Pin je vast op vrede

07-03-2023

In deze serie behandelen we de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. We hebben het al over de gordel van de Waarheid gehad. Dat betekent dat je de Waarheid van Gods Woord boven alles zet. Je ontdekt dat er genadegaven voor je zijn klaargemaakt door Jezus. Hier kan je deze blog teruglezen: 'Heb hart voor je hart'. Ook het borstharnas van de gerechtigheid hebben we besproken ('De volgende stap'). We hebben het in deze blog gehad over belangrijke genadegaven (Efeze 1):

1. Uitverkoren

2. Verlost van je zonden

3. Verzegeld met de Heilige Geest


Tijd om het volgende onderdeel te bestuderen.

Vredeschoenen

Vandaag gaan we kijken wat het volgende onderdeel is van de geestelijke wapenrusting die Paulus beschrijft in Efeze 6. '…en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede (vers 15).' De schoenen van onze Vader en de gekregen vrede in je hart, daar gaat het eigenlijk over.


We maken het rijtje met genadegaven langer en zetten er een vierde punt bij:

4. Gods vrede in je hart


Schoenen die vrede brengen in ons eigen hart, maar ook in onze relaties en ervaringen in het leven. Vrede afkomstig van God.


Het schoeisel van de soldaat in Paulus' tijd was anders dan de typische schoenen van die tijd. De normale burgers droegen buiten zacht lederen schoenen die calcei genoemd werden. Het zijn zachte schoenen, zonder verstevigde zool, die de hele voet bedekten. Voor binnen had men vaak ander schoeisel, wat nu vooral onze slipper/sandaal (soleae) is. Als je wilt weten hoe het er precies uitziet, kun je de Griekse termen invoeren op Google. Romeinse soldaten droegen echter zware militaire sandalen, de caligae, eigenlijk een halve laars, halve sandaal. De bovenzijde bestond uit opengewerkt leer dat voor een goede ventilatie zorgde en door de leren riemen kon de schoen voor iedere soldaat goed passend gemaakt worden. De delen van de laars die blaren zouden kunnen veroorzaken werden eruit gesneden. De zolen bestonden uit drie lagen rundleer die met tachtig tot negentig ijzeren spijkers waren vastgezet. Deze holle, metalen noppen zorgden ervoor dat de soldaat goed grip had op de ondergrond. Houd dit gegeven even vast.

Hoe klinken 'rust', 'tevredenheid', 'niets te vrezen', 'liefde', 'goede relaties' en 'een rein hart', jou in de oren?

Wat is vrede?

Laten we eerst kijken wat vrede nu eigenlijk is. Toen ik het mezelf afvroeg, bleef het een poosje stil… Ik wist wel wat totaal géén vrede was: stress, irritatie, ontevredenheid, volle agenda, weinig waardering, etc. Wat betekent vrede voor mij? Ik heb er voor mezelf een mindmap over gemaakt. Het valt mij op dat de termen die ik daarbij heb opgeschreven wat 'hemels' lijken, niet van deze wereld, te perfect. Hoe klinken 'rust', 'tevredenheid', 'niets te vrezen', 'liefde', 'goede relaties' en 'een rein hart', jou in de oren?


'Sjalom', het bekende Hebreeuwse woord voor vrede uit het Oude Testament, verwijst niet naar de afwezigheid van chaos, maar naar een diepgeworteld gevoel van harmonie, gezondheid en heelheid, zelfs te midden van chaos. Échte vrede valt juist op te midden van opschudding en verwarring. Als alles lijkt te wankelen blijft 'sjalom' overeind staan.

Wat vinden we in de Bijbel nog meer over vrede? Ik heb twee kernteksten hierover gevonden:

"Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede…" (Efeze 2: 13-14).

"Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden" (Johannes 14:27).


Samenvattend staat hier dat Jezus werkelijk alles heeft gedaan voor ons. Hij heeft ons: uitverkoren, gereinigd van onze zonden, verzegeld met de Heilige Geest en ons Zijn vrede gegeven. Hij is Zelf die vrede. Laten we eens verder kijken wat dit nu concreet in ons leven kan betekenen.


Vrede als bewaker en beschermer

De Romeinse sandaal bood de soldaat bescherming. Zonder voetbedekking zou hij al gauw gewond raken als hij door rotsachtig terrein moest trekken. Als zijn voeten niet beschermd zouden zijn, zou hij in ieder geval niet lang stand kunnen houden en niet gemakkelijk vooruit komen zonder verdere verwondingen op te lopen.

Zo is een leven zonder vrede onbeschermd, verzwakt en niet in staat om vooruit te komen.

Satan weet hoe makkelijk we uit te schakelen zijn zonder onze schoenen van vrede – ongeschikt om het tegen hem op te nemen. Hij weet dat we niet meer helder na kunnen denken wanneer we uit ons evenwicht zijn. We zijn dan te druk met ons aan de verkeerde dingen vast te klampen, in de hoop zo overeind te blijven. Maar wij willen wel beschermd blijven tegen zijn aanval. Hoe doen we dat? 

Alleen Gods vrede kan ons de vaste grond en veiligheid bieden die we nodig hebben. Gods vrede kan voorkomen dat we omver gelopen en uitgeschakeld worden.

Activeer jouw vrede

Er is onderscheid tussen vrede met God en vrede van God. Vrede met God heb je gekregen toen je zonden zijn vergeven door Jezus' bloed, maar… daar stopt het niet. Je hebt ook vrede van God gekregen. Deze vrede strekt zich over jouw hele bestaan uit en stroomt door tot in de praktijk van iedere dag. Je dient alleen deze vrede zelf te activeren. Hoe dat in zijn werking gaat staat beschreven in de brief die Paulus aan Filippi schreef.

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus (Filippenzen 4 vers 6-7)."

Je ziet in de verzen van Filippenzen 4 een duidelijke tegenstelling: Geen en alles. Geen zorgen, maar vertel alles waar je je druk om maakt aan God en dan ook echt alles. Op die manier kun je je zorgen kwijt, wat het dan ook is, voor God is niets te gek, te groot of te klein. "Je zorgen maken, bevrijd je niet van de zorgen van morgen maar berooft je van de kracht van vandaag", aldus Corrie ten Boom. Bekijk het filmpje maar eens en laat je inspireren hoe Corrie deze Bijbeltekst in de praktijk probeerde te brengen. 

Na het 'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles (…) bekend worden bij God', wordt dankzegging genoemd. Er zijn altijd redenen om te danken, dus doe dat ook. Neem vooral redenen uit God, de Onveranderlijke, om Hem dank te zeggen. Dat jij je hart uit mag pakken en aan Zijn voeten mag neerleggen is al een reden om Hem te danken. Dank Hem voor Zijn wonderlijke redding van je ziel. Dank Hem voor alles wat Hij al in jouw leven gedaan heeft. Tel je zegeningen, oefen je erin. 

Als jij je zorgen bekend maakt aan Hem en leert danken, activeer jij rust, vertrouwen en vrede.

 Lees de tekst nog eens en probeer de tekst als voorwaarde-gevolg te lezen.

Voorwaarden:

- In geen ding bezorgd zijn door alles bekend te maken bij God

- God danken voor welke reden dan ook

Gevolgen:

- De vrede van God zal je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus.


Op deze manier wordt vrede de bewaker van je hart.

Vrede als heerser

Een tweede kerntekst over vrede is Kolossenzen 3 vers 15: 'En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.'

Het woordje 'heersen' duidt in de grondtekst op een leidinggevende officier. Zie je hoe je dus zelf de vrede kan activeren? Je zorgen neerleggen voor God kweekt vertrouwen in God. Vertrouwen in God is de brandstof voor dankbaarheid. Vervolgens brengt dankbaarheid vrede voort.

Zo beschermt de vrede je. Wanneer Gods vrede verankerd is in jouw leven, zal die jou bewaken en beschermen. De vrede van God is een innerlijke rust en kalmte van je ziel. Vrede helpt ons ons gezonde verstand te behouden.

Vrede als fundament

De Romeinse sandaal had onder de leren zool een soort spijkers. Deze spijkers gaven de strijder meer grip op glibberige of rotsachtige grond. Hier kun je een prachtige les uit trekken. Al zijn alle omstandigheden in jouw leven als storm, glibberige of bergachtige grond, vrede maakt het mogelijk om staande te blijven. Zonder vrede zullen de stormen van het leven je omverwaaien. Vrede geeft je houvast die je nodig hebt in een wereld die wankel is. Vrede geeft je stabiliteit; Vrede is als een fundament voor jouw leven.


'En laat de vrede van God heersen in jouw harten, waartoe jij ook (...) geroepen bent; en wees dankbaar (Kolossenzen 3:15).'


Deze overdenking is geschreven door Karinda. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?