Lieve zus,

16-04-2024

Keuzes maken

Lieve zus,

Om heel eerlijk te zijn ben ik de laatste tijd echt door een storm gegaan. Vooral de maand maart was echt een maand met meerdere ups and downs. Er waren veel hoogtepunten, maar ook meerdere diepe dieptepunten. En door dit alles heen voelde het alsof ik mijzelf een beetje was kwijtgeraakt en dan vooral de vreugde van de Heer.
Maar wat ik de laatste twee weken meer ben gaan beseffen, is: waar er een wil is, is er een weg. En: dat je soms gewoon de keuze moet maken om door te vechten. Ik zeg niet dat dit gemakkelijk is, maar het begint met een keuze maken.

Afgelopen week had ik een realisatie wat mijn ogen ervoor heeft geopend. Ik had al een tijd een project in gedachten, iets wat belangrijk is voor mijzelf en mijn verdere ontwikkeling. Het was een project waar ik aan wilde beginnen sinds het begin van dit jaar. Maar toch, enkele maanden verder, was ik er nog steeds niet mee begonnen.. Ik stelde het steeds maar uit en maakte excuses waarom ik er geen tijd voor had. Maar de waarheid is: ik maakte er geen prioriteit van. Verder wist ik dat het ook veel moeite en energie zou kosten en die energie had ik op dat moment gewoon niet. Toch veranderde er iets in mij vorige week. Ondanks dat ik er totaal geen zin in had, wist ik dat het echt de tijd was om te gaan beginnen. Ik zei tegen mezelf dat het niet uitmaakt als ik kleine stapjes maak, als ik maar vooruit ga. En terwijl ik eraan begon, realiseerde ik me dat satan ook een deel had bijgedragen om mij er niet aan te laten beginnen. Hij wilde mij in die situatie houden. Hij wilde niet dat ik me verder ging ontwikkelen en dat er verdere genezing zou kunnen komen. Hij was blij met dat hij mij klein had. Maar, wow, toen ik met het project begon en dit realiseerde, heb ik echt de keuze gemaakt om eruit te stappen en er wat aan te doen. Toen kwam er ook verandering, niet alleen in de situatie maar ook in mijzelf. Ik merkte dat ik mijn kracht terugkreeg. Dat ik eindelijk weer terug aan het vechten was en mij niet zomaar bij de pakken neer liet zetten. Vechten.

De vijand wilde mij wijs maken dat het niet nodig was of dat ik het niet kon: hij wilde mij gevangen houden. Maar wauwie, er is vrijheid in de naam van Jezus!! Zodra je het bij God neerlegt en vertrouwt dat Hij je er doorheen zal brengen, dat maakt zo'n verschil. Onze eigen verantwoordelijkheid hierin is wel om die stappen te blijven zetten. Het maakt niet uit of het snel of langzaam gaat als we de kleine stapjes maar blijven zetten, zodat elke keer wanneer wij een stap zetten, wij ruimte maken zodat God kan werken.

De vecht spirit, dat is wat we nodig hebben.
Soms voelt het alsof we iets totaal niet kunnen of er niet de energie of mentale capaciteit voor hebben. Maar blijf je ook beseffen dat de duivel listig is. Dus wanneer je het gevoel hebt dat iets je tegenwerkt en je afleidt om in Gods vreugde te blijven of om zelf te groeien, dan gaat het over leugens van de duivel. Ik hoop en bid dat je dan mag gaan inzien dat je het wel kan! En het hoeft ook niet op eigen kracht, maar door de kracht van Jezus! Dus geloof: ik kan het door God die mij kracht geeft! Blijf stapjes maken. Je hoeft niet snel te gaan, maar zolang je door blijft gaan. Zolang je de vechtlust blijft houden om er tegen te vechten en om ervoor te gaan. Zo overwin je de leugens van de duivel door te vertrouwen in Gods waarheid en wat God over je zegt. Zo overwin je wat hij probeert tegen te houden. En zo kom je steeds een stapje dichter bij je einddoel.

Om eerlijk te zijn was ik die vechtlust wat kwijtgeraakt. Ik liet alles maar gebeuren. Ik liet me overspoelen door emoties. Ik had het gevoel van: wat heeft het nog voor zin?
Maar dit is niet wat God van ons wil / vraagt. Hij zegt ons om de wapenuitrusting aan te doen en het goede gevecht te blijven vechten. Om de race te blijven rennen.

"Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen."
- Efeze 6:13-18, HSV.

Het gaat om een keuze maken: ja zeggen tegen God en nee tegen de duivel.

Soms moet je jezelf uit je comfort zone trekken. Blijf kleine stapjes zetten, elke dag. En leun op God, Hij zal je de kracht geven, want Hij laat je niet alleen. Dat is ook een leugen van de duivel. Dat we alles altijd maar alleen moeten doen en ons altijd groot moeten houden. Nee; vraag om hulp. Leg het bij God neer. Ontvang Zijn genade en liefde en laat Hem in jou werken.

Het is een proces. Ik zit zelf ook nog midden in het proces en ga je ook heel eerlijk zeggen: het mooie weer helpt ook mee om wat meer vreugde te voelen. Laat het proces toe en leer ervan. Ik zit er ook nog middenin en deel graag later nog meer met jullie, maar voor nu is het vooral deze realisatie die ik met jullie wil delen. De vreugde van de Heer is een keuze! God geeft ons Zijn vreugde, maar het is aan ons om die te ontvangen. En dit betekent ook, dat zelfs wanneer je deze vreugde niet voelt, je er toch voor kiest om te weten dat die vreugde in je zit. En dat je van daaruit gaat leven.

Laat Gods kracht, liefde, vrede en blijdschap in je werken, lieve zus.

Veel liefs,

Jennifer

Bijbelverzen ter bemoediging:

"Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet."

Jakobus 1:2-4 HSV

"En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is."

Romeinen 5:3-5 HSV

"door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen."

Filippenzen 2:16 HSV

"Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God."

Hebreeën 12:1-2 HSV


Deze overdenking is geschreven door Jennifer. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?