Vredevol vrijgezel

07-02-2024

Het zou zomaar kunnen zijn dat jij, net als ik, op dit moment als vrijgezelle vrouw door het leven wandelt. Je hebt tijd voor je vrienden, familie, hobby's en je hebt de ruimte om jezelf te vormen. Happy single life! Toch?

Ik ben benieuwd hoe jij het vindt om vrijgezel te zijn. Ben jij iemand die helemaal tevreden is hiermee, of kan dit onderwerp toch wel een beetje steken? Wat doet het met jou als je de vraag krijgt 'ben je nog een leuk iemand tegengekomen de laatste tijd?'

Al met al kan iedereen verschillend kijken naar hun vrijgezel zijn. Ik hoop in ieder geval dat je, zelfs als je het misschien soms lastig vindt, ook de waarde ervan inziet. In deze blog wil ik die waarde graag wat meer toelichten vanuit de Bijbel. Jouw vrijgezelle leven is namelijk géén hopeloos (eenzaam) bestaan maar het bevat een uitdagende waardevolle opdracht! In onze maatschappij zijn we misschien niet meer zo gewend aan dat beeld over 'single-zijn', maar het is daarom des te meer belangrijk om de waarheid van Gods Woord daar tegenover te houden!

Je hoeft je niet te haasten naar de volgende fase in je leven en je hoeft ook niet onzeker te zijn als vrijgezel. Je mag leren en ontdekken dat het een waardevolle tijd is. Persoonlijk helpt het mij om daarbij de volgende drie handvatten te gebruiken; als vrijgezel wordt je geroepen tot heiligheid, is het belangrijk om vervuld te zijn van waarheid en mag je gericht zijn op God en je naasten!

Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ik.' ‭‭(1 Korinthe‬ ‭7‬:‭ 7‬-‭8‬ ‭HSV‬‬)

Heilig vrijgezel

Misschien ken je het wel, het gedeelte in de Bijbel waar Paulus schrijft over de gave van vrijgezel zijn (zie de tekst van hierboven). Paulus deelt in dit tekstgedeelte mee dat iedere gelovige van God eigen genadegaven (geschenken) ontvangt. Het getrouwde leven is dus een geschenk van God en het vrijgezelle leven is ook een geschenk van God! Opvallend is zelfs dat Paulus extra benadrukt dat het goed is voor de 'ongehuwden en weduwen' om vrijgezel te zijn zoals hijzelf.

Er is ook een ander belangrijk zinnetje in deze tekst die ik graag even wil uitlichten, namelijk: 'maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze'. Het grondwoord voor 'genadegave' vanuit de Griekse tekst, is 'charismata' (op andere plaatsen in de Bijbel gaat dit woord ook wel over de gaven van de Geest). Dit grondwoord kan je ook vertalen met de woorden 'geschenk' of 'gunstbewijs'. Bijzonder hè? Paulus zegt dus dat je de gave (geschenk) van vrijgezel-zijn kan hebben. Niet iedereen zal deze gave hebben, de een wordt zijn hele leven geroepen om vrijgezel te zijn, de ander is dat maar voor een korte periode. Waar we wel in mogen geloven is dat, als God je de gave van vrijgezel zijn geeft en je daartoe roept, Hij je daar ook de kracht toe geeft! (1 Korinthe 10:13, HSV).

Of je nu lang of kort vrijgezel bent, iedereen kan hier iets goeds en waardevols in vinden. Paulus beschrijft in 1 Korinthe 7:34 (HSV) een waardevolle opdracht: 'Er is onderscheid tussen de gehuwde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Zij echter die gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe zij haar man zal behagen.'

Dus waarom zegt Paulus dat het goed is om vrijgezel te zijn? Onder andere omdat 'de ongehuwde zorg draagt voor de dingen van de Heere, om zowel naar lichaam als naar Geest heilig te zijn.'

Zie jij dit goede terug in jouw leven? Ben jij dagelijks bezig om naar lichaam en geest heilig te zijn? Deze heiligheid kan je vormgeven door je te verdiepen in Gods Woord of je te omgeven met goede christelijke vrienden. Vriendschappen hebben heel veel invloed in je leven, als zij je (onbewust) heiliger leren leven is dat onwijs vormend!

Het is zo'n ontzettende zegen dat jij als vrijgezel de tijd en ruimte hebt om dagelijks bezig te zijn met het heiligheid en dienstbaarheid! Dat vergeten we misschien snel. Als mensen kunnen we namelijk al snel bezig zijn met de volgende fase, maar daarmee vergeet je te genieten van de tijd en ruimte die je nu gegeven wordt. Deze ruimte en vrijheid die je hebt is een geschenk van God en mag je gebruiken tot Zijn eer en glorie! Hoe doe je dat? Door met lichaam en geest rein te wandelen voor Hem! Wat een mooie opdracht hè?!

Want U bent de bron van het leven. In Uw licht, zien wij het licht. Psalm 36: 10

Vervuld vrijgezel

Toch kan je je misschien ook weleens rusteloos voelen. Je verlangt naar een relatie, omdat je ook gelooft dat het huwelijk iets goeds en moois is om naar uit te zien... En dat is het zeker, in de Bijbel lezen we geregeld over het huwelijk. In mijn eigen leven zie ik dat ook terug. Ik denk ook weleens na over de toekomst en vraag me af hoe dat zal zijn. Zal ik ooit een relatie krijgen? Zal ik misschien ooit trouwen? Vooral als mensen om mij heen een relatie krijgen kan dat mij soms best even stil zetten!

Het is goed om er alert op te zijn dat deze vragen gezond en gebalanceerd blijven. De valkuil kan namelijk zomaar zijn dat het doorslaat in onzekerheid of jaloezie. Vragen als 'waarom heb ik nog steeds geen relatie en zij wel?' kunnen dan makkelijker gaan overheersen in je leven.

Als je aandacht wordt opgeslokt door datgene wat je heel graag wilt maar (nog) niet hebt ontvangen, kan het zomaar zijn dat jouw focus je onzeker of bitter maakt. Je hecht dan te veel waarde aan deze focus en het vult je gedachten en gevoelens. Daarom is het belangrijk om jezelf af en toe deze vraag te stellen; waar vervul ik mij mee?

Laat je toe dat onvervulde verlangens de vrije loop nemen en je verbitteren en onzeker maken? Ben jij bijvoorbeeld meer van waarde als je een relatie hebt? Nee, natuurlijk niet! Het is belangrijk om de juiste focus in je leven te hebben, omdat je dan vervuld raakt van liefde, blijdschap en vrede. Waar je schat is, daar zal je hart zijn, schrijft Lukas 12. Is jouw hart bij Christus, omdat Hij de schat is die je gevonden hebt? Niemand kan jou vervullen zoals Hem. Geen één relatie kan jou zo compleet maken als de relatie met God zelf, de Bron van het leven (Psalm 36:10)!

Een vriend of man zal jou nooit zo kunnen vervullen als Christus. En weet je, als jij vervuld bent met Christus en je focust op Hem, zal je gevormd worden naar de vrouw die God van je verlangt te zijn. Dan zal je met lichaam en geest heilig leren leven. En mocht je ooit geleid worden naar een relatie of huwelijk dan zal je vervuld van Christus dit nieuwe geschenk mogen ontvangen en er met de juiste voorbereiding in mogen stappen!

Niemand kan jou vervullen zoals Hem. Geen één relatie kan jou zo compleet maken als de relatie met God zelf, de Bron van het leven!

Gericht vrijgezel

Waar mag jij dus in je leven op gericht zijn? Hoe heeft jouw vrijgezellenleven betekenis? Op welke manier kan jij toch vredevol en verblijd zijn als om je heen vrienden een relatie krijgen, of trouwen? De twee punten van hierboven zijn daarbij belangrijk: door je te beseffen dat je als ongehuwde de opdracht hebt ontvangen om heilig te wandelen en door je steeds weer te vullen met waarheid van de Bijbel. Maar hoe maak je die twee punten dan praktisch? Waar kan jij je in je dagelijks leven op richten? Hoe wordt je op de juiste manier gevormd?

Je wordt gevormd door je gerichtheid! Dit kan je heel praktisch vormgeven door de volgende twee richtpunten:

1. Gericht op God

Het allerbelangrijkste in je leven is de gerichtheid op God. Dat is namelijk de basis van je hele leven. De opdracht om 'naar lichaam en Geest heilig te leven' kan je nooit volbrengen als je je niet op God richt. Ook zal je je niet vervuld weten als je je niet verdiept in Gods Woord. Vanuit Godsgerichtheid wordt je, onder leiding van Gods Geest, gevormd tot een vrouw naar Gods hart. Hij zal jou de kracht geven om heilig en vervuld te leven.

Je zal zijn als die boom uit psalm 1 die geplant is aan de waterstromen en vrucht geeft op de juiste tijd. Die boom waarvan het blad niet afvalt en die datgene wat hij doet, goed doet!

Vanuit de gerichtheid op Christus stroomt de kracht voor iedere dag je leven binnen. Doordat je dichtbij Zijn nabijheid bent zal je gevormd worden tot een bloeiende Godvrezende vrouw!


2. Gericht op anderen

Vanuit de Godsgerichtheid mag je ook dienstbaar zijn in je leven. Je mag anderen liefhebben en voor hen zorgen. Wanneer zij een relatie krijgen mag je blij zijn. Wanneer anderen trouwen mag je God danken. Wanneer je vrienden je hulp nodig hebben, mag je je tijd en ruimte inzetten om voor hen te zorgen. Je mag tijd investeren in je familie. Als vrijgezel hoef je je tijd niet te verdelen tussen twee werelden, waardoor je echt kunt investeren in een stevig fundament bij de mensen die je lief hebt! Heel waardevol!

Weet je wat ook bemoedigend is? In een wereld die altijd gericht is op de volgende stap, mag jij in je vrijgezelle leven aan anderen laten zien dat je vervuld bent. De vrede die jij uitstraalt in jouw leven als vrijgezel, de overgave aan God die je daarin uit mag leven, kan een ander inspireren. Dus zo mag je, vanuit jouw volledig vervullende positie als gezegend kind van God, de vrede uitdragen naar anderen. Je bent niet meer of minder dan mensen die wel een relatie hebben, je bent gelijkgestemd! En jij kan, met de tijd en ruimte die je van God gekregen hebt, dienend vrucht dragen!

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. Psalm 1: 3

Tot slot

Het vrijgezel zijn is niet het grootste deel van jouw identiteit, daar hoef je jezelf dus ook niet mee te bestempelen. Als je wedergeboren bent, is jouw identiteit in Christus. Dat betekent dat je geliefd, vervuld, vergeven, gezegend en bevrijd bent.

Misschien ben je daarnaast momenteel ook wel vrijgezel, maar hopelijk ga je jezelf zien als een geroepen, vervulde en gerichte vrijgezel. Een vrouw die door God geroepen wordt om naar lichaam en geest heilig te leven; een grote taak die ze dagelijks praktisch mag proberen te maken. Een vrouw die de genadegaven (het geschenk) van God ontvangen heeft om meer tijd te hebben voor de dingen van Hem. En een vrouw die gericht is op God, haar naasten dient en liefheeft. Tot slot mag jij als vrouw een zegen zijn. Dienend vruchtbaar, vanuit je vervulde positie in Christus!

Ik bid je toe dat de zegen van God met je zal zijn. Dat Christus je telkens weer naar Hem toe trekt zodat je gericht mag zijn op Hem. Ik bid dat je je tijd nuttig mag gebruiken tot eer en glorie van Zijn naam. Dat je tot zegen bent voor de ander en dat je groeit in het kennen van jezelf en jouw identiteit in Christus.

Tot slot bid ik je toe dat je mag leven met een loflied op je lippen, zodat anderen aan jou mogen zien dat je vervuld bent van Hem en dat dat genoeg is. Meer dan genoeg. En dat je, mocht er ooit zo'n moment komen, je je mag verbinden met een man die zijn vrijgezelle tijd ook heeft gezien als een geschenk van God. Een man die ook heeft mogen groeien tot het zijn van een man naar Gods hart. Maar tot die tijd mag jij genieten waar je staat en leven in dienst van Christus.

Genade en vrede zij met jou, van God onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. (Galaten 1: 3) 
Deze overdenking is geschreven door Thirze. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?