Lieve zus,

23-01-2024

Luister naar Gods stem

Lieve zus,

Een nieuw jaar: 2024. Hoe mooi is het om aan het begin van dit jaar te reflecteren op alles wat God voor ons heeft gedaan in 2023 en ook om vooruit te mogen kijken in geloof.

Ik ben dit jaar (opnieuw) begonnen met de Bijbel in 1 jaar te lezen en ben daardoor nu in Genesis aan het lezen. Dit is best een interessant boek. Voor jaren dacht ik dat ik al die verhalen al kende, maar nu ik het opnieuw lees, is het alsof mijn ogen geopend worden voor nieuwe aspecten. Zinnen die nog nooit op deze manier tot me waren doorgedrongen. Nu ik meer begrip heb over de verhalen zelf, kan ik dieper kijken.

Een hoofdstuk waar ik bij stil heb mogen staan is Genesis 3. Het hoofdstuk van de zondeval. Het belangrijkste wat ik eruit heb kunnen halen is dat er twee bomen in het midden van het hof van Eden stonden: de boom des levens, en de boom van de kennis van goed en kwaad (Genesis 2:9). God had duidelijk gezegd dat ze niet mochten eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, omdat ze dan zouden sterven. Echter in Genesis 3:22 staat dat als ze van de boom des levens zouden eten dat ze eeuwig leven zouden krijgen. Vanaf het begin af aan had God Adam en Eva de keus tussen leven en dood gegeven. Voor een tijdje leek alles goed te gaan, totdat ze werden afgeleid.

Genesis 3:1 (HSV):
"De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?"

Wat een gemene vraag was dat: "Is het echt zo dat God gezegd heeft.." De slang, de vijand, de duivel, probeerde de vrouw aan het twijfelen te brengen. Verder maakte hij het ook allemaal groter dan het was. God had de mens de vrijheid gegeven om van alle bomen in het hof te eten (Genesis 1:29 en Genesis 2:16), behalve van één. Dit was om de mens zelf te beschermen, maar ook om ze keuzevrijheid te geven. Door de vraag die de duivel stelde, waarbij hij het omkeerde "U mag niet eten van alle bomen in de hof" leek het alsof God een God was die de mens niks gunde. Hij stelde de vraag op zo'n manier alsof ze van God niks mochten eten, terwijl God hen alles gaf, behalve één. Is dat niet herkenbaar? Dat we zo gezegend mogen zijn, maar als er iets is wat we niet mogen, dat we ons vooral hierop focussen, in plaats van alle dingen die we wel hebben.

Dit is wat de vijand doet: hij leidt ons af zodat we niet eens de zegen die recht voor ons staat kunnen zien (de boom des levens). De zegen die God daar heeft geplaatst, en we alleen maar hoeven te kiezen om naar Gods stem te luisteren en Zijn wil te volgen. De vijand weet dit ook, en wil niet dat wij gaan slagen. Dat is waarom hij ons afleidt, om onze ogen te gaan richten op wat God heeft gezegd, wat niet goed voor ons is. Om ons in de verleiding te brengen door te laten zien hoe 'mooi' het wel niet is. Om ons te verleiden om te willen hebben wat we niet mogen hebben. Dit is ook wat er gebeurde met Eva.

Genesis 3:6 (HSV):
"En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

De slang had zo erg de focus gelegd op de boom van de kennis van goed en kwaad, dat Eva werd afgeleid en verleid, omdat de boom een lust was voor het oog. En ze verlangde ernaar om verstandig te worden, om wijsheid te krijgen. Maar, in plaats van naar God te gaan hiervoor, wilde ze het op haar eigen kracht proberen. Hoe herkenbaar is dit voor ons nu in ons dagelijkse leven? Dat we zo graag iets willen bereiken, zo graag die baan willen krijgen, zo graag een relatie willen, zo graag de beste willen zijn. Maar gaan we hiervoor eerst naar God toe of doen we dit op eigen kracht? Ik moet eerlijk bekennen dat ik het soms ook eerst op eigen kracht probeer, omdat ik denk het zelf te kunnen. En elke keer opnieuw merk ik dat ik het niet zonder God zou kunnen en het ook niet zou willen. God is degene die mij kracht geeft. Ik kan wellicht vele dingen op eigen kracht doen, maar des te meer kan ik doen als ik ervoor ga met Gods kracht die door mij heen werkt! (Fil. 4:13)

God had al gezegd wat er zou gebeuren. God had al een duidelijk gebod gegeven en een duidelijke waarschuwing. Onze taak hierin is dat we God moeten vertrouwen. Ook al ziet het er nog goed uit, laten we vertrouwen dat Hij beter weet en luisteren naar wat Hij tegen ons zegt. Hierbij helpt reflecteren ook en daarom wil ik je dit ook meegeven. Kijk terug op je jaar in 2023: op wat voor manieren en op welke momenten heb je God ervaren? Op wat voor manieren heeft God je gezegend? Welke gebeden heeft Hij beantwoord? Herinner je het je nog? Of ben je alweer gefocust op het volgende, of op een storm waar je doorheen moet, dat je al bent vergeten wat God voor je heeft gedaan?

Laat de vijand je niet afleiden door de drukheid van het leven, maar neem de tijd om er echt bij stil te staan. Dan zal je merken dat je God niet alleen in de grote dingen terugvindt, maar ook in vele kleine dingen. En hoe meer je gaat zien hoe God werkt en hoe goed Hij is, hoe meer je daar op mag focussen en vertrouwen. En hoe meer je God gaat vertrouwen, hoe meer je Zijn werking zal zien in je leven! Hoe meer Hij door jou heen kan werken! Het enige wat Hij wil is dat wij Hem toelaten in ons leven. Dat we alles in Zijn handen mogen leggen.

Om eerlijk te zijn wilde ik 2024 graag sterk beginnen. Willen we dat niet allemaal? Maar de eerste week van 2024 was best een uitdaging voor mij. Ik voelde me heel emotioneel en merkte dat ik niet veel energie had. En ergens voelde ik ook alsof de vijand me vooral wilde wijzen op alles wat niet lekker liep, of alles wat fout kon gaan. Ik voelde ook angst voor de toekomst en maakte me veel zorgen. Tot ik op een nacht er best klaar mee was. Ik voelde mij zo emotioneel, maar ik wist dat ik moest bidden. Dus ik bad tot God en aan het eind van mijn gebed werd ik herinnerd aan de Bijbelvers:

"Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht."
- Nehemiah 8:11b, HSV.

Dit veranderde de hele situatie direct. Ik voelde mij meteen anders en het voelde alsof ik weer kon ademhalen. Door mijn focus van mijzelf af te halen en op God te richten, kon ik weer vrede voelen en gaf Hij mij de kracht om door te gaan. Sinds dat moment voel ik mij ook veel energieker en heb ik het gevoel dat ik de vreugde weer kan ervaren. Door elke dag, keer op keer, opnieuw te declareren dat Gods vreugde mijn kracht is! Wat een verschil heeft dit gemaakt!

Dit is ook wat jij kan doen, lieve zus. Als je het niet meer ziet zitten, als je voelt alsof de storm te groot is en je door de bomen het bos niet meer kan zien, neem dan een moment stilte. Wees stil, bid tot God, reflecteer op al het goeds wat Hij al heeft gedaan, en luister naar Zijn liefdevolle stem.

Net zoals er in de Bijbel staat bij Elia in 1 Koningen 19:11-12. God zat niet in de grote en sterke wind. God zat niet in de aardbeving. God zat ook niet in het vuur. Maar God zat in het suizen van een zachte stilte. Als al het geluid, al de ruis, van de wereld je te veel wordt, wees dan stil. Neem wat tijd en probeer echt tot stilte te komen om zo de stem van God te kunnen verstaan. Dat Hij tot je mag spreken en dat je Zijn leiding verder mag volgen. Dat je je niet laat afleiden door de vijand, maar je mag blijven focussen op Gods goedheid!

Verder, wat zijn de grote dromen die je tot waarheid wil zien komen dit jaar? Leg alles in Zijn handen neer. Vertrouw op God. Vertrouw erop dat met Hem alles mogelijk is! Durf de grote gebeden te bidden. Wees verwachtend en je gaat zien dat God zal doen wat alleen Hij kan doen! Vertrouw op Hem. Hij weet wat het beste voor je is. God is goed!

God is met je, lieve zus.
God houdt van je.
God ziet je.
God spreekt tot je.
God wil je leiden.
God geeft je vrede.


Veel liefs,

Jennifer

Bijbelverzen ter bemoediging:

"Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft." - Filippenzen 4:13, HSV

"Maar Hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken braf, voor het aangezicht van HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de HEERE was ook niet de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. " - 1 Koningen 19:11-12, HSV


Deze overdenking is geschreven door Jennifer. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?