Getuigen: Het enige medicijn

23-07-2020

Misschien denk je zodra je de titel leest, 'deze sla ik een keer over'. Ik neem het je niet kwalijk, ik deed dat ook altijd als het ging over getuigen. Maar ik daag je uit om juist dan door te lezen. Misschien gaat de gedachte door je heen: ''Natuurlijk weet ik dat het als christen mijn opdracht is om te getuigen over God. Maar dat hoeft toch niet persé met woorden? Ik probeer eerlijk te zijn en niet te roddelen, misschien dat anderen dan aan mijn leven zien dat ik christen ben en dat dat een getuigenis is. En ik kan helemaal niet goed spreken, dus ik denk dat het evangelie delen niet voor mij is weggelegd.'' Maar hoe kan het dan dat God ons toch die opdracht geeft? En is getuigen met je leefstijl echt genoeg?

Stel je eens voor dat je jongste broertje of zusje op een dag ernstig ziek wordt. Met spoed wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. Doktoren en verpleegkundigen rennen heen en weer, over en weer worden medische termen geroepen en jij staat daar, je ziet alles gebeuren en kan niks doen. Als je toen had geweten wat de wereld te wachten stond was je misschien wel weggerend in plaats van daar zo maar te blijven staan. In de wachtkamer zit je te wachten met je ouders, bang. Dan zie je door de deur twee andere ouders totaal in paniek binnenrennen. De vader heeft zijn zoontje in zijn armen. Het gaat achter elkaar door. De hele avond en nacht door worden allerlei kinderen naar binnengebracht. Maar nog steeds hebben jullie niks over je broertje gehoord. Het is één grote chaos. Je valt in slaap en wordt de volgende ochtend wakker van het geluid van de tv die in de wachtkamer hangt, het nieuws staat aan. Je wrijft in je ogen en merkt op dat iedereen vol focus naar het beeldscherm kijkt. Ook jij kijkt ernaar, het lijkt net een droom, een nachtmerrie eigenlijk. Een dodelijk virus grijpt overal ter wereld om zich heen. Een virus dat alle kinderen dood. Velen zijn al gestorven. Angst grijpt je vast en laat je niet meer los. Je bent bang voor hoe het ervoor staat met het leven van je broertje. Dan hoor je opnieuw een nieuwsbericht. Er is een man gevonden die het recept van het medicijn heeft om dit virus te genezen! Er wordt echter ook verteld dat deze man dit recept niet wil geven, hij is bang dat het misschien niet werkt of dat anderen hem zullen uitlachen om de gekke ingrediënten die erin zitten. Hij wil dit medicijn ook absoluut niet opdringen en daarom houd hij het voor zichzelf. Woedende ouders staan op en met gebalde vuist schreeuwen ze naar de man op de tv. Hoe kun je als je het medicijn hebt voor het meest dodelijke virus aller tijden, het medicijn voor jezelf houden?!

Op deze wereld heerst het meest dodelijke virus aller tijden. En nee dat is niet het Coronavirus. Dit virus heet zonde en brengt scheiding tussen God en mensen.

Hoe kan het dat het je niet raakt dat velen verloren gaan? Voor eeuwig verloren! Familie, vrienden, buren, kennissen, die man die je hielp bij de groenteboer. Allemaal verloren en jij durfde je mond niet open te trekken! In Jeremia kun je lezen dat Jeremia bewogen was om de zonden van zijn volk en over wat hun te wachten stond.

''Och was mijn hoofd maar water en mijn oog een bron van tranen, ik zou dag en nacht wenen over de gesneuvelden bij de dochter van mijn volk.'' - Jeremia 9:1, HSV

God geeft ons de opdracht om te getuigen. Petrus zegt hier het volgende over:

''Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht'' - 1 Pet. 2:9, HSV

De tekst uit Petrus geeft ons de opdracht om de deugden te verkondigen, dus echt te spreken. God geeft ons de opdracht om te getuigen met onze mond. Dit betekent niet dat als mensen het niet willen horen, we maar door moeten blijven drammen. Maar wel vraagt God ons om te getuigen en wanneer keer op keer de ander het niet wil horen is het enige wat we dan nog kunnen doen bidden voor die persoon en met onze levensstijl laten zien wie God is. 

Wanneer je werkelijk beseft wat degenen te wachten staat als ze zich niet bekeren zou je ze dan niet willen overtuigen? Overtuigen van het medicijn dat ze nodig hebben? Korinthe zegt het volgende:

'''Nu wij deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn.'' - 2 Korinthe 5:11, HSV

Ook zegt Paulus in Romeinen:

''Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.'' - Romeinen 1:16, HSV

Een tijdje geleden hoorde ik in een preek dat angst om te getuigen vaak als oorzaak heeft dat we geen volledig besef hebben van Gods heerlijkheid. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft jou geschapen en gaf Zijn enige Zoon om jouw straf te dragen! Schaam je je daarvoor?

Ik deed dat wel en soms betrap ik mezelf er nog steeds op. Vaak ben ik bang dat anderen me dan gek vinden of denken ''kijk daar heb je die preker weer''. Eigenlijk diep van binnen ben ik soms bang om anders te zijn dan de wereld. Maar Jezus stierf juist daarvoor om mij anders te maken dan de wereld en een licht te laten zijn! en hoe moeilijk het soms ook kan zijn, daar wil ik voor leven!

Het enige medicijn is Jezus volbrachte werk aan het kruis! Hou jij dit medicijn nog voor jezelf?


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar/hen en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.