Verheug u?!

13-01-2020

Je tuurt door het raam naar de spelende kinderen in de verte. De zon schijnt. Sommige mensen zitten op het terras en anderen bewegen zich richting de prachtige natuur die grenst aan de rand van het dorp. Iedereen lijkt te genieten, behalve jij. Jij kan geen zin maken om überhaupt van je plek af te komen. Je bent somber, je voelt je teneergeslagen en je hebt het idee dat je de enige bent.

Laat ik heel eerlijk zijn, ik voelde me bijna schijnheilig toen ik begon met het schrijven van deze overdenking. Want ondanks mijn positieve instelling, heb ik regelmatig te maken met sombere gevoelens. En dat is niet per sé vreemd, ze zijn een logisch gevolg van onze gebroken wereld. Maar het is wel belangrijk dat je er op de goede manier mee omgaat.

Blij zijn als opdracht
In de Bijbel kom je veel uitspraken tegen als 'verheug u', 'wees blij' en 'wees vrolijk'. Mooi! Maar weetje, als ik niet lekker in mijn vel zit, dan word ik echt niet in één keer blij van zo'n tekst. Moet ik dan doen alsof er niks aan de hand is? Diegene die dit heeft geschreven, heeft vast makkelijk praten!

'Verheug u', het staat er echt! Maar waarom zou je je verheugen? Omdat je een slechte dag hebt, een slechte week, een slecht jaar? Omdat nare dingen je overkomen? Omdat je je alleen en onbegrepen voelt? Omdat je hele wereld instort? Omdat je je somber voelt en dat dan misschien niet zo christelijk is?

Begint het jou ook al te duizelen? Die 'verheug-u-teksten' zouden bemoedigend moeten zijn, maar elke keer dat ik ze las op een moment dat ik niet lekker in mijn vel zat, raakte ik geïrriteerd. Ik moest op zoek naar een antwoord op de vraag: 'Hoe kan van mij worden verwacht dat ik vrolijk ben, terwijl mijn leven een puinzooi is?'

En toen viel het kwartje
Toen ik die gedeeltes toch nog maar een keer opzocht en er wat beter naar keek, viel het kwartje. Hieronder een paar van de teksten die ik las. Kijken of het jou ook opvalt!

"Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart!"
- Psalm 32:11, HSV

"En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand."
- Joël 2:23, HSV

"Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, want U hebt mijn ellende gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand, maar mijn voeten in de ruimte doen staan."
- Psalm 31:8‭-‬9, HSV

'... In de HEERE'
In al die teksten komt het terug. Je moet je niet zomaar verheugen. Je moet je verheugen in de HEERE. Je moet je verheugen in wie Hij is en in wat Hij doet. Niet in hoe je leven er op dit moment uitziet. Dan kan de opdracht inderdaad wel eens lastig zijn. Je leven kent nou eenmaal ups en downs. Maar God is altijd goed en Hij blijft altijd dezelfde. In de verzen hierboven uit Psalm 31 staat het ook, God ziet je in je ellende en Hij laat je niet vallen.

Het volgende gedeelte uit Habakuk sluit hier ook heel mooi bij aan:

"Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn - ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten. Voor de koorleider, bij mijn snarenspel."
- Habakuk 3:17‭-‬19, HSV

Voortaan ben je alleen nog maar vrolijk, toch?
God is altijd goed. Wat dat betreft, kun je altijd vrolijk zijn. Je omstandigheden zijn vaak echter niet in één keer anders. En dat kan nog steeds heel verdrietig, pijnlijk of moeilijk zijn. Daar hoef je niet vrolijk om te zijn, dat kan ook helemaal niet. Je mag verdriet hebben, je mag even wat minder lekker in je vel zitten. Er zijn in de Bijbel namelijk genoeg voorbeelden van rouw, verdriet en somberheid. Jezus zelf kende ook verdriet. Het gevaar is dat je te gefocust bent op je omstandigheden en vergeet wie God is. Vergeet alsjeblieft niet wat Hij doet en dat Hij altijd bij je is. Hem te kennen is echte vreugde! Het is vreugde door de hoop die in je leeft. Deze vreugde gaat veel verder, deze vreugde overstijgt je omstandigheden.

Probeer de moeilijkheden ook niet zelf onder controle te houden, dat werkt beklemmend. Het heeft geen zin om je tegen alles te verzetten. We weten helemaal niet wat goed is voor ons en vechten is dus verspilde energie. Alleen God weet wat echt goed is voor ons. Wanneer je dit weet en je weet dat God goed is, waarom zou je alles dan nog zelf willen oplossen? Leg je zorgen neer voor God en laat ze daar.

"Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt."
- Psalm 55:23 

Ik hoop en bid van harte dat jij de diepere vreugde in God kent. Zodat je waar je ook bent en hoe moeilijk dingen ook zijn, God grootmaakt. Om wie Hij is en omdat Hij wil werken, juist in zwakheid! Ik hoop dat je hetzelfde kan zeggen als de schrijver van Psalm 94:

"Juist toen ik dacht dat ik het niet meer aankon, ervoer ik de kracht van Uw goedheid en liefde, Here. Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen, waren het juist Uw troostwoorden die mij opbeurden. (…) ik vond mijn toevlucht bij de Here, Hij was mij tot een burcht. Mijn God is mijn rots."
- Psalm 94:18-19 en 22, HSV

En nu verder
Hoe kan jij jezelf herinneren aan wie God is wanneer je omstandigheden niet fijn zijn of je je slecht voelt? Denk daar eens goed over na en zorg dat je de volgende keer dat je je zo voelt, handvaten hebt om je op God te richten ondanks je omstandigheden.

Nog even dit..
Heb jij al een langere tijd last van sombere gevoelens of lijken ze je zelfs over te nemen? Trek dan op tijd aan de bel: Praat erover met iemand die je vertrouwt en ga op zoek naar passende professionele hulp wanneer dat nodig is.
Maak je je zorgen om iemand in je omgeving? Vraag anderen om steun. Hoe goed je het ook bedoeld, dit kan heel ingewikkeld zijn en moet je niet alleen willen oplossen.
Praten over wat je meemaakt of hoe je je voelt, kan ook anoniem via een chat zoals bij Stichting Chris of op de website van 113 zelfmoordpreventie. Op deze websites is ook veel nuttige informatie te vinden.


Deze post is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. 

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.  

Heb je deze al gelezen?