Dan kom je toch naar mij toe?

08-06-2020

Ik zie zijn rood aangelopen, boze gezicht nog voor me. "Als ik een probleem met jou heb, dan ga ik toch ook niet naar je ouders toe?!" Ik hield mijn adem in. Hij was woest en ergens had hij wel een punt. Ik was samen met wat andere meiden naar de afdelingsleider gegaan, omdat we wat moeite hadden met onze leraar Engels. We wilden ons probleem wel direct aan hem voorleggen, maar wisten niet goed hoe we dat moesten aanpakken, bang voor zijn reactie. Dat we de afdelingsleider om advies hadden gevraagd, vond hij duidelijk niet prettig... en dan druk ik het nog zacht uit.

Waarom ik je dit verhaal vertel? Nou... Ik wil je vragen hoe je omgaat met je vragen, je boosheid. Wat doe je als je onrecht wordt aangedaan?

In de blog van vorige week maandag noemde ik al dat God een persoon is en geen concept. Dit maakt uit voor hoe we de Bijbel lezen, maar zeker ook voor hoe we met onrecht omgaan. Aan een concept ga je twijfelen zodra er onrecht plaatsvindt, je doet er afstand van. Als dit gebeurt dan zal het wel niet waar zijn! Hoppatee, idee de deur uit! Zo gaan veel mensen ook met God om. Ze geloven in een goede God, totdat er iets gebeurt wat niet binnen het idee van een goede God past. Dan komen de twijfels, de vragen en uiteindelijk komt de verwerping van God.

Maar als je een probleem hebt met een persoon, kun je kiezen. Ga je dan naar een ander toe om er eens flink over te mopperen? Of ga je met je aanklacht naar de persoon toe waarmee je een probleem hebt om het zo misschien wel op te lossen?
We weten allemaal wat de verstandige keuze is. En toch doen we het veel te weinig.

Je hoofd vult zich met twijfel, je moppert tegen een ander over wat je overkomt. Je bent boos, maar je zult het zelf maar weer moeten oplossen. De situatie verbetert niet zo snel als je zou willen. Dan zal God wel niet goed zijn. Je raakt je vertrouwen in Hem kwijt. Langer nog probeer je zelf de ballen hoog te houden, maar je mooi opgebouwde leventje, stort meer en meer in. Waarom zou je nog geloven in een God die niet goed is? Zou God eigenlijk wel echt bestaan? Er gaat nog wat tijd overheen, maar je ziet nog geen teken dat aankondigt dat de lucht op zal klaren. Je bent boos en zegt: 'Al zou God bestaan, ik wil niks meer met Hem te maken hebben!'

De enige manier waarop we door onrecht heen komen is door een echte verbondenheid te hebben met God. 'Hoe lang moet ik om hulp roepen zonder dat U luistert?' vraagt Habakuk en 'Waarom doet U mij onrecht zien en aanschouwt U de moeite?' Habakuk zit al langere tijd in een nare situatie, maar Hij gaat naar God toe. Hij zegt niet dat God niet bestaat of dat God onverschillig is. Hij gelooft, Hij weet dat God bestaat en dat God begaan is met de mensen. Juist daarom is hij boos: 'Als U hierom geeft, waarom doet U er dan niks aan?' Habakuk gaat naar God toe met het probleem dat hij ervaart. Hij wordt niet onverschillig naar God toe want hij weet: God is niet onverschillig als het om onrecht gaat.

Als God slechts een concept was, zou Hij vervagen wanneer het onrecht kwam. Maar een persoon en zeker een eeuwig Persoon, gaat nergens heen. God blijft, Hij is 'Ik ben'. Ook als we Hem niet zien en we niet zien hoe Hij aan het werk is, is Hij niet afwezig, dat kan niet. Je kan met Hem een gesprek voeren wanneer je iets dwars zit.

Je gedachten over God, bepalen de keuzes die je elke dag maakt. Wie God is moet dan ook niet afhangen van hoe je je voelt of van je gedachten op een bepaald moment, maar van de realiteit van wie Hij is. Laat je beperkte menselijke ideeën niet bepalen hoe Hij werkt. God als persoon is veel krachtiger dan God als concept, we kunnen het niet bevatten. Maar we kunnen door Zijn Woord en door dagelijkse omgang met Hem, Hem wel steeds beter leren kennen. Dan kunnen we gaan vasthouden aan de waarheid van wie Hij is. Een goede en trouwe God die ook wanneer het moeilijk wordt, dichtbij is. Een God die het niet afkeurt wanneer je met vragen en twijfels komt, maar een God die er is en die naar je toekomt wanneer je Hem zoekt. Wanneer je boos bent op God, je teleurgesteld bent en je er niks van begrijpt, laat het dan niet zo ver komen dat je niks meer met God te maken wil hebben. Mopper niet tegen anderen, maar ga naar de persoon toe waarmee je een probleem hebt. Het is alsof God je aankijkt, niet met een rood aangelopen hoofd, maar met tranen van liefde in Zijn ogen: "Dan kom je toch naar mij toe?"

En nu verder

  • Ik moedig je aan: Zoek Hem op in je twijfels. Leg je vragen neer bij Hem. Spreek uit dat je boos bent of teleurgesteld. Wees eerlijk, blijf niet hangen in zelfmedelijden, in gemopper, maar ga met je aanklacht naar Hem toe.

  • Zoek God op in Zijn Woord en in gebed. Vraag Hem om meer en meer te openbaren wie Hij is en dat Hij groter, machtiger, ontzagwekkender en heiliger is dan je zult kunnen begrijpen.


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.