorden die een bemoedigend gebed vormen voor een ander. Kleur: khaki De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.   Het Is Volbracht het is volbracht riep Hij het is volbracht voor jou, voor mij Overdenking "Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." - Johannes 19:30 Wanneer iemand komt te overlijden, zijn er vaak nog een aantal dingen die diegene wil zeggen als laatste woorden. Het zijn dingen die diegene belangrijk vindt of nog even wil meegeven aan de nabestaanden. Met Jezus' laatste woorden laat Hij weten dat Zijn werk op aarde erop zit en dat de Schrift vervuld is. Hij heeft de prijs betaald en ons volledig vrijgekocht! 'Het is volbracht!' Wat een kracht spat er uit die drie woorden hè! Voor ons was de prijs niet te betalen. Nooit zou jij of ik genoeg kunnen doen om weer verzoend te worden met God. Zijn vriendschap kunnen we niet verdienen. Onszelf proberen te bewijzen zou alleen maar laten zien hoeveel we Hem nodig hebben. Wat is het een genade dat Hij er zelf voor koos de prijs voor ons te betalen! Het was niet door iets in jou, door wat je wel of juist niet hebt gedaan; maar alleen door iets in Hem, namelijk Zijn overweldigend grote liefde voor de mensen. Zijn overweldigende liefde voor jou, voor mij, voor je vrienden, je familie, de kassière, de kinderen uit de buurt en de jongen in de trein. Doordat Hij de prijs heeft betaald, kunnen onze zonden worden vergeven en kunnen we met God worden verzoend. Wij hoeven niks meer toe te voegen, want Jezus offer is meer dan genoeg! Je hoeft alleen maar te geloven in Zijn bloed. Het is volbracht!

1,85 €

Christelijke Kaart - Tetelestai

Christelijke kaart met zegenende woorden voor een ander. Kleur: light khaki De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  Tetelestai tetelestai het is volbracht alithos anesthi Hij is waarlijk opgestaan Overdenking "Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." - Johannes 19:30 "En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden." - Markus 16:5-6 "En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen. Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen." - Lukas 24:33-34

1,85 €

Christelijke Kaart - We Zijn Voor Altijd Vrij!

Christelijke paaskaart. Kleur: dun De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  We Zijn Voor Altijd Vrij het bloed heeft gevloeid voor jou en voor mij verheug je in Hem we zijn voor altijd vrij! Overdenking "Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken." - Titus 2:14 "In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden." - Kolossenzen 1:14

1,85 €

Christelijke Poster - Uw Grootse Schepping

Christelijke poster van handgeschept papier over Gods schepping. De poster is 21x29.7cm (A4 formaat).  Kleur: natural Uw Grootse Schepping Ik zie Uw grootsheid In het kleine In de sterren in de nacht Zie ik Uw trouw Uw grote kracht In de bloemen Die opengaan Zie ik Uw liefde Het ademt Uw naam Door de zonnestralen Op mijn huid Voel ik Uw warmte Zing ik het uit Ik zie de schepping En kijk U aan Want door de prachtige natuur Ben ik zeker van Uw bestaan Ik kijk om me heen En fluister zacht Dank U wel Vader Dat U dit heeft bedacht Overdenking "Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn." - Romeinen 1:20 "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is." - Johannes 1:1-3

9,95 €

Christelijke Poster - Het Is Volbracht, Gedaan

Christelijke poster over pasen. Gemaakt van handgeschept papier met bloemblaadjes! De poster is 21x29.7cm (A4 formaat). Kleur: sage Poster Pasen Ik bid voor jou Een zorgeloos bestaan Dat je kan genieten Van de sterren en de maan Ik bid dat je je warmt Aan de stralen van de zon Je geniet van alle geuren En de smaken op je tong Ik bid dat je vrolijk wordt Van het lachen van een kind Van een oude man Die zijn vrouw nog steeds bemint Ik bid dat je ziet Waar een ander overheen kijkt De mieren en de kevers Het grote wat eerst klein lijkt Ja, ik bid voor jou Een zorgeloos bestaan Doordat je steeds mag weten Het is volbracht, gedaan Overdenking "Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden." - Mattheüs 6: 25-33 "Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." - Johannes 19:30 "In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden." - Kolossenzen 1:14

9,95 €

Christelijke Kaarten - Zegenset

Drie liggende, christelijke zegenkaarten met zegenwoorden voor jezelf of anderen.  De kaarten worden verstuurd incl. bruine enveloppen. Mogen Liefde En Trouw Je Nooit Verlaten - donker vanille 'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten.' (Spreuken 3:3a) Ik Bid De Naam Van Jezus Over Jou - warmgrijs 'Ik bid de naam van Jezus over jou Dat je wandelt in Zijn wijsheid Met Hem in het zicht Dat je telkens Hem mag dienen Je leven op Hem richt' Genade En Vrede Voor Jou - vanille 'Genade en vrede voor jou van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus.' (Naar Romeinen 1:7)

5,50 €

Christelijke Kaarten - Gebedsset

Drie liggende, christelijke kaarten met gebeden voor jezelf of anderen. De kaarten worden verstuurd incl. bruine enveloppen.  Heer Leer Mij Toch Te Volgen - artisjok Heer, leer mij toch te volgen Zelfs tot diep in de woestijn. Ja, ik geloof dat op een dag als ik omkijk ze in bloei zal zijn. Leer Mij Juichen, Leer Mij Dansen - café au lait leer mij juichen, leer mij dansen door de twijfels toch te danken leer mij zingen van Uw goedheid elke dag leer mij geven en vergeven uit Uw liefde steeds te leven door genade die mij elke dag omarmt Plots Keek Ze Naar Het Onbekende - ca mel Plots keek ze naar het onbekende en ging ze steeds wat rechter staan. Vol goede moed en Godsvertrouwen, trok ze haar stoute schoenen aan. Zo durfde ze de toekomst in, zijn Geest in haar bezield. En zei ze zachtjes in zichzelf: "ik ben eigenlijk wel benieuwd..."

5,50 €

Christelijke Kaarten - 'Ik Denk Aan Je' Set

Zes staande, christelijke kaarten met wensen en bemoedigingen. Kleur: Timberwolf De kaarten worden verstuurd incl.  bruine enveloppen. Liefde Ik hou zooooooooooo veel van jou. En Jezus nóg meer.  Genade   Zijn genade is voor jou genoeg. Meer dan genoeg. (Naar 2 Korinthe 12:9) Denk & bid Ik denk aan je in mijn gebed.  Gods liefde  Ik bid dat je Christus' liefde meer leert kennen, die je kennis te boven gaat. (Naar Efeze 3:19) Bemoediging Hij geeft jou kracht in je zwakheid. (Naar 2 Korinthe 12:9) Dankbaar Ik ben zo dankbaar voor jou en je liefde voor Jezus. 

10,50 €

Christelijke Kaarten - Bemoedigingsset

Drie staande, christelijke zegenkaarten met zegenwoorden voor jezelf of anderen. De kaarten worden verstuurd incl. bruine enveloppen.  Mijn Gebed Voor Jou - licht taupe moge je ziel tevreden worden van verlangen naar delen moedeloosheid naar levenslust leegte naar vervulling onzekerheid naar rust Soms Heb Ik Niet De Woorden - taupe Soms heb ik niet de woorden Snoert mijn mond zich zomaar dicht Soms ben je te ver weg voor een knuffel Maar zeker niet uit het zicht En soms weet ik gewoon niet Hoe ik er voor jou moet zijn Maar bij deze wil ik het zeggen Al is het gebaar heel klein Ik hou van jou En wil er heel graag voor je zijn Dankbaarheid - donker vanille Dankbaarheid vult je hart met vrede

5,50 €

Christelijke Poster - Laat Mij Je Voeten Wassen

Christelijke poster van handgeschept papier over de uitnodiging om te komen, rusten en je te laten dienen. Kleur: Sand Laat Mij Je Voeten Wassen Kom, laat mij je voeten wassen. Je lijkt zo gehaast Wil je vertellen hoe het gaat of heb je liever dat ik zwijg Voor je doorrent richting de eeuwigheid? Kom, hier kan je even zitten, verzamel wat krachten Je hoeft niet te verwachten Dat rust een zwakte is Vergeet het oordeel vergeet even wat je mist Kom en wil je mij vertellen, gewoon even hoe je bent of graag zou willen leven Waar je over twijfelt of van baalt En hoe dat zich in je leven vertaald Kom, hier heb je wat te drinken, te eten zodat je even in dit moment kan leven Je niet verdwaald in wie je graag zou willen zijn dat komt later wel, te zijner tijd Kom maar even hier, rust maar in mijn armen Laat mij jouw onrust vangen Zonder oordeel of gezag Het is goed, wees maar stil, ik wacht Overdenking Gebaseerd op Mattheüs 11:28 waarin Jezus je uitnodigt:  Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

9,95 €

Christelijke Poster - Honderd Halleluja's

Christelijke poster van handgeschept papier over Gods zegeningen zien in het dagelijkse leven. Het is een uitnodiging om dankbaar te leven. De poster is 21x29.7cm (A4 formaat). Kleur: Blush pink Honderd Halleluja's Door honderd halleluja's te ontdekken in de dag erken je steeds Gods zegenende hand Je vult je ziel met licht waardoor je leven begint te schijnen en jouw hart vol dank de schaduw laat verdwijnen Overdenking "Tel je zegeningen" is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar door intens bewust te leven worden we minder gejaagd en leren we God te eren. Door de schoonheid en zegeningen te benoemen en een naam te geven ga je deze momenten vaker ontdekken in je leven. Je ogen gaan op zoek naar de glinsteringen in de dag en je herkent sneller de goede zegeningen die God je geeft. Hoe waardevol is dat! Zoek de schoonheid in de dag. Dankbaarheid geeft je vrede. Echt. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. - 1 Thessalonicenzen 5:18 HSV

9,95 €

Christelijke Poster - Abba Vader (huisgebed)

Christelijke poster van handgeschept papier met een gebed voor het huis(gezin). De poster is 21x29.7cm (A4 formaat).  Huisgebed Abba Vader,  we bidden voor een vruchtvol huis waar Uw Geest de ruimte vult een plek gevuld met vriend'lijkheid gastvrijheid, geloof, geduld waar liefde onze adem is en blijdschap ons verlangen waar de vrede keer op keer in ons hart zal branden een plek waar eenheid samenbindt zodat Uw zegen daar kan zijn waar vergeving vrij leert leven en ruimte is voor kwetsbaarheid geef dat wij U dienend volgen en maak Uw wil aan ons bekend we danken U, oh trouwe Vader dat U de Heer des huizes bent Amen Overdenking Via dit gebed willen we onszelf en jullie stilzetten bij het bidden voor de mensen met wie je samenwoont. De plek waar je woont heeft veel invloed op je leven, dus het is enorm belangrijk om te bidden voor je gezin, huisgenoten of anderen in je nabije omgeving. Het kan zijn dat je al jaren getrouwd bent, of misschien woon je nog bij je ouders thuis of woon je samen met huisgenoten vanwege je studie. Waar jouw bed ook staat, weet dat het belangrijk is om te bidden voor de mensen met wie je samenleeft. Bid voor liefde, veiligheid, opening tot kwetsbaarheid, broeder/zusterschap, leiding van Zijn Geest en overgave aan Zijn Woord. Het kan ook zijn dat je erg verlangt naar een thuis zoals omschreven wordt in dit gedicht, maar dat het onmogelijk ver weg voelt. Weet dan dat gebed krachtig is, geef de moed niet op! Bij God is niets onmogelijk. Tegelijkertijd worden we soms opgeroepen om bij onszelf te beginnen. Wees zelf , in afhankelijkheid van Hem, een vruchtvol thuis voor de mensen om je heen.  Jozua 24: 15b HSV "Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!" Psalm 133 HSV "Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid."

9,95 €

Christelijke Poster - Agapè

Christelijke poster van handgeschept papier over de Bijbelse agapè liefde van God. De poster is 21x29.7cm (A4 formaat). Kleur: terracotta  Agapè Liefde Die niet ophoudt Bij ik hou van jou Die verder gaat Een extra mijl Of zelfs twee Die zich opoffert Zoals Jezus deed Liefde Die zichzelf vernedert Voor de ander Zichzelf kruisigt Niet bezig is Met eigen belangen Liefde Die niet verandert Die zeker is Niet afhankelijk Van wat je doet Maar alleen van Hem Want Hij is goed Overdenking De oorspronkelijk Griekse taal (waarin het NT is geschreven) maakt onderscheid tussen drie soorten liefde; eros, filia en agapè. Eros is de lichamelijke, seksuele liefde. Filia is vriendschappelijke liefde. Agapè is zegenende, zelfopofferende liefde. Agapè is een vorm van liefde die eros en filia bevat en overtreft. Het is een liefde die niet veel zegt over de ontvanger, maar meer over de zender. Het is vaststaand, onafhankelijk, onvoorwaardelijk, onophoudelijk en diepgaand. Het is niet gebaseerd op emotie, maar op de wens om het beste te zoeken voor de ander, ook al betekent dit zelfopoffering. En deze agapè liefde is de liefde die Jezus ons aanbied. En het is ook deze liefde die wij aan anderen mogen aanbieden. 

9,95 €

Christelijke Poster - Zegenbede

Christelijke poster van handgeschept papier met een gebed om zegen van God. Ter bemoediging en opbouw. De poster is 21x29.7cm (A4 formaat). Kleur: Vanilla Zegenbede Ik bid de naam van Jezus over jou dat Zijn waarheid en Zijn goedheid steeds meer in jou groeit dat genade door de dagen jouw leven overspoelt dat Zijn vrede en Zijn liefde jouw hele huis vervult dat vertwijfeling en angst van je vlucht dat je wandelt in zijn wijsheid met Hem in het zicht dat je telkens Hem mag dienen je leven op Hem richt Overdenking Een gedicht over een zegenbede. Hoe belangrijk is het om in je gebed ruimte te maken om te bidden voor je familie, vrienden en andere dierbaren? Misschien dat deze woorden jou inspiratie geven om dat op een gevarieerde manier te mogen doen. Zegen voor jou!

9,95 €

Christelijke Kaart - Dankbaarheid Vult Je Hart Met Vrede

Christelijke kaart over leven vanuit dankbaarheid, om jezelf of anderen voor ogen te houden dat dankbaarheid je hart met vrede vult. (Verwijzing naar Fillipenzen 4: 6-7) Kleur: donker vanille De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.   Dankbaarheid vult je hart met vrede  Overdenking Waarom is dankbaarheid zo belangrijk? "Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.‭" (Fill 4:4) En zo zijn er nog veel meer teksten die spreken over dankzegging en blijdschap, zomaar een paar voorbeelden daarvan zijn: "Houdt sterk aan in het gebed en dank daarbij!" (Kol 4: 22) "Prijs Zijn heilige naam" (Psalm 103: 1) "Laat je mond vervult worden met Zijn lof!" (Psalm 71: 8) Hoe belangrijk zal dankzegging dan niet voor ons zijn? Laten we er gehoor aan geven en Zijn heilige naam eren en prijzen met dankzegging!

1,85 €

Christelijke Kaart - Soms Heb Ik Niet De Woorden

Christelijke kaart om een ander te bemoedigen, in momenten dat je er eigenlijk geen woorden voor hebt. Kleur: taupe De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop. Soms heb ik niet de woorden Soms heb ik niet de woorden snoert mijn mond zich zomaar dicht soms ben je te ver weg voor een knuffel maar zeker niet uit zicht en soms weet ik gewoon niet hoe ik er voor jou kan zijn maar bij deze wil ik zeggen al is het gebaar heel klein ik hou van jou en wil er heel graag voor jou zijn Overdenking   Soms weet je gewoon niet wat je terug moet zeggen. Woorden schieten tekort of je hebt een brok in je keel. Soms zou je iemand even stevig willen omhelzen, maar maakt de afstand het heel moeilijk. En soms heb je geen idee wat een ander nodig heeft of voel je je te klein om iets te betekenen. Stuur toch maar dat kaartje of die virtuele knuffel, ook al is het niet perfect. Want het is soms zo belangrijk om te weten, dat er iemand aan je denkt. Deze kaart zou je door kunnen sturen aan iemand waarvoor jij er graag wil zijn (ook als dat soms niet zo goed lukt).  

1,85 €

Christelijke Kaart - Mijn Gebed Voor Jou

Christelijke kaart met woorden die een bemoedigend gebed vormen voor een ander.  Kleur: licht taupe De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.   Mijn Gebed Voor Jou Moge je ziel tevreden worden Van verlangen naar delen Moedeloosheid naar levenslust Leegte naar vervulling Onzekerheid naar rust Overdenking "En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen." -  1 Thessalonicenzen 3:11‭-‬13 HSV

1,85 €

Christelijke Kaart - Zijn Genade Is Voor Jou Genoeg. Meer Dan Genoeg.

Christelijke kaart met bemoediging voor een ander. Kleur: timberwolf De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.    Genade Zijn genade is voor jou genoeg. Meer dan genoeg.  (Naar 2 Korinthe 12:9)  Overdenking Ik kom vaak mensen tegen die 'vroom' zeggen dat God het allemaal moet doen en dat het genade is. Maar toch blijkt uit hun andere woorden dat ze het niet écht geloven. "De genade is soort van genoeg - het kan toch zomaar niet?" Vooral in streng rechts kerkelijk Nederland komt dit voor. Hier een aantal symptomen die laten zien dat je niet 100% gelooft dat Gods genade genoeg is: - Je gelooft in genade + bewijs. Je hebt bewijs nodig dat je echt gered bent. Je kan toch niet zomaar zeker weten? Je moet minimaal opeens volmaakt zijn of zin hebben om de Bijbel te lezen. - Je gelooft in genade + ervaring. Je wacht tot je echt iets bijzonders hebben meegemaakt voordat je durft te zeggen dat je een kind van God bent. Je wilt een 'Paulusbekering' en vergeet dat de meeste Bijbelse bekeringen gewoon gingen om vertrouwen, gehoorzaamheid en een keuze maken. - Je gelooft in genade + gevoel. Misschien heb je het bloed van Jezus al wel eens aanvaard in je leven. Maar daarna voelde je niks. Dus is het dan wel écht? - Je gelooft in genade, maar dan voor later. Nu nog niet. Eerst nog even genieten van dit & dat andere nog doen. Misschien daarna. - Je gelooft in genade, maar dan voor de ander. "Is het écht ook voor mij?" Al met al komt het op het volgende neer: Je 'gelooft in genade', maar weet het beter dan Jezus. "Dat zomaar toe-eigenen kan je beter maar niet doen. Dan loop je het risico dat het niet echt is. De mens is immers slecht van zichzelf, dus zelf kan je niks. Het beste is om bij de pakken neer te zitten en te bidden dat je ooit bekeerd wordt. " Nee. God zegt iets heel anders: "Mijn genade is voor jou genoeg." Zijn genade. Voor jou. Genoeg. Je hoeft niets te voelen. Niets te aanvaarden. Niets mee te maken. Geen stem te horen. Geen goede daden te doen. Je hoeft niets - behalve te geloven, te vertrouwen, dat Gods genade genoeg is om jou te redden. Zijn genade is ook het énige wat jou kan redden. Dus waarom probeer je nog te leunen op je daden, ervaringen en twijfels? Gods genade aanvaarden is als een persoon die zich volledig ontspant & achterover valt in de armen van Jezus. "Doet U het maar. Uw genade is genoeg om mij te redden. Ik ben zondig en kan het zelf niet. Maar Jezus heeft mijn zonden aan het kruis gedragen & daarom vertrouw ik erop dat mijn zondes zijn kwijtgescholden. U zegt het in Uw Woord en ik vertrouw erop. U zegt dat iedereen die gelooft, behouden is. Dus ik vertrouw op Uw woorden. Dank U voor Uw kostbare bloed. Voor Uw genade, voor Uw liefde."

1,85 €

Christelijke Kaart - Ik Hou Zooo Veel Van Jou. En Jezus Nóg Meer.

Christelijke kaart met een bemoediging voor een ander.  Kleur: timberwolf De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.    Liefde Ik hou zooooooooooo veel van jou. En Jezus nóg meer.   Overdenking We hadden nog een relatie, toen hij dat tegen mij zei. "Onthoud dat goed. Ik hou ontzettend veel van je, maar Jezus nóg meer." Ik keek met ogen vol ongeloof terug. Was het écht zo? En bedoelde hij dan écht die liefde die blijvend is? Hield hij echt van me, ook als ik chagrijnig was? En wat nou als ik er niet verzorgd uit zag? En wat nou als de periode van verliefdheid over is? Ze zeggen dat dat drie jaar kan duren ofzo. Hij knikte ja, bleef me aankijken en mij vasthouden. Zeg het maar na: "_ houdt van mij, en Jezus houdt van mij." En ik zei het na en moest lachen. Wat had hij toch een geduld. Inmiddels zijn we getrouwd. Ik denk er nog regelmatig aan terug. Mijn vertrouwen is een hoop gegroeid. Ik weet dat hij van mij houdt. No matter what. Deze liefde van hem heeft mij heel erg geholpen om de liefde van God te begrijpen en beter te leren kennen. Klinkt misschien raar, maar God is dol op je. - als je gereinigd bent door het bloed van Jezus, is de afstand tussen God en jou weg. Dan ben je heilig. Dan ben je een kind van de meest liefdevolle Vader ooit. Dan ben je de bruid die wacht op haar lieve Bruidegom. God houdt nog veeel meer van je dan een man van zijn vrouw kan houden. Nog veel meer dan dat hij van mij houdt. Hij verlangt naar ontmoeting, naar relatie. Net als de relatie tussen God en mens in het paradijs. En de relatie die Henoch had; hij wandelde met God. Net als de relatie die Mozes had; God maakte hem Zijn plannen bekend. Gewoon relatie. Praten, luisteren en er zijn. Net zoiets als dat je met je vriend of man kan knuffelen en geloven dat je geliefd bent, maar dan met God. Ik besef dat dit kan klinken alsof ik God tot een 'knuffelbeer' maak, en dat ik Zijn heiligheid voorbij ga. Maar de intimiteit waarover ik schijf, is super Bijbels. Die intimiteit kan alleen vanuit dankbaarheid voor het werk van Jezus. En die dankbaarheid kan alleen ontstaan als je beseft dat je zelf niet waardig bent om in de heiligheid van God te komen. Dus. Heb jij al wel eens nagedacht over Gods liefde voor jou? En geloof je het ook echt? Wie kan deze reminder gebruiken denk je? 

1,85 €

Christelijke Kaart - Hij Geeft Jou Kracht In Je Zwakheid

Christelijke kaart met een bemoediging voor jezelf of een ander.  Kleur: timberwolf De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.   Bemoedigingstekst "Hij geeft jou kracht in je zwakheid".  Overdenking Misschien ben je wel wanhopig op zoek naar verlichting van de last die je draagt. Verlichting. Rust. Er zijn twee manieren van verlichting: 1. de last kan wegnomen worden, of 2. je schouders die de last dragen kunnen versterkt worden. Paulus wilde ook verlichting. Hij bad drie keer dat God de 'scherpe doorn in zijn vlees' weg wilde halen. Maar in plaats van dat God de doorn wegnam, gaf God kracht in de situatie. Hij zei de volgende woorden tegen Paulus: "Mijn genade is voor jou genoeg(...)" - Even pauze. Denk eens na over die woorden. Genoeg. Zijn genade is voor jou genoeg. Niet te weinig, maar genoeg. Maar hoe kan dat dan? Waarom dan? God legt het uit: "...want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht (telei'o-o)." Telei'o-o betekent volledig maken, volmaakt maken, voleindigen, voltooien, tot stand brengen, tot het voorgestelde doel brengen. Of tewel: Gods kracht komt tot zijn doel in jouw zwakheid. Juist dáár waar zwakte is, kan Gods kracht stralen. Daar komt het tot Zijn glorie. Hoe werkt dat dan? Laat jezelf gewoon achterover vallen in Gods armen. Zeg Hem dat je het zelf allemaal niet meer kan en dat je Hem nodig hebt. Vertrouw Hem. Eet van Zijn levende voedsel. Laat je vullen, ontroeren en aanraken door Zijn liefde. En je zal vanzelf Zijn kracht ervaren. Wie kan deze bemoediging wel even gebruiken denk je? 

1,85 €

Christelijke Kaart - Ik Ben Zo Dankbaar Voor Jou

Christelijke kaart met bemoediging voor een ander.  Kleur: timberwolf De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.   Dankbaar Ik ben zo dankbaar voor jou, en je liefde voor Jezus.  Overdenking Misschien heb jij dat ook wel eens, dat je denkt - wat ben ik eigenlijk dankbaar voor jou. Gewoon voor wie je bent en voor jouw liefde voor Jezus. Ik hóóp tenminste, dat je een persoon/meerdere personen in je leven hebt waarover je dit kan denken. En anders is het echt een goed punt om voor te bidden! Het is ontzettend belangrijk om mensen in je leven te heb en die jou inspireren om Jezus te volgen. Mensen die je aanmoedigen, opbouwen en een voorbeeld zijn. En tegelijkertijd is het ook jouw taak om op jouw beurt weer anderen op Jezus te wijzen, en anderen aan te moedigen en op te bouwen. We hebben elkaar nodig. Echt waar. Voor wie ben jij dankbaar? Laat dat gerust regelmatig weten, want zulke woorden zijn bemoedigend! 

1,85 €