God van wonderen

08-02-2022

Je herkent het misschien wel. Het is weer een drukke week geweest, je hebt van alles moeten doen voor je studie of werk, dat je nauwelijks stil hebt kunnen staan bij het feit dat je adem in je longen hebt. Het is normaal geworden om druk bezig te zijn met het alledaagse dat we de momenten dat God in ons werkt soms zelfs missen.

Maar hoe mooi is het om echt even de tijd te nemen om hier bewust bij stil te staan? Hoeveel kleine zegeningen geeft God ons niet elke dag? Het feit dat we nog leven en dat we nog adem in onze longen hebben, laat al zien hoe gezegend we zijn. Dat we eten hebben, een dak boven ons hoofd, toegang hebben tot water en zo veel meer. Dit zijn allemaal dingen die we misschien wel als vanzelfsprekend hebben genomen. Maar als we erbij stil staan, is het zo'n zegen. God doet wat Hij in Zijn woord zegt; Hij zorgt voor ons.

"Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?" - Mattheüs‬ 6:26‬, HSV

De laatste tijd heb ik stilgestaan bij het feit dat onze God een God van wonderen is. En dan vooral bij het feit dat zelfs als God ons het wonder niet geeft, dat Hij nog steeds goed is. Dat God nog steeds weet wat het beste voor mij is en dat Hij een plan voor mijn leven heeft. Net zoals ook in de Bijbel staat dat God alles kan meewerken ten goede.

"En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." - Romeinen‬ 8:28‬, HSV‬‬

Soms weten we niet waarom bepaalde dingen gebeuren in ons leven. God heeft ons ook nooit in Zijn woord beloofd dat we niet door stormen heen zullen gaan, maar Hij heeft ons wel beloofd dat Hij er voor ons zal zijn in de storm, zoals er in Jesaja 43 vers 1 en 2 staat:

"Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken."

De reden dat ik hier de afgelopen tijd bij stil heb gestaan, is omdat ik best zware tienerjaren heb gehad. Dit afgelopen jaar heeft mij veel tijd gegeven om te reflecteren op mijn eigen leven, maar heeft mij ook genezing gebracht. Ik merk dat ik nog steeds door sommige dingen heen moet werken, maar het mooie is dat ik mag weten dat God altijd met mij is.

"Ondanks dat Hij toen dat wonder niet verrichte, is Hij nog steeds goed." 

Mijn zusje verliezen is een van de moeilijkste momenten in mijn leven geweest en die ervaring heeft ook grote invloed gehad op mijn tienerjaren. 17 juli 2021 zou haar dertiende verjaardag zijn geweest en we hebben met de hele familie haar grafje bezocht. Toen we daar stonden, merkte ik dat het me nog steeds raakt en dat ik het wellicht nog niet helemaal heb verwerkt. Ik was ook nog maar 10 jaar toen het gebeurde, dus begreep ik waarschijnlijk niet voor 100% wat er was gebeurd.

Nu 13 jaar later, merk ik dat ik toch nog wat frustraties en boosheid heb tegenover God. Waarom heeft Hij dit laten gebeuren? Kon Hij er niet voor zorgen dat ze het overleefde? Mijn leven zou er dan zo anders hebben uitgezien. Om eerlijk te zijn vond ik het hierna lastig om tijd met God door te brengen. Normaal las ik mijn devotional en Bijbel elke dag, maar nu heb ik het een tijdje links laten liggen. Ik merkte dat de frustratie en boosheid in mij in de weg kwam te zitten in mijn relatie met God.

En toch heeft God mij nooit verlaten. God wist al wat er zou gebeuren en zorgde voor mij en mijn ouders. Op het moment dat dit gebeurde, dertien jaar geleden, voelden mijn ouders en ik eigenlijk alleen maar vrede in ons hart. En dat kan alleen van God zijn gekomen. Zijn liefde en aanwezigheid is wat mij dagelijks de kracht geeft om door te gaan. Ondanks dat ik teleurgesteld en verdrietig ben, weet ik dat God een plan heeft. Ondanks dat Hij toen dat wonder niet verrichte, is Hij nog steeds goed. 

"Jezus had vanaf het begin al een plan."

Ik moest ook denken aan het Bijbelverhaal van Lazarus en zijn twee zussen Maria en Martha. Lazarus was ziek en daarom stuurden zijn zussen bericht naar Jezus, omdat ze wisten dat Hij een wonder kon verrichtten. Ze wisten dat ze op Hem konden rekenen en dat Jezus hun broer zou genezen. Maar weet je wat Jezus deed? Laten we dit lezen in Johannes 11:6 (HSV):

"Toen Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was."

Toen Jezus uiteindelijk naar Bethanië toe kwam, was Lazarus al gestorven. Martha en Maria waren zo verdrietig om het verlies van hun broer. Beiden zeiden ze hetzelfde tegen Jezus; vers 21 en 32:

"Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn."

Maar Jezus had vanaf het begin al een plan. Hij wist al wat er ging gebeuren. In vers 4 zei Hij:

"Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt." - Johannes‬ 11:4‬, HSV‬‬

En als we verder lezen in vers 44 zien we dat Jezus zich aan Zijn woord houdt. Lazarus stond op uit de dood!

"En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan." - Johannes‬ 11:44‬, HSV‬‬

Dit was niet wat Maria en Martha hadden verwacht. Ze hadden verwacht dat Jezus Lazarus zou genezen zodat hij helemaal niet hoefde te overlijden. Maar God had een ander plan.

In die paar dagen dat Lazarus overleed en was begraven, die paar dagen dat Jezus op dezelfde plaats bleef; was Jezus toen minder goed dan toen Hij Lazarus weer op liet staan van de dood?

Nee natuurlijk niet!

Jezus wist wat Hij deed. Jezus hield van Lazarus, Maria en Martha. Jezus zorgde voor hen. Zelfs toen Hij ver weg leek, was Hij dichtbij en dacht Hij aan hen.

Zo zie ik ook wat er is gebeurd met mijn zusje. God heeft dat wonder wellicht niet laten gebeuren en ik zal misschien nooit 100% begrijpen waarom. Maar wat ik wel zeker weet is dat God goed is. Dat Hij een plan heeft en dat Hij mij nooit zal verlaten.

En ondanks dat het wonder waar we op hoopten bij mijn zusje niet gebeurde, heeft God wel een ander wonder verricht. Want door alles wat er gebeurde, door vergiftigd bloed, was er ook een kans dat mijn moeder het niet overleefde. Maar God heeft mijn moeder wel gered, en daar zal ik Hem eeuwig dankbaar voor zijn. Want mijn moeder is mijn beste vriendin en ik zou mijn leven niet zonder haar kunnen voorstellen.

"Wat ik wel zeker weet is dat God goed is. Dat Hij een plan heeft en dat Hij mij nooit zal verlaten."

Ik geloof in een God van wonderen, omdat ik elke dag van Zijn zegeningen mag genieten en zie hoe Hij continu op geweldige manieren in mijn leven werkt. Door de boeken die ik lees, door de verzen die in mijn hoofd opkomen, door de liedjes waar ik naar luister, door de mensen om mij heen. Alles wijst op Zijn goedheid. Zelfs als het soms niet gaat zoals we willen. Zelfs als we niet weten wat de reden is waarom iets gebeurd. Zelfs als we door stormen gaan. God is altijd goed en Hij zal ons nooit verlaten. Laten we op Hem vertrouwen, want Hij weet wat we nodig hebben.

Zoals David zei in Psalm 23:4:

"Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij." - Psalm‬ 23:4‬, HSV‬‬


God is good.

All the time.

And all the time.

God is good.


Deze overdenking is geschreven door een gastschrijfster. Lees hier meer over de gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?