Bijbelteksten Voor Verjaardagen

12-03-2021

Wil je graag voor een verjaardag een Bijbeltekst op een verjaardagskaart schrijven? Dan ben je hier op de goede plek! Een Bijbeltekst op een verjaardagskaart of als cadeau is een mooie manier om de jarige een fijne verjaardag te wensen. Lees hieronder woorden van hoop en bemoediging rondom het onderwerp 'verjaardag'.

"Proef en zie dat de HEERE goed is, welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt." Psalm 34:9

"Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan. (..) Moge de HEERE al uw verlangens vervullen."  Psalmen 20:5,6

"Ik buig mijn knieën en bid tot God, de Vader, dat..

 .. God je diep van binnen kracht wilt geven door Zijn Geest;
.. Christus door het geloof in je hart woont;
.. je in liefde geworteld en gefundeerd bent;
.. je volledig zal begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is (van de liefde);
.. je de liefde van God zal kennen, die al je kennis te boven gaat.

Zodat je vervuld wordt met heel de volheid van God." (Naar Efeze 3:14-19)

"Zing een lied voor de HEERE, wonderbaarlijk zijn zijn daden." Jesaja 12:5

"Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan: de jaren van je leven zullen talrijk worden." Spreuken 4:10‭

"Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden en als je rent, zul je niet struikelen." Spreuken 4:12

"De HEERE zegene u en behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!"

("Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.") 
Numeri 6:24-26

De HEERE kent de dagen van de oprechten, jod hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. Psalm 37:18

"God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten." Psalm 67:2

"Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus." Filippenzen 1:6 

"De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen." Hebreeën 13:20‭-‬21

"Wentel uw werken op de HEERE , en uw plannen zullen bevestigd worden."
Spreuken 16:3


Heb jij nog een Bijbeltekst die hier echt tussen moet staan? Een tekst die jij graag stuurt voor de verjaardag van een vriend of vriendin? Schroom dan niet om contact op te nemen! 

Heb je deze al gelezen?