Kleren maken de vrouw?

20-02-2020

Ik keek eens een video waarin het in het kader van minimalisme, ging over kleding. In deze video werd een vraag gesteld: "Welke drie eigenschappen van jezelf zou je aan anderen willen laten zien?" Deze vraag zou je kunnen helpen om zorgvuldig je kleding te kiezen. Ik weet niet of ik daar heel bewust iets mee heb gedaan, maar het zette me wel aan het denken. Ik vroeg me af: 'Wat denken mensen over mij wanneer ze mij zien?' Mensen zien als eerst je gezicht en de kleding die je draagt. 'Representeert mijn kleding wie ik ben?'

Wat opvalt in de Bijbel is dat het best vaak gaat over kleding en kledingstukken. Soms zijn dit voorschriften over wat je wel en niet moet dragen. Daar zullen we binnenkort meer over schrijven. Maar er is iets veel belangrijkers dan dat, daar willen we het eerst over hebben.

Wat maakt nou dat je mooi bent?
Ik wil graag samen met jullie onderstaand gedeelte lezen.

"Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen."
- 1 Petrus 3:1‭-‬6, HSV

Hier wordt gezegd hoe belangrijk je levenswandel is. Door je levenswandel kunnen mensen die niet met God leven, gewonnen worden voor Hem. Mensen zien wel eerst de buitenkant, maar je sieraad, je pracht ligt niet in iets uiterlijks zoals mooie kleding of een mooie armband of ring. Je sieraad moet iets innerlijks zijn, je pracht moet liggen in wie je bent. En wie je bent ligt in Christus.

Al is het natuurlijk belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen en al mag je best genieten van mooie kleding, het heeft geen nut om er enorm veel waarde aan te hechten, want schoonheid gaat voorbij. Lees maar:

Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.
- Spreuken 31:30, HSV

Wat ik hier zo opmerkelijk vind is dat hier genoemd wordt dat schoonheid vergankelijk is en dat direct daarop volgt waar dan wel waarde in ligt. Een vrouw die met eerbied voor God leeft, die zal worden geprezen. Dat staat lijnrecht tegenover de cultuur waarin wij leven! We zien overal foto's en filmpjes van de mooiste modellen en de knapste influencers. We geven mensen enorm veel lof voor hun schoonheid en het lijkt daarmee ook enorm belangrijk. Alles moet er mooi en zelfs perfect uitzien. Maar uiterlijke schoonheid is niet voor eeuwig, het gaat voorbij.

Hoe ziet dat innerlijke sieraad eruit?
In de tekstgedeeltes hierboven, wordt het innerlijke sieraad al een beetje beschreven.Een gedeelte waarin dat innerlijke sieraad nog duidelijker beschreven wordt is te vinden in Kolossenzen:

Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen . En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
- Kolossenzen 3:9‭-‬10‭, ‬12‭-‬17, HSV

Het echte sieraad, het innerlijke sieraad, bestaat uit ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld; uit verdraagzaamheid, uit vergevingsgezindheid en bovenal uit liefde. Het bestaat uit vrede die in je hart heerst, uit dankbaarheid, uit wijsheid door het Woord van God dat in je hart woont.

Wat zien mensen wanneer ze naar jou kijken?
Kun je zeggen wat in 2 Korinthe 6:4 wordt gezegd? 'In alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God,' Kunnen mensen aan je zien dat je van Christus bent, dat je veranderd bent (Romeinen 12:1-3)? Zien ze dat innerlijke sieraad, zoals hierboven beschreven? Zien ze dat in hoe jij in het leven staat, in hoe je met anderen omgaat en door de goede werken die je doet?

Als je in Christus gedoopt bent, heb je je met Christus bekleed (Galaten 3:27). Dat betekent dat mensen aan jou zien wie God is. Een boom geplant aan water, is groen en blijft vrucht dragen (Jeremia 17:7-8), maar een boom die geen water krijgt die gaat dood. Zorg daarom dat je verbonden blijft met Hem, door Hem op te zoeken en zorg dat er niets in de weg komt te staan, ook je uiterlijke sieraad niet. Als je kiest om voor God te leven, dan bekleed Hij je met de klederen van het heil en doet Hij jou de mantel van gerechtigheid om (Jesaja 61:10). God kijkt dan anders naar je! Stop die mantel niet weg onder een jas van wereldsgezindheid, schaamte of onder een laag uiterlijke sieraden.

En nu verder

  • Zoek God vandaag op in Zijn Woord en door gebed. Vraag God of Hij je bewust wil maken van eventuele dingen die zorgen dat mensen je innerlijke sieraad niet zien. Zorg bovenal dat je verbonden blijft met Hem, dan zullen anderen aan je zien dat je bij Hem hoort en zullen ze zien wie God is.

  • Voor wie Engels kan: luister het lied Do they see Jesus in me? van Joy Williams.


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?