Grenzen in je relatie

20-02-2024

Vandaag denken we over grenzen op gebied van seksualiteit in je relatie voordat je getrouwd bent. Een grens is een (denkbeeldige) scheidingslijn of een limiet.

Zie deze grens als een hekje langs een weg naast een prachtig bloemenveld. 'Tot hiertoe en niet verder.' De bloemen zijn nog niet rijp. Het is nog niet de tijd om ze te plukken. 

Net zoals God de mensheid vanaf het begin al keuzevrijheid had gegeven met de bomen in de hof, geeft God ons hier ook vrijheid in. God heeft ons geen lijst met regels gegeven waarin beschreven staat wat je niet mag doen. Maar, Hij laat wel zien hoe Hij het op een geweldige manier bedoeld heeft; zonder pijn, verdriet en onzekerheid.

Onze keuze hierin is: vertrouwen we hierin wat God tegen ons zegt, of volgen we wat de wereld zegt dat 'normaal' is? 

Net zoals bij Adam en Eva, is het uit bescherming, dat God tegen hen zei om niet van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. Niet omdat God ons graag dingen wil verbieden, nee, God houdt juist zó veel van ons dat Hij het beste voor ons wil. En hierin geeft Hij ons de keuze om Zijn wijsheid te volgen en op Hem te vertrouwen of niet. Dat is een keuze die je zelf maakt. Het is niet iets wat je moet doen omdat het moet, maar omdat je weet dat het goed voor je is. Ik denk dat het belangrijk is dat we gaan inzien waarom grenzen goed voor ons zijn en niet alleen gaan denken dat het een verbod is. Kijk dus naar je eigen motivatie hierin. Stel je grenzen omdat je denkt dat het moet en dat God anders boos op je wordt? Of zet je grenzen omdat je Hem graag wil eren en daarom puur wil blijven voor Hem en omdat je God vertrouwt in wat Hij heeft gezegd?

"En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens." 
 - Mark 7:20-23, HSV

Het gaat dus vooral om je hartsgesteldheid. 

Waarom zijn grenzen nodig?

God heeft ons gemaakt voor relaties en heeft ons seksuele verlangens gegeven. Seks is iets wat door God bedacht is, want Hij gaf de mens vanaf het begin de opdracht om zich te vermenigvuldigen in Genesis 1:28 (HSV).

"En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!'"

Laten we daarom allereerst benoemen dat het heel normaal is om die gevoelens en verlangens te hebben, de vraag is meer: wat doe je ermee in je relatie?  Seksualiteit is bedoeld als iets geweldigs, binnen de veilige omgeving van het huwelijk: daar is vertrouwen en volledige toewijding. 

Het is mooi om seks te bewaren voor het huwelijk en grenzen te stellen in je relatie, waardoor je elkaar beschermt en respecteert. Praktische grenzen in je relatie stellen is slim, omdat we rein en puur willen blijven voor God. Grenzen moeten je altijd richten op je doel: het dienen van God en je partner. Ja, we weten en erkennen dat verlangens er zijn, maar het er niet op ingaan, daar is zelfbeheersing voor nodig. In de wereld van nu wordt er vaak naar gevoel geluisterd en achter gevoel aan gegaan, maar staan we nog stil bij wat God tegen ons zegt? Willen we alleen ons eigen ik, onze eigen verlangens, bevredigen, of willen we wat God voor ons heeft?

Willen we alleen ons eigen ik - onze eigen verlangens bevredigen, of willen we wat God voor ons heeft? 

Het is het belangrijkste om te beseffen dat God altijd het beste met ons voor heeft. Grenzen zijn er niet om je pijn te doen of om iets van je af te nemen. Grenzen zijn nodig om je te beschermen tegen onnodige pijn. Lichamelijk snel naar elkaar toe groeien, kan in de weg staan van geestelijke en emotionele groei in je relatie, terwijl deze uiteindelijk de basis zijn. Het gaat niet om nee zeggen tegen alle dingen, het gaat om het "ja" zeggen tegen God. 

Tijdens mijn (Berdine's) relatie herinnerde Tim mij er regelmatig aan dat het wachten op elkaar iets kostbaars is. Het laat iets zien van onze relatie met Jezus. Het wachten op het huwelijk is net zoiets als dat wij nu wachten op de terugkomst van Jezus. Ik heb wel eens momenten dat ik zó ontzettend verlang naar Jezus, dat ik moet huilen. Het liefst wil ik Hem nu ontmoeten - maar, nu is het nog niet de tijd. "Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben." (1 Kor 13:12) 

In mijn relatie wilde ik wel eens 'nu' getrouwd zijn, maar het was nog niet de tijd. Tim en ik stelde geen grenzen omdat we ons vroom aan wetjes wilde houden, maar omdat we zo uitzagen naar die dag waarop God zegt; vanaf nu is het tijd. "Zó heb ik het bedoeld. En Ik heb het mooi bedoeld."

Wat zijn grenzen die God heeft ingesteld voor in relaties?

Een grens is dus een afbakening voor bescherming, maar het is begrijpelijk dat je jezelf de vraag stelt: "waar zetten we deze grens neer?"

Hoever wil je gaan in een relatie? Wil je knuffelen? Wil je elkaar zoenen? Wil je elkaar bevredigen? Wat zegt God hierover?

Grenzen die er in de Bijbel staan:

De Bijbel spreekt nergens letterlijk over seks voor het huwelijk, of de grenzen daarin. De Bijbel is wel duidelijk over overspel (Spr 6:32, 1 Kor 6:18, Hebr 13:4) en over seksuele losbandigheid (Matt 15:19, Rom 1:29, 1 Kor 5:1). Verder wordt seks in de Bijbel steeds gekoppeld aan het huwelijk.

Aan de hand van onder andere deze teksten kunnen we concluderen dat seks voor het huwelijk dus onder seksuele losbandigheid valt.

Ook over de grenzen die je kan stellen is de Bijbel niet duidelijk. Wel roept de Bijbel op om weg te vluchten van seksuele losbandigheid. Wegvluchten: niet de grenzen opzoeken dus.

  • 1 Korinte 6:18-20, HSV: "Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn."

  • Mattheüs 5:27-28, HSV: "U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft."

God vertelt ons om weg te vluchten van seksuele losbandigheid omdat Hij van ons houdt en omdat Hij het beste met ons wil. Hij kent het prachtige plaatje, Hij weet hoe hij het bedoelt heeft. Hij weet hoe mooi de bloemen uit gaan komen - pluk ze daarom nu nog niet. De tijd is nog niet rijp.

Ik heb ooit over een plaatje geleerd wanneer het ging om leiderschap en aangegeven grenzen. Die grenzen kunnen worden gezien als limitaties, maar je kan ze ook zien als een manier waarop je uitgelijnd bent met de missie zodat je omhoog kan groeien. De grenzen zijn er dus niet om je in te bakenen in je kunnen, maar juist om je eindeloze mogelijkheden te geven en je op een andere manier te laten denken. 

Hetzelfde geldt voor grenzen binnen een relatie. De grenzen die God ons hierin geeft zijn niet omdat Hij ons dingen wil verbieden en ons ergens van wil weerhouden. Het zijn geen limitaties, maar het is er voor bescherming. Juist omdat God het beste met ons voor wil. De grenzen die Hij stelt zijn er om ons te beschermen in onze puurheid, zodat we kunnen groeien in onze eigen identiteit in Hem.


Voorbeelden van grenzen:
Denk samen na over welke grenzen voor jullie werken. Wat triggert jullie? Wanneer komen jullie in de verleiding om verder te gaan? Voor sommigen is zoenen al zo heftig, dat zij niet meer sterk genoeg zijn om niet verder te gaan. Voor anderen is dit helemaal niet zo. Sommigen vinden het te verleidelijk om samen te lang alleen te zijn, waar dan ook, en kunnen het beste vooral in groepen of openbare plekken afspreken. Voor anderen is dat niet nodig.

Een aantal praktische grenzen die je zou kunnen stellen zijn:

Maar er zijn ook dingen die je juist wel kan doen om je relatie te versterken:

Bedenk in het stellen van grenzen steeds waarom je dit doet. Dat maakt het makkelijker om je er aan te houden.

Tip: Spreek met elkaar af dat je bewaker bent van elkaar en jullie grenzen. Stel, je vriend is opgewonden, dan ben jij verantwoordelijk dat jullie niet verder gaan. Hij is op dit moment zwak, dus nu is het jouw verantwoordelijkheid dat jij verstandig bent. Stel, jij voelt je opgewonden, dan is het de verantwoordelijkheid van je vriend dat jullie niet verder gaan. Door die verantwoordelijkheid zo af te spreken, ben je je bewust van de kwetsbaarheid die er is, en de verantwoordelijkheid die je hebt over elkaar.

"Spreek met elkaar af dat je bewaker bent van elkaar en jullie grenzen. Door die verantwoordelijkheid zo af te spreken, ben je je bewust van de kwetsbaarheid die er is, en de verantwoordelijkheid die hebt over elkaar." 

Hoe ga je met deze grenzen om? 

Ken je eigen grenzen en bespreek het
Het is handig en belangrijk om je eigen grenzen al te kennen, zelfs vóórdat je een relatie aangaat. Zo weet je zelf wat je wel en niet wil, en waar je zelf wel oké mee bent. En als je dit al weet, lijkt het mij verstandig om dit met elkaar te bespreken. Hoe eerder, hoe beter, zodat je weet dat je samen op één lijn zit. Neem de tijd om hier open en eerlijke gesprekken over te hebben. Wat wil je totaal niet doen? Wat wil hij totaal niet doen? Wat zijn jouw persoonlijke grenzen? Wat zijn zijn persoonlijke grenzen? Wat vinden jullie wel oké? Zet de grens niet alleen op: geen seks hebben voor het huwelijk. Maar bespreek en wees duidelijk over welke handelingen je wel en niet wil / gaat doen.

Wat verder ook belangrijk is, dat als je weet wat je totaal niet wil, dat je de grens niet te dicht op datgene zet, maar dat je de grens verder weg zet.
Stel dat je elkaar niet meer seksueel wilt aanraken in bed; stel dan niet de grens dat je elkaar niet meer seksueel aanraakt in bed, maar de grens om niet meer bij elkaar op bed te liggen. Of om niet meer bij elkaar op de kamer te komen.

We zijn gewoon allemaal mensen met seksuele gevoelens en verlangens, dus het is logisch dat grote verleidingen te moeilijk kunnen zijn om te weerstaan. Probeer daarom op 'veilig gebied' te blijven, en je niet steeds in de 'gevarenzone' te begeven. 

We hebben gelezen dat de Bijbel zegt te vluchten van hoererij, van seksuele losbandigheid, niet om de grenzen op te zoeken en te kijken hoe ver je kan gaan, maar juist om er zo ver mogelijk bij vandaan te blijven. Een verdere grens staat dus voor extra bescherming. Als je dan een keer zwakker bent en de grens overgaat, ben je nog niet die grens over gegaan die je zeker niet over wilde gaan.

Ook Tim en ik (Berdine) zijn wel eens over grenzen gegaan die we gesteld hadden. Daar kwam dan vaak veel verdriet en onzekerheid bij kijken. Communicatie was de oplossing, communicatie naar God en naar elkaar. Ik vertelde bijvoorbeeld dat ik het moeilijk vond om Gods vergeving te ontvangen en we baden ervoor. Ik vertelde Tim mijn onzekerheden - de chaos die door mijn hoofd ging en hij stelde mij gerust. We vroegen elkaar om vergeving, gingen op zoek naar de triggers en stelde nieuwe grenzen.  Een aantal maanden voor ons huwelijk stelde we zelfs de grens om minimaal te zoenen. Werkte geweldig en ik vond het achteraf écht fijn dat we dat deden.

Doe het niet alleen
Wat verder ook verstandig is, is om het bespreekbaar te maken. Zorg ervoor dat je mensen om je heen hebt die je verantwoordelijk kunnen houden. Mensen die dicht bij je staan, die weten waar jullie grenzen liggen, en die ook eerlijk tegen je durven te zijn. Kies wel mensen die je echt vertrouwt en waar jij ook eerlijk tegen kan zijn en door wie je niet beschuldigd of veroordeeld wordt! Dus wanneer je net te ver bent gegaan, dat je het kan bespreken. 

Breng het naar het licht. Verberg het niet. Laat het niet in het donker achter. Dat is wat de vijand wil en waar hij jou wil houden. Zo kan hij jou schaamte en schuldgevoel aanpraten en voel jij je alleen maar ellendig. Breng het naar het licht, praat erover, leg het bij God neer en vraag om vergeving.

1 Johannes 1:9-2:2, HSV: "Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld."

Wees niet te wettisch
Het werkt niet om continu bezig te zijn met wat wel mag en wat niet. Het is belangrijk om in gedachte te houden waarom je het doet. Onthoud dat je door je grenzen te bewaren juist de ander meer lief hebt, dan wanneer je eroverheen gaat. Onthoud het doel wat je voor ogen hebt. (Dat bloemenveld, weet je nog?)

Laat je niet tegenhouden of beïnvloeden door je verleden
Het kan zijn dat je net gelovig bent geworden of er vroeger anders over dacht. Misschien heb je al eerder seks gehad. Maar laat je verleden dan niet nu je daden beïnvloeden. Als je nu beter weet, laat dit dan ook zien in je doen en laten.

"Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw ontwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig." - 1 Petrus 1:14-15, HSV

Zoals we eerder in deze blog al benoemden, vormt een seksuele relatie je tot één. Als dit buiten het huwelijk gebeurt, kan je dus misschien (onbewust) nog verbonden zijn met anderen waarmee je seks hebt gehad. Het is dus ook zeker belangrijk om hiervoor te bidden en dit bij God te brengen. Praat er over met je huidige partner. Maak de keuze om dit niet meer te doen. Kies ervoor om jezelf - en de ander - te beschermen en behoud seks voor het huwelijk. Dus zelfs als je al seks hebt gehad voor het huwelijk, kan je er toch opnieuw voor kiezen om dit niet meer te doen. Onvang Gods vergeving. Vertrouw erop dat God het zó ontzettend mooi bedoeld heeft, maar dat de tijd nu nog niet rijp is.

1 Korinte 6:11, HSV: "Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent nu schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God."

Laat je niet afleiden door wat de wereld doet
Laat je verder ook niet meeslepen door wat 'normaal' is in deze tijd. Wij zijn niet van deze wereld. Richt je op God.

"Christus heeft dus als mens voor ons geleden. Daarom moeten jullie zelf ook bereid zijn om net als Hij te lijden. Want als je in dit leven hebt geleden, doe je niet meer mee met het kwaad. Zo hoef je de rest van de tijd die je nog op aarde leeft niet meer te luisteren naar de verlangens van je oude 'ik'. Je kan nu leven zoals God het wil. Want in de tijd dat jullie er nog op los leefden, hebben jullie genoeg tijd verspild met het doen van wat de ongelovigen graag doen. Jullie deden wat jullie wilden. Dat waren allerlei walgelijke dingen. Jullie werden dronken, deden op het gebied van seks alles waar jullie maar zin in hadden, hielden wilde feesten, dienden allerlei walgelijke afgoden. De ongelovigen vinden het vreemd dat jullie daar nu niet meer aan meedoen. Daarom zeggen ze nu lelijke dingen van jullie. Op een dag zal God hen daarvoor straffen. Binnenkort zal Hij rechtspreken. Niet alleen over de levenden, maar ook over de doden." - 1 Petrus 4:1-5 BB

En 1 Petrus 2:11-12, HSV: "Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt."

Hoe mooi is het dat wij een voorbeeld mogen zijn voor de mensen om ons heen in de grenzen die wij stellen? Hoe mooi is het dat zelfs onze grenzen wijzen naar de komst van Christus? Hoe mooi is het dat we zelfs hierin God kunnen verheerlijken? Laten we onszelf dus niet meeslepen met wat er nu allemaal 'normaal' is in de wereld, maar laten we juist de uitzondering zijn en ervoor staan dat we heilig en puur willen blijven voor God. Ter eer en glorie van Zijn naam!

Wat als je de grens overschreden hebt?

Misschien heb je al wel eens seks gehad met je huidige partner. Wat dan?

Heb genade voor jezelf en je partner
Eén bloem geplukt, betekent niet dat je gelijk alle bloemen moet plukken ;). Denk niet "we hebben de grens toch al overschreden dus laat dan maar", nee, erken de grens nog steeds. 

Ik geloof echt dat seks voor het huwelijk niet de juiste timing is. Je hebt dan nog niet de veilige kaders van onvoorwaardelijke eindeloze trouw, liefde en toewijding. Seks voor het huwelijk gaat bijna altijd samen met lust, liefde willen verdienen, onzekerheid en of disrespect.

Doe een stap terug, misschien zelfs een paar stapjes extra. Zie je het belang van de grens juist sterker in. Belijd je zonde en vraag om vergeving bij elkaar en bij God. Analyseer waar het fout ging en stel nieuwe grenzen als dit nodig is. Grenzen om elkaar beter te kunnen beschermen.

Heb genade voor jezelf. Accepteer dat jullie mensen zijn; geschapen met seksuele gevoelens en verlangens. Accepteer dat die verlangens er zijn en dat de verlangens zelf niet slecht zijn. En bovenal, blijf je op God focussen. Blijf God in het midden van je relatie zetten en Hij zal jullie de kracht geven. Je kan het nou eenmaal ook niet op eigen kracht. 

Net zoals Paulus zegt in Romeinen 7, HSV: "Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbrengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is." 

Vergeet ook niet dat dit iets is wat je samen doet. Als het duidelijk is wat jullie wel en niet doen, dan kan het als de een wat zwakker is een dag, de ander nog steeds voor de grenzen waken. Wees daarbij ook dankbaar voor elkaar.

Keer terug tot God en vraag om vergeving
"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." - 1 Johannes 1:9, HSV

Keer terug naar God, ren niet van Hem weg. Hij is niet boos op je. Laat de vijand je niet geloven dat God niet meer van je houdt, want dat is een leugen. De vijand wil je zo ver mogelijk van God vandaan brengen en zal dan schaamte en schuldgevoel op willen brengen. Laat je hier niet door overspoelen. Breng het juist (terug) naar God. Vraag Hem om vergeving en vraag Hem om je kracht te geven om er de volgende keer wel weer wijs mee om te gaan. 

Ik (Jennifer) heb sinds kort een relatie en dit is ook mijn eerste echte relatie. Hierdoor heb ik zelf ook veel moeten leren tijdens de periode van daten / het begin van de relatie zelf. Als het gaat over grenzen aangeven, lijkt het mij vooral belangrijk om hier goede en open communicatie over te hebben. Het is ook goed om dit te bespreken vóórdat je een relatie aangaat. Mijn vriend en ik hebben voordat we officieel zijn geworden, hier gesprekken over gehad. Wat vinden we totaal niet kunnen? Waar ligt de grens? Of waar leggen we de grens? Wat vinden we belangrijk en waarom vinden we dat? Wat voor dingen willen we dus niet doen, ook al "mag" het wel?

Wat ik zelf heb gemerkt is dat het vooral belangrijk is om goede communicatie hierover te blijven hebben. Zoals ik al zei, dit is mijn eerste echte relatie. Dus veel was voor mij gewoon nieuw en iets waar ik niet gewend aan was. Voor mij voelde het soms dus best snel overweldigend. Maar doordat mijn vriend en ik goede en open communicatie hadden, konden we hierover praten. We namen dan een stapje terug en deden het wat rustiger aan. En dit is helemaal oké. Het is belangrijk dat je naar jezelf luistert. Wat vind je wel fijn en wat niet? En het is belangrijk dat je hierover kan praten en dit kan delen. Dat laat ook meteen zien hoe de communicatie verder in je relatie zal zijn.

Vergeet ook niet dat dit iets is wat je samen doet. Als het duidelijk is wat jullie wel en niet doen, dan kan het als de een wat zwakker is een dag, de ander nog steeds voor de grenzen waken. Wees daarbij ook dankbaar voor elkaar.

Conclusie

Nu je weet waarom grenzen belangrijk zijn en dat ze er zijn voor onze eigen bescherming, ben je bereid om die stap te zetten en God hierin te vertrouwen? Wil je gaan voor een sterke, gezonde relatie op zowel geestelijk als emotioneel gebied? En later ook seksueel gebied? Leg alles dan in Gods handen neer en vertrouw op Zijn tijd. Blijf puur in daden en gedachten en laat God het middelpunt van jullie relatie zijn. Samen met Hem, in Zijn kracht, kunnen jullie dit aan.

Zie uit naar de dag dat jullie elkaar volledig mogen kennen, dat de bloemen in bloei staan en klaar zijn om te plukken. Net zoals we uitzien naar de dag dat Jezus terug komt; de dag dat we Hem volledig zullen kennen. 

De dag dat er tegen je gezegd wordt:

"Sta op, Mijn vriendin, Mijn allermooiste, en kom!
Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan.
De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken,
het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord.
De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren.

Sta op, Mijn vriendin, en kom, Mijn allermooiste!
Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand,
laat Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen.
Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk." (Hooglied 2.)


Deze overdenking is geschreven door Jennifer en Berdine. Lees hier meer over hen en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?