Gods stem verstaan: de Bijbel

30-03-2021

Herken je het dat de Bijbel soms voelt als een geschiedenisboek of als een ingewikkeld stuk tekst? Voel je je soms ook tekortschieten als anderen vertellen dat ze zo enorm genieten van Bijbel lezen? Vraag jij je af of God wel tot jou spreekt door de Bijbel? Lees dan verder.

De voorwaarde om Gods stem te verstaan is dat je tot bekering bent gekomen van je zondige leven zonder God en dat je gelooft dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor jouw zonden (Johannes 14:6). In deze tekst maakt de Heere Jezus duidelijk dat je alleen door Hem tot de Vader kunt komen. Je kunt geen relatie met God hebben als je nog niet tot bekering bent gekomen! Alleen door het bloed van de Heere Jezus kom je tot God!
Ook de volgende tekst maakt duidelijk dat je als ongelovige Gods stem en Gods Woord niet kunt verstaan, omdat je de Heilige Geest niet in je hart hebt.

''Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.'' - 1 Korinthe 2: 14, HSV

De Bijbel kan pas echt Gods stem voor jou worden, wanneer de Geest jou leidt.

De Bijbel kan pas echt Gods stem voor jou worden, wanneer de Geest jou leidt. Alleen op deze manier wordt duidelijk wat God tegen jou persoonlijk wil zeggen. Vraag daarom ook altijd voor je gaat Bijbel lezen om leiding door de Heilige Geest.

Wanneer je in de Bijbel leest kun je het als een stukje geschiedenis lezen. Wat mooier is is dat je door de geschiedenis, psalmen en brieven ziet wie God is. God is en blijft dezelfde. Ook al is de Bijbel al heel erg oud, God is niet veranderd. Dus wat Hij zegt is ook nog steeds hetzelfde.

''Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.'' - Hebreeën 4:12, HSV

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad - Psalm 119:105

Verder op reis
Het kan je helpen om jezelf een aantal vragen te stellen wanneer je een Bijbelgedeelte leest. Hier een aantal voorbeelden die mij helpen.

  • Wat zegt dit Bijbelgedeelte over God (karakter, wat Hij heeft gedaan)?
  • Wat zegt dit Bijbelgedeelte over wie ik ben (In Christus)?
  • Geeft dit Bijbelgedeelte mij een opdracht?
  • Geeft dit Bijbelgedeelte mij een belofte?

Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?