Werkelijk vrij zijn

23-04-2024

Mag ik jou wat vragen… ben jij verlost? 'Verlost waarvan?', vraag je misschien. Verlost van je zondeschuld, verlost van jezelf, verlost van meningen… Ben jij een vrije dochter van de grote Koning? In het woordje verlossing zit het woordje los. Ben jij losgemaakt van je schuld voor God, losgemaakt van jezelf, losgemaakt van anderen? Ben jij vrij? In Johannes 8 vers 36 staat het zo mooi: 'Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.'

Ben jij werkelijk vrij?

We gaan in deze blog verder met de serie over de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. We hebben het al over de gordel van de Waarheid gehad. Hier kan je deze blog teruglezen. Het borstharnas van de gerechtigheid hebben we besproken in de blog 'De volgende stap' en 'Pin je vast op vrede' kun je hier lezen. Het schild van geloof helpt je vooral tegen afleiding en angst.

Samenvattend zijn de onderdelen van de geestelijke wapenrusting enorm mooi opgebouwd en belangrijk voor ons leven. Zonder kunnen we niet! Lees daarom ook de vorige blogs als je niet meer weet wat elk onderdeel je te bieden heeft. Gods Waarheid biedt ons alles aan wat we nodig hebben om te leven als vrijgemaakte dochter van Hem.

Toen ik me in de helm van de verlossing wilde verdiepen, ontdekte ik dat verlossing eigenlijk veel verder gaat dan vergeving van zonde. Hoe vaak beperken wij onze verlossing niet tot het toegangskaartje tot de hemel? Eenmaal verlost is voor altijd verlost zeggen we dan. Als onze verlossing alleen betekende dat we vrij waren van zonde en straf dan zou dat voor de rest van ons leven al genoeg zijn om dankbaar voor te zijn. Het kan je diep raken wanneer je weet dat deze wereld je thuis niet is. Maar toen ik mij verdiepte in de helm van de zaligheid ontdekte ik zoiets moois! Het gaat verder… veel verder. Die helm van de zaligheid geeft je vrijheid.

100% pure vrijheid


En zeg nou zelf… is dat niet een diepe hunkering in jouw hart? Om werkelijk vrij te zijn.


Vrij van oordeel, vrij om te zijn wie je bent, vrij van meningen, vrij van je innerlijke criticus, vrij van trends, vrij van je eigen gedachtestromen.


Kom, laten we ons erin verdiepen en onze winst ermee doen!

Een helm

Efeze 6:17 'En neem de helm van de zaligheid …' staat er in de HSV. Andere vertalingen gebruiken de woorden: verlossing, redding, heil.

Waarom nou eigenlijk een helm, Paulus? Hoezo link je de vrijheid met iets wat je hoofd beschermt? Het antwoord vinden we wanneer we bedenken waarvoor een Romeinse soldaat een helm droeg. Die helm was een ijzeren kap bedekt met brons. De belangrijkste functie was het beschermen van de schedel en hersenen. Een vijand zou met zijn slagzwaard (een zwaard van een halve tot één meter lang dat met twee handen tegelijk moest worden gebruikt) in één klap de schedel kunnen verpletteren. In de loop van de tijd werd de helm van de soldaat aangepast, zodat hij een groter deel van het hoofd bedekte. Er werden stukken aan toegevoegd, zoals een nekgedeelte en wanggedeeltes. Zo beschermde de helm dus het hoofd en de nek. Als de helm vastgegespt was, zag je niet veel meer dan de ogen, neus en mond. Een prachtig beeld ligt hierin!

Paulus schildert deze hoofdbedekking uit om te laten zien dat wij ons hoofd (een belangrijk deel van ons geestelijk leven) moeten beschermen. Dagelijks. Opzetten en vastgespen, die helm. Waarom? Zou het niet zijn om onze eindeloze gedachtestromen die vaak niet stroken met Gods Woord, te doorbreken? Om die gedachten die ons bezig houden, ons aan kettingen leggen, die ons altijd weer de leugens laten geloven, te stoppen? De helm van de verlossing vertegenwoordigt de zaken die we 'in Christus' als erfenis ontvangen. Als we de helm niet willen dragen, zijn onze gedachten kwetsbaar en onbeschermd, net als bij mensen die niet eens een helm bezitten. Dan kan een zwaard van de vijand zomaar je gedachten doorboren, en intrek nemen en je weer laten denken zoals de wereld en jouw oude 'ik'.

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Romeinen 12:2)

Verlossing

Verlossing ontvangen is niet hetzelfde als verlossing toepassen. Verlossing ontvangen koopt ons vrij; verlossing toepassen herstelt, beschut en beschermt ons dagelijks tegen de aanvallen van de vijand. Verlossing stelt je in staat om een vernieuwd leven te leiden dat zich niet kapot laat maken door de misleidingen van satan. Daarom wil de duivel juist graag dat jij je NIET verdiept in de Bijbel en God je leven laat vernieuwen. Zolang je de verlossing niet op je leven toepast, zul je nog steeds de rest van je leven elke dag kwetsbaar zijn voor de aanvallen van satan, ook al ben je gered. Satan kan jouw ziel nooit meer terug winnen, dat niet. Maar hij kan wel jou zo bezig houden met jezelf en de wereld dat je de geschenken die de Vader graag aan jou kwijt wil, niet aanneemt en gebruikt. Een groot geschenk van Hem is het leven in vrijheid. Ik bedoel hier niet zozeer mee dat er geen oorlog is. 'Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.' (Johannes 8 vers 36) De vrijheid die Jezus voor jou verworven heeft, is een vrijheid in je hart en je gedachten. De vrijheid dat Gods gedachten de waarheid zijn in jouw leven en niet jouw gedachten. Dat zet je vrij, dat geeft ruimte en rust. Dit geschenk kun je eigenlijk iedere dag weer opnieuw uitpakken, het blijft zo mooi en zo heerlijk. Iedere dag heb jij het nodig dat je jezelf weer herinnert aan wat God zegt. DAT is de waarheid en niet wat jouw gedachten je zeggen.


In dezelfde brief van Paulus staat in hoofdstuk 4 vers 22-24: 'Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.'


Het is een actieve vorm! Vernieuwen, bekleden! Je bent er actief bij betrokken, het is de sleutel tot het nieuwe leven, nieuwe gedachten. Het bezoedelde beeld van je oude 'ik' in Genesis 3 is afgelegd, maar het is aan jou om dit ELKE dag opnieuw te doen. Elke dag je oude mens af te leggen en je met je nieuwe 'ik' te bekleden. Zodat je blijft denken wat God denkt! Zodat er geen ruimte komt voor satans inbreng en als hij toch weer je aan komt klagen, je hem gemakkelijker de deur kan wijzen omdat je jezelf die dag weer hebt bekleed met het kleed wat de Vader jou geschonken heeft. God heeft Zèlf mij mijn nieuwe 'mens' gegeven. Ik ben in Zijn ogen rechtvaardig en heilig en Hij heeft mij lief met een tedere, onbeschrijfelijke liefde.


Dat geeft je voeten een fundament.

Dat geeft je hart vrede.

En je gedachten rust.Deze overdenking is geschreven door Karinda. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?