God als Vergever, maar ook als Bevrijder?

11-06-2020

Een aantal weken geleden was ik het weekend bij mijn vriend. We besloten een preek te kijken van Zac poonen. Deze preek ging over bevrijd worden van zonden. Ik had deze preek al eens gehoord en wist dat God mijn zonden had vergeven. Ik was een kind van God. Maar toen stelde deze man een vraag die mij diep raakte. God is jouw Vergever, maar is Hij ook jouw Bevrijder? Hij noemde een aantal Bijbelteksten waarin God spreekt over het volbrachte offer van Jezus tot bevrijding van onze oude mens en tot bevrijding van onze zonden. God vergeeft niet alleen, maar bevrijd ons ook van de macht van de zonde! Heb jij net als ik zonden in je leven die telkens terugkomen en lukt het je niet hier vanaf te komen, lees dan verder.

Toen ik acht jaar oud was, kwam ik tot geloof en werd ik een kind van God. Vanaf dat moment ben ik gegroeid in mijn relatie met de Heer, mijn Vader. Als ik zondigde vroeg ik God om vergeving en zoals staat in Johannes 1:9, vergaf God mij ook keer op keer.

''Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.'' - Johannes 1:9, HSV

Maar de zonde had nog steeds macht over mij. Van bepaalde zondige gewoonten kwam ik af door radicaal te zijn. Een voorbeeld is het kijken van films waarin werd gevloekt etc. We besloten om geen niet-christelijke films meer te kijken om het voor onszelf iets makkelijker te maken. Samen met mijn vriend besloten we Netflix te verwijderen om deze zonde niet meer te kunnen doen. Zo heb ik veel dingen gedaan om van bepaalde zonden af te komen. Echter toen ik de eerder genoemde preek hoorde, werd ik geraakt. Ik dacht na en bedacht dat bepaalde zonden nog steeds macht over mijn leven hadden. Ook terugkijken naar het verleden, met wrok, is een zonde. En deze zonde had mij sterk in zijn macht. Ook vandaag de dag is dit nog steeds een grote strijd.

De spreker noemde zoals eerder genoemd verschillende Bijbelteksten over de dood van Christus. Ik hoorde wat hij zei, maar had dat al zo vaak gehoord. Tot hij het volgende zei: ''Christus is niet alleen gekomen om onze zonden te vergeven, maar Hij kwam om ons te bevrijden van de macht van de zonde!'' Romeinen zegt het volgende:

''Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.'' - Romeinen 6:6-7, HSV

Deze Bijbeltekst zegt dat zodra we een kind van God zijn, onze oude mens met Hem gekruisigd is, zodat het lichaam van de zonde dood is en we dus geen slaaf meer zijn van de zonde! Een slaaf heeft geen keus, hij moet zijn heer dienen. Maar wij zijn vrijgemaakt door Jezus' bloed! We zijn geen slaven meer, dat betekent dat we niet meer hoeven te zondigen! De duivel is het die ons wijs maakt dat we telkens toch weer dezelfde zonde zullen doen en er nooit vanaf komen. Maar God zegt dat we al bevrijd zijn! Leef jij nog in de leugen dat je niet van die bepaalde zonde kan afkomen?!

Wanneer je vrij bent van de macht van de zonde betekent dit niet dat je nooit meer zult zondigen. Het betekent dat je vrij zult zijn van de 'verslaving' aan de zonde, het 'niet anders kunnen'. Laat ik een voorbeeld geven. Er was eens een man die verslaafd was aan stelen. Elke avond als het donker was ging hij op pad om iets te kunnen stelen. Het hoefde niet iets heel groots te zijn, maar het gaf hem steeds zo'n kick wanneer hij iets stal. Deze man wilde graag van deze zonde afkomen. Maar telkens wanneer hij 's avonds in bed lag voelde hij die enorme drang weer, die drang naar die kick van het stelen. En soms lukte het hem om die verleiding te weerstaan, maar vaak ook niet. Deze man was een slaaf van de zonde, hij kon niet anders. Er was ook een andere man, een jonge man die dicht bij God leefde, maar op een dag maakte hij een grote fout. Een oudere man liet zijn portemonnee op straat vallen en deze jonge man pakte hem op. Hij keek er in om te zien of er een naam in stond. Toen hij goed keek zag hij vele biljetten van vijftig euro in de portemonnee zitten. Snel pakte hij er een biljet uit en stopte het in zijn zak. De portemonnee gaf hij terug aan de oudere man. Toen hij thuis kwam werd hij overvallen met een schuldgevoel. Hij viel op zijn knieën en beleed zijn zonde. De volgende dag zocht hij de oudere man op en gaf hem zijn geld terug. Het verschil tussen deze twee mensen is niet dat de één een ergere zonde heeft gedaan dan de ander. Het verschil is dat de één slaaf is van de zonde en niet anders kan, terwijl de ander een grote zonde doet, maar deze belijd en het vervolgens niet meer doet in Gods kracht.
 

En nu verder:

Wil je van deze zonde afkomen? Wil jij werkelijk vrij zijn van de macht van de zonde? Ga dan op je knieën en vertel God alles. Dank Hem voor Zijn volbrachte werk en dank Hem dat je niet langer slaaf bent van de zonde. Schrijf Bijbelteksten op die je telkens hier aan herinneren. Want verleiding zal op je pad komen. De duivel zal er alles aan proberen te doen om jou die slaaf te laten blijven! Zoek een broeder of zuster op die jou bij staat en samen met jou strijd in gebed.Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere blogposts!