Liefdeloze knuffels

20-01-2020

Van een vriendin hoorde ik tijdje geleden van een onderzoek naar het verband tussen knuffels en ons welbevinden. Geen pluchen knuffels zoals te vinden bij elke willekeurige speelgoedwinkel; maar lichamelijke knuffels, knuffels tussen mensen. Volgens dit onderzoek had je per dag 4 knuffels nodig om te overleven, 8 om jezelf te onderhouden en 12 om te groeien en succesvol te zijn.

Ik neem je even mee in mijn hoofd: "Twaalf knuffels?!", dacht ik. Die haal ik bij lange na niet! Jammer, want een beetje succes kan ik prima gebruiken! En elke keer mensen om een knuffel vragen, past ook niet helemaal binnen het beeld van wat 'normaal' is.

Toen ik bij die vriendin wegging en in de trein zat, moest ik denken aan het volgende Bijbelgedeelte:

"Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets."

- 1 Korinthe 13:1‭-‬3, HSV

Vertaald zegt Paulus: Zonder liefde ben je koos hopeloos, zonder liefde ben je niks en kom je nergens. Zonder liefde heeft het allemaal geen zin.

Terug naar de titel van dit stukje. Heb je iemand wel eens een knuffel gegeven die een beetje geforceerd was? Ik eerlijk gezegd wel en geloof mij, dat is vrij ongemakkelijk! Een knuffel zou een blijk van liefde moeten zijn, een actie die zegt: ik hou van jou, ik geef om jou, ik vind het fijn als je dichtbij me bent. Zonder liefde heeft een knuffel geen waarde en gaat die knuffel je niet helpen om je beter te voelen.

Liefdeloze knuffels. Hoe vaak deel jij knuffels uit zonder liefde? Nee, ik doel nu niet op lichamelijke knuffels en ook nog steeds niet op van die pluchen dingen. Ik doel op de dingen die je doet, die "goede daden". Dingen die ooit misschien zijn begonnen vanuit een hart vol liefde, maar die een gewoonte zijn geworden. Of die goede daden waarin je veel moeite stopt, maar vooral jouzelf een stapje verder helpen. Je kan ze vergelijken met knuffels die je geeft, maar zonder liefde zijn.

God wordt geëerd wanneer wij zijn wil doen. Hij vraagt ons echter niet om goede daden te doen, hiermee bereiken we op zichzelf niks. Wanneer je gelooft en je je leven aan God hebt gegeven, ben je heilig verklaard door Jezus' bloed en niet door je eigen daden. Alleen door de liefde van God, kunnen wij liefhebben en krijgen we verlangen om anderen te dienen. Wanneer we gevoed door Zijn liefde en met het verlangen God te eren, de ander dienen, heeft dit pas echt waarde, eeuwigheidswaarde!

"Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God."

- 1 Korinthe 10:31, HSV

En nu verder
Ik daag je uit deze week. Kijk eens bewust naar je leven. Waarom doe je wat je doet? Welke knuffels geef jij die zonder liefde zijn? Onthoud dat al je inspanning zijn doel mist, wanneer je dit zonder liefde doet. Vraag net als David dat doet in Psalm 139, of God je hart wil doorgronden en of Hij je wil leiden op de eeuwige weg; zodat wat je doet God eert en je naasten echt dient.

Als je nog tijd over hebt nu of later deze week dan raad ik je aan om eens verder te lezen in Korinthe 13.

Luistertip: The Movement - The Corner Room


Deze post is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. 

Heb je vragen, of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media  

Heb je deze al gelezen?