Remedie tegen angst

09-10-2023

In deze serie behandelen we de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. We hebben het al over de gordel van de Waarheid gehad. Hier kan je deze blog teruglezen: 'Heb hart voor je hart'. Het borstharnas van de gerechtigheid hebben we besproken in de blog 'De volgende stap' en 'Pin je vast op vrede' kun je hier lezen. We gaan verder met deze serie en komen bij een heel gaaf onderdeel wat zó belangrijk is en helpend kan zijn in jouw leven.

Voordat we verder gaan met het vierde onderdeel blikken we even terug. Door het omgorden van de Waarheid ga je de genadegaven beter begrijpen die je krijgt door het borstharnas van de gerechtigheid. De praktische vertaalslag hiervan is dat je (steeds meer) leest en leert in en uit de Bijbel, de Waarheid. Je merkt dat je je leven steeds meer in wil richten naar Zijn wil, dat je meer en meer op Hem wil vertrouwen. Dat je meer en meer Zijn genadegaven in je leven gaat verstaan. Over welke genadegaven ging dat ook alweer? Door het borstharnas van de gerechtigheid dagelijks aan te trekken verkrijg je genadegaven (lees Efeze 1):

1. Uitverkoren

2. Verlost van je overtredingen

3. Verzegeld met de Heilige Geest

4. Gods vrede in je hart

Vandaag gaan we kijken wat het volgende onderdeel is van de geestelijke wapenrusting die Paulus beschrijft in Efeze 6 vers 16 'Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen'. De baas blijven over je gedachten door te vertrouwen op Gods beloften, daar gaat het vandaag over.

We maken het rijtje met genadegaven langer en zetten er een vijfde onderdeel bij:

5. Wapen tegen angst 

Een nieuw genadecadeau: een wapen tegen angst. Vandaag leren we dat het schild van geloof een bescherming is tegen alle onwaarheden die de duivel en de wereld je influisteren. Terwijl ik dit typ, raak ik steeds meer verwonderd en enthousiast over wat wij, als christelijke vrouwen, eigenlijk allemaal niet al hebben (gekregen). Onze Vader voorziet ons in zo veel goede dingen. Het is werkelijk genoeg om een vreugdevol leven te leiden! Lees je mee?

 Efeze 6 vers 16: 'Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.'

Wat is geloof nu eigenlijk?

We duiken eerst in een stukje theorie om de betekenis nog beter te begrijpen. Het Griekse woord voor 'geloof' dat wordt gebruikt in het Nieuwe Testament is 'pistis'. Je kunt dit bijvoorbeeld vinden in Jakobus 2 waar het gaat over dat geloof samen op gaat met de werken en dat geloof zonder de werken dood is. Op veel plekken, vooral in het Nieuwe Testament, kom je het woord 'geloof' tegen. In de tekst van Efeze vers 16 wordt gesproken over 'het schild van het geloof'. Het Griekse woord 'pistis', dat ook hier wordt gebruikt, is een actief woord. Het komt van het werkwoord 'pisteuo', wat geloven betekent.

'Pistis' is niet een onzeker vermoeden dat …. of het maar eerst eens zien en dan pas geloven. Dat wordt hier absoluut niet bedoeld. Het betekent vertrouwen, een vaste zekerheid die je uitleeft, een overtuiging waardoor je je laat sturen in je handel en wandel. Zie je hoe actief 'geloof' eigenlijk is? 


Geloof is wat jij zegt te geloven, in actie.

Het schild van geloof

Het schild van een Romeinse soldaat was zo'n 120 cm lang en 60 cm breed, een behoorlijk groot ding. Het was gemaakt van hout, daaroverheen canvas, een laag leer en centraal, aan de buitenkant, een ijzeren gedeelte. Het schild was ook omlijst met ijzer, om het zo stevigheid te geven. Om het hout te beschermen is er dus eerst canvas overheen getrokken, maar dat is brandbaar, en daarna leer, wat niet brandbaar is.

Een prachtig beeld vind ik het, zo'n groot schild waarachter je helemaal weg kan kruipen. Misschien zie jij het ook wel voor je. Heerlijk zo'n plekje waar je veilig bent en niemand je ziet. Je hoeft je er zelfs niet voor terug te trekken naar een aparte ruimte of je eerst over te geven aan iemand anders. Nee, je heft alleen maar je schild op en je bent veilig.

'Nou', zeg je misschien, 'hebben ze nooit problemen gehad met het toch gemakkelijk vatten van vuur?' Jazeker, dat hebben die soldaten wel. De vijanden waren immers ook slim, zij doopten hun pijlen in het vuur of in het pek voordat zij ze afschoten. Met als doel om toch die schilden brandend te krijgen, daarom zorgden de Romeinse vechters ervoor dat hun schild van tevoren nat was gemaakt en zo geen vlamvatten.

Probeer het je eens voor te stellen. Doe je ogen anders eens dicht. Je ziet een lange linie aan Romeinse soldaten staan voor een stad. De grote schilden glinsteren in de zon. De spanning is op de gezichten te lezen. Plots wordt er een zee aan brandende pijlen geschoten richting de Romeinse schilden. 'Waarom eigenlijk?', vraag je je misschien af. Dachten de vijanden werkelijk dat ze het konden winnen door vurige pijlen? Laten we eerlijk wezen, stel dat een vurige pijl tegen een Romeinse soldaat aan kwam, zou hij erdoor kunnen sneuvelen? Ik denk het in eerste instantie niet. De vijanden hadden een ander plan!

Afleiding.

Als er een schild in de hens vloog, zorgde dat voor afleiding in de Romeinse linie. Paniek vlamde op, want er was een gat gevallen. Anderen militairen wilden misschien gaan helpen en dan…. juist dan… als daar een opening gekomen was, viel de vijand met ander geschut aan en drong door de linie. Slim. Listig.

Een duidelijke les voor ons: Laat je niet afleiden, verlammen door angst!

Neem bovenal je schild van het geloof op, waarmee je alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen (Ef 6: 16)

Hoe doe ik dat dan: mijn schild van geloof gebruiken?

Een logische vraag, nu we een stukje theorie hebben gehad. De vijand was erop gericht om te zorgen voor afleiding, het liefst veel afleiding. Hoe meer, hoe makkelijker hij terrein zou willen. Nou, dat vind ik wel herkenbaar in mijn alledaagse leventje. Ineens popt er een 'mega urgent' thema in mijn leven op en gaat al mijn energie, tijd en woorden erin op. Het kan een nieuwsbericht zijn (denk aan corona), het kan een opmerking van iemand zijn, het kan dat ene mooie plaatje zijn wat je gezien hebt op Insta. Of wat dacht je van je 'mount-never-rest-berg in je wasmand die écht serieus vandaag de wasmachine in moet. Zoveel afleiding… en op zoveel verschillende manieren. Ik ben er echt weleens spuugzat van en krijg soms zin om mezelf gewoon ergens op een stille plek op te sluiten met een Bijbel, goede boeken en kladspulletjes. Het lijkt vaak zo enorm lastig om je te focussen op God, dat je het nog gaat geloven ook: Ik moet eerst …… dan heb ik wel even tijd om te Bijbellezen en te bidden. Het is een leugen.

De duivel is zó listig, meer nog dan dat ik waarschijnlijk denk. Hij weet bijvoorbeeld precies wanneer ik geïrriteerd raak. Hij weet ook hoe makkelijk hij mij overstuur kan krijgen als hij ziet dat ik weinig tijd aan mijn lieve Vader besteed. Hij weet hoe ik reageer op een drukke agenda of op een pittig gesprek. Op zich zijn deze dingen niet altijd 'slecht' of 'komen ze van de duivel'. Het zijn slechts levensomstandigheden die satan gebruikt voor afleiding! Er zijn ook dingen die je wel echt kan bestempelen als 'slecht' en dingen die rechtstreeks van satan komen. Denk hierbij aan verkeerde gedachten, misstappen uit ons verleden, minderwaardig over onszelf denken. Het zijn vaak negatieve dingen, die ons moedeloos, verdrietig en angstig maken. En meestal zijn deze dingen, als je ze relativeert en terugbrengt naar de kern van Filippenzen 4 vers 8, onwaar, onrein, totaal niet lieflijk en al helemaal niet prijzenswaardig. 'Verder, lieve zusters, al wat waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk en welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.'

Duidelijk is wat nu die pijlen van satan zoal kunnen zijn. Zit je op scherp voor het antwoord? Hoe gebruik in mijn schild van geloof om al die irritante afleiding van de boze te weerstaan?

Daarvoor gaan we naar de Heerser van het heelal, Degene die alles al overwonnen hééft, Diegene die voor ons de weg al gebaand hééft! Let op: God is géén tegenstander van satan, God is de Overwinnaar! Nu al! Satan probeert slechts het poosje hier op aarde zoveel mogelijk chaos, verdriet, scheuring en ellende te veroorzaken. Troost je met het feit dat wij als Gods kinderen, ook overwinnaars zijn! Troost je met het feit dat satan al verloren heeft en dat alles al vastligt in Gods trouwe Vaderhand. Hoe heerlijk is dat!

Alles wat God zegt is waar en wàt Hij zegt, staat in de Bijbel, Zijn Woord. Dat klinkt misschien simpel en dat is het eigenlijk ook. Vaak leggen we toch persoonlijke nuances in gedeeltes van de Bijbel. De één spreekt een boetpsalm aan, de ander juist totaal niet en zoekt juist de wat vredige teksten op. Dat betekent niet dat wat jou niet zo aanspreekt, niet waar zou zijn. Als het gaat om het 'opnemen van je geloofsschild' zal het niet bij één of meerdere Bijbelteksten blijven die jij 'gelooft'. Het gaat om de hele Bijbel, om je hele leven, om je hele hart, kortom, het gaat om je relatie met God de Vader, Die jij dagelijks je hart laat vullen. Die God die duizenden beloften doet aan degene die in Zijn Zoon geloven. Duizenden! Om die God gaat het. Jij en ik kunnen een actief geloof hebben, omdat God trouw is. Je kunt van Hem op aan en daarom kun jij iedere keer dat jij wordt aangevallen met onwaarheden, (oude) woorden, angst, twijfel, onzekerheid, stress jouw schild heffen. 

Filippenzen 4 vers 8: 'Verder, lieve zusters, al wat waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk en welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.'


Remedie tegen angst

We maken het nog wat praktischer. Het geloofsschild is immers een remedie tegen angst en hoe groot is de omvang van het begrip 'angst'? Ik zeg niet dat het een goocheltrucje is: Doe dit en tadaaaa, je bent nooit meer bang. Nee zo niet, dat heeft niets met een liefdesrelatie te maken. Het gaat hier echt om afleggen van jezelf en van jouw gedachten en het geloven wat God daarover zegt. Je zegt iedere keer dat je uit het veld geslagen voelt: 'Ik voel me ……, ik krijg het niet van me af geschud, maar dít zegt U erover.'

Stel: ik voel me onzeker. Onzeker over wie ik ben, wat anderen van mij vinden en…. Tja, je weet het vast wel.

Dan schrijf ik die gedachte op en ga op zoek naar wat God erover zegt. Bij deze gedachte is hoef je niet ver te zoeken, op de eerste bladzijde van de Bijbel is het al raak.

God zegt in Genesis 1: 'De mens is door Mij zeer goed geschapen (vers 31). Naar Mijn evenbeeld (vers 27). Ik heb de mens zelfs gezegend. Van alles wat ik geschapen heb, heb ik alleen de mens gezegend (vers 28).'

Dus… ik zet een streep door mijn gedachte dat ik niet weet wie of wat ik ben en ik geloof wat Hij zegt.

Nieuwe gedachte: Ik hoef niet onzeker te zijn, want ik ben geschapen naar Gods beeld, zeer goed. Ik ben een gezegend mens.'

'Ja, maar', zegt iemand, 'dat was voor de zondeval, dat is nu niet meer zo.' Laten we nog wat verder lezen in onze Bijbels. In Psalm 139 (vers 13 en 14) staat:

'Want Ú hebt mijn nieren geschapen,

mij in de schoot van mijn moeder geweven.

Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;

wonderlijk zijn Uw werken,

mijn ziel weet dat zeer goed.'

Nog één Bijbeltekst tegenover de negatieve onzekere gedachte. Laten we eens kijken naar Jesaja 43:4 en 5:

;Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad.

Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel.

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.'

Mijn negatieve gedachte is dat ik me onzeker en waardeloos voel. Mijn nieuwe gedachten op grond van Gods Woord is dat ik me bijzonder mag voelen. God heeft specifiek mij (!) geschapen, op deze aarde gezet, gezegend. Door de Heere Jezus heen mag ik voor Hem kostbaar zijn, waardevol, een vrouw naar Zijn hart. Wauw.

Wat jouw negatieve gedachten ook zijn, schrijf ze eens op. Je hoeft ze niet te delen met iemand, je mag ze gewoon voor jezelf houden en voor Gods aangezicht neerleggen. Het helpt om ze op te schrijven, het kan zo je hart vertolken en soms gaat je pen ineens verder en sta je versteld van wat je op papier krijgt.

Loop dan deze gedachten eens stuk voor stuk langs en vraag jezelf af: Wat zegt God hierover? Zoek er een Bijbeltekst bij en schrijf die met andere kleur erbij.

Proclameer (hardop voor jezelf lezen) de Bijbeltekst maar iedere keer als je weer het verkeerde denkt. Als je het heel vaak doet, wordt het je steeds meer eigen. 'Ik sta deze gedachte niet meer toe, het is afgelopen. Ik geloof wat mijn Vader hierover zegt, want Hij ís de Waarheid.' Zo zet je iedere keer Zijn Woord tegenover mijn gedachten. Zo hef jij iedere keer het schild van geloof.

Bijbelse voorbeelden

Je kent vast de lange rij met 'geloofshelden' wel uit Hebreeën 11. Allemaal hun eigen verhaal, met één belangrijke overeenkomst: ze geloofden. Ze kozen er niet voor om alleen maar te vertrouwen op wat ze met hun ogen zagen. Ze kozen ervoor om niet af te gaan op hun gevoel, al was dat soms bijna onmogelijk. Ze kozen ervoor om God te vertrouwen, ondanks alle (ongelukkige) omstandigheden. In hun levens zie je heel duidelijk dat 'geloof' geen theoretisch aspect van hun leven was. Ze zaten er middenin en kozen iedere keer weer opnieuw om te geloven.

Dus ben jij die twijfel en onzekerheid beu en wil je ervan af? Wil je dat je angst wegebt en je boosheid smelt? Zet dan een stap in gehoorzaamheid.

In geloof.

Een vrouw die de vurige pijlen van de vijand dooft, is iemand die:

- besluit haar eigen gedachten te zetten tegenover wat God zegt in Zijn Woord;

- besluit Gods Waarheden te geloven;

- haarzelf bekleed met Gods beloften;

- omarmt wat God tegen haar zegt en zo vrij kan leven.

Er is een prachtig gedichtje wat het mooi samenvat hoe jij je schild van geloof mag gebruiken. Ik deel 'm graag met je.

Zaai een gedachte

Oogst een daad

Zaai een daad

Oogst een gewoonte

Zaai een gewoonte

Oogst een karakter

Zaai een karakter

Oogst een bestemmingDeze overdenking is geschreven door Karinda. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?