Manifesteren

05-08-2021

Manifesteren. Oudere gelovigen zullen bij dit woord snel denken aan 'manifestaties van de Geest', terwijl jongeren eerder denken aan het 'manifesteren van je droomleven'. We komen het tegen op TikTok en Instagram en het is een interessante theorie, met een hoop logica erin verwerkt. De Bijbel zegt dat woorden veel kracht hebben en gedachtes belangrijk zijn. Moedigt de Bijbel ons dus aan om te manifesteren? Of is manifesteren juist zondig? Hoe moeten wij als Christenen hier in staan? Willen we hier aan mee doen of juist niet?

Manifesteren is populair binnen de New-Age beweging. Het idee van deze vorm van 'manifesteren' is dat je hetgeen waar je je op focust, in je eigen leven kan brengen. Vaak gaat dit over zaken zoals positiveit, rijkdom, voorspoed en gezondheid. De basis van deze theorie is de 'wet van aantrekkingskracht' (oftewel de 'law of attraction'). Door helder te krijgen wat je wenst en dit te visualiseren kan je je eigen werkelijkheid creëren. "Dat wat je uitzendt, trek je aan." "Name it, claim it." "Jij kan de oplossing zijn van wat je wilt." "Manifesteer je droomleven."

Hoe kan je manifesteren?

Het manifesteren van je droomleven is een snel opkomende trend op TikTok en Instagram. Vaak wordt dit gedaan op de '369 manier': Bedenk wat je wilt, schrijf dit 's ochtends drie keer op, in de middag zes keer en 's avonds nog negen keer. Wanneer je hier ook echt in gaat geloven trek je volgens deze manier en andere manieren aan wat je wilt en zal het 'universum' je het ook geven. Ook wordt het manifesteren vaak gedaan in combinatie met mediteren (soms yoga) en het gebruik van kristallen.

De kracht van woorden en gedachtes

Er staan verschillende teksten in de Bijbel die aangeven dat woorden veel macht hebben. (Spr 13:3, Spr 18:21, Jak 3:1-12) Er wordt daarom vaak gewaarschuwd om geen vuile en nutteloze taal te gebruiken (Ef 4:29, Matt 12:36, Koll 3:8) en om vriendelijk te zijn (Spr 16:24, 1 Pet 3:9, Koll 4:6). Woorden laten iets zien van je hart (Matt 15:18).

De Bijbel erkent de enorme kracht van gedachten en woorden, maar roept ons niet op om met onze gedachten en woorden ons leven te besturen. We worden juist aangemoedigd om om onze gedachten en woorden te onderwerpen aan God en ze te gebruiken om lief te hebben; om God en onze naasten te dienen, niet om onszelf gelukkig te maken.

"Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten." (Spr 18:21)

"Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat." (Fil 4:8)

The law of attraction

Toch roept de Bijbel ons vaak op tot blijdschap en dankbaarheid. Volgens de Bijbel is een blij hart goed voor je lichamelijke gezondheid, en neerslachtigheid juist slecht (Spr 17:22), de wetenschap sluit zich hierbij aan. Dit betekent niet dat er geen ruimte is voor negativiteit en voor verdriet; lees Klaagliederen en de Psalmen maar. Lijden hoeft niet te worden weggeduwd, dat is juist ongezond.

De basis van de 'Law of Attraction' is de theorie dat 'dat waar je mee bezig bent, naar je toe komt'. Wetenschappelijk is bewezen dat hier een kern van waarheid in zit. Wanneer we ons ergens op focussen, dromen en plannen concreet maken en hier specifiek mee bezig zijn, helpt dit jou om het meer op te merken. Dit geeft je meer middelen, mogelijkheden en kansen. Een visie hebben is ook helemaal niet on-Bijbels. God is een God van visie, Hij geeft visie en richting aan Zijn volk, aan de profeten en aan ons. Ons belangrijkste doel, visie en richting komt in de Bijbel steeds terug: God lief hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Verlies je niet in andere aardse visies. Doe wat je moet doen en besef je tegelijkertijd dat we hier geen blijvende 'stad' hebben, maar het toekomende (moeten) zoeken (Hebr 13:14).

Manifesteren wat ik wil

De Bijbel leert ons niet om onze gedachten te gebruiken om te krijgen wat we willen, maar om onze gedachten gehoorzaam te maken aan Christus. God wil dat we ons verstand gebruiken om Hem lief te hebben (Mark 12:30). Dat is uiteindelijk waar heel ons geloof en heel de Bijbel om draait. Het gaat niet om mij, om jou, maar om Hem. Onze gedachten zouden dus niet om ons en onze wensen moeten draaien, maar om Hem en Zijn wensen.

"Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.." (2 Kor 10:3-5)

Waar ligt je hart?

Het grootste probleem is niet dat je slechte dingen wilt, het grootste probleem is hoe graag je deze dingen wilt. Wil je ze liever dan groeien in je relatie met God? Wanneer je net als Job alles verliest en je alleen nog je relatie met God hebt, heb je Hem dan nog steeds lief? Bezitten de dingen die jij wil jou meer dan dat jij deze dingen bezit? 

"Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad." (Matt 6: 30-34)

Bidden lijkt toch op manifesteren?

Manifesteren vereist vertrouwen in jezelf. 'Kan ik positief genoeg denken om een positieve uitkomst te manifesteren?' Gebed vereist vertrouwen in God en overgave aan Zijn wil. God verlangt er naar dat je naar Hem toe komt met al je verlangens, want Hij is een goede Vader (Matt 6). Hij is een Vader die Zijn kinderen geeft wat ze nodig hebben (Luk 11:9-13).

Manifesteren is niet het zoeken van Gods wil en het stellen van een vraag, het is een bevel op basis van jouw wil. God belooft jou te geven wat je nodig hebt. Nodig hebben is niet hetzelfde als willen hebben. God weet wat het beste voor jou is. En vaak is dit niet een overvloed aan materiële zaken. Hij kent jouw hart.

"Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?" (Luk 11:13)

De controle verliezen

Het waren de eerste zondes op deze wereld: een verkeerd Godsbeeld en het willen zijn zoals God. We willen onze eigen realiteit in handen hebben, besturen. Wanneer iets niet gebeurd zoals we willen na ons manifesteren of bidden, geven we iemand de schuld. Of God heeft niet genoeg liefde voor mij, of ik heb te weinig geloof. Of God is het probleem, of wij zelf zijn het. Onszelf de schuld geven doen we liever niet, dus God is het probleem. En sinds God het 'probleem' is, gaan we onze oplossingen ergens anders zoeken. In wereldse zaken.

We bidden misschien vroom, maar zeggen God Zijn wil te buigen naar die van ons, in plaats van onze wil naar die van Hem. De Bijbel herinnert ons er steeds weer aan: God speelt geen rol in ons plan, maar wij spelen een rol in Zijn plan. Het is een mooiere rol dan 'gelijk zijn aan God'; we zijn Zijn kinderen.

Zegeningen in perspectief

Mijn leven is niet van mezelf, ik ben gekocht met een prijs. Als ik mijn bestemming kan vinden door eigen gedachtes en daden, limiteer ik wat God met mijn leven kan doen. Zijn zegeningen ontvang ik niet door over Zijn zegeningen te zoeken, maar door Hem te zoeken.

Deze zegeningen kunnen aardse zegeningen zijn. Aardse zegeningen zoals voorspoed, rijkdom en gezondheid zien wij vaak als ultieme vorm van geluk, maar de Bijbel voorspelt ons juist verdrukking (Joh 16:33).

De grootste zegen hebben we al gekregen: Zijn reddende genade, waardoor we eens en voor altijd bij Hem zullen zijn. En alsof dat nog niet genoeg is mogen we zelf elke dag Hem steeds meer en meer leren kennen en ons Zijn kinderen noemen. Aardse rijkdommen vallen hierbij in het niet.

"Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid." (1 Joh 2:15-17)

"Als jij je bestemming kan bepalen met jouw gedachten, limiteer je wat God in jouw leven kan doen."

Verder op reis:

  • Vraag je af bij alles wat je doet; gaat dit om mijn eer of om Gods eer? Waar ligt mijn hart, mijn focus? Op deze aarde of bij God? 

Deze overdenking is geschreven door Berdine. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?