Waar vind ik nou zo'n Bijbelse man?

05-03-2020

''Heb je al een vriend?" Een vraag die je regelmatig krijgt van opa's, oma's, ooms en tantes en vrienden wanneer je op een bepaalde leeftijd komt. Vaak ook een irritante vraag wanneer je er nog helemaal geen zin in hebt. ''Wacht op een man naar Gods hart meisje, een man die de Heere liefheeft!'' Ja, maar wat is nou een man naar Gods hart? Wat is een Bijbelse man? En hoe vind je die?

Toen ik ongeveer dertien jaar was begon ik na te denken over hoe ik ooit een vriend kon vinden. Misschien hadden jullie dit al eerder, niet of pas op een latere leeftijd, maar ik was er al jong mee bezig. Mijn vader zei altijd dat ik tot God moest bidden om te vragen of Hij de juiste man op mijn pad wilde brengen. Ik vond dit eerlijk gezegd een beetje overdreven, ik bedoel: "Zo moeilijk is het toch niet?" Heel veel jongens gaan naar de kerk er is er vast wel eentje die ik leuk vind en hij mij.

In de vierde klas van de Havo werd ik verliefd op een jongen en hij was christelijk. Hij vond mij ook leuk! Perfect toch? Dit is vast de man die God voor mij heeft bedoeld! Maar in de tijd dat we elkaar beter leerden kennen kwam ik erachter dat hij op veel gebieden anders in het leven stond dan ik. Hij geloofde wel dat er een God bestond, maar verder wist hij het niet zo goed. Veel twijfels kwamen er in mijn hart over of hij wel de juiste man was voor mij en diep in mijn hart wist ik dat dit niet het geval was. Maar toch hield ik vast, ik wilde mijn eigen verlangens niet opgeven. Tot de dag kwam waarop ik het uitschreeuwde naar God: "God oké, ik geef me over! Maar laat mij dan alstublieft zien wie U wel voor mij bedoeld heeft!" Ik heb in die tijd moeten strijden tegen mijn gevoelens wanneer ik hem weer zag op school. Telkens weer bad ik God om kracht. Uiteindelijk, maanden later, ontmoette ik een andere jongen (nu mijn vriend). Langzaam hebben we elkaar leren kennen en na twee jaar kregen we officieel een relatie. Wij geloven beiden dat God ons op een heel wonderlijke manier bij elkaar heeft gebracht.

Ben jij al een vrouw naar Gods hart?
Wanneer je op zoek gaat naar een Bijbelse man is het belangrijk dat je er ook zelf klaar voor bent. Dat je een vrouw naar Gods hart bent. Hoe wordt je een vrouw naar Gods hart? Door Christus boven alles te gehoorzamen, wat het je ook kost. Wanneer je nog niet bereid bent om alles voor Christus op te geven hoe kun je dan in een relatie standhouden? In een relatie moet je namelijk beiden dingen opgeven of loslaten voor de ander. Je moet bereid zijn je eigen verlangens los te laten. De man is het hoofd van het gezin, ben jij in staat hem te dienen zoals je Christus dient? Zoals ook staat in Efeze 5:

''Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.'' - Efeze 5: 21-24, HSV

Wat is een man naar Gods hart?
Een man naar Gods hart heeft Christus boven alles lief. En een man die Christus boven alles liefheeft, kan jou liefhebben zoals Jezus jou liefheeft. Dus zoek een man waarvan je in zijn leven ziet dat Christus op plaats één staat, wat het hem ook kost. Dit betekent niet dat hij perfect is, niemand is perfect. Maar als Hij de Heere liefheeft en dient boven alles is hij een man naar Gods hart. In Efeze staat het volgende over een man:

''Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. - Efeze 5:25-33, HSV

Hoe vind je zo'n man?
Het allerbelangrijkste is gebed. God weet al hoe jouw leven zal lopen, met wie jij gaat trouwen en met wie niet. Hij weet wat het beste is voor jou. Hem kun je het allerbest om advies vragen. Dus wanneer je iemand tegenkomt, neem dan de tijd en praat veel met elkaar over waar je staat in het geloof. Staat God en het dienen van God werkelijk op de eerste plek in zijn leven?

Waar vindt je zo'n man?
In een preek hoorde ik het volgende voorbeeld: Wanneer je gaat vissen zoek je de beste plek op, de beste spot en neem je je beste hengel mee. Je gaat niet naar een vijver waar alleen maar slechte vissen zwemmen, of vissen die je eigenlijk niet wilt vangen. Zo is het eigenlijk ook als je op zoek bent naar een man. Wanneer je een man naar Gods hart zoekt, vindt je deze waarschijnlijk niet in een discotheek in Amsterdam. Begeef je bij vijvers vol goede beschikbare vissen.

Vergeet ook het belangrijkste niet: bid! Bid voordat je een keuze maakt. De Bijbel zegt dat als je bid in geloof om wijsheid dat God wijsheid geeft.

''En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen.''
- Jakobus 1: 5-6b, HSV

En nu verder

  • Bedenk of jij al klaar bent om een relatie aan te gaan, ben jij bereid alles op te geven voor Christus?
  • Bedenk voor jezelf of jij op dit gebied op de goede weg zit, of dat jij net als ik in die tijd je eigen verlangens volgt.
  • Bid voor een man naar Gods hart en schrijf eventueel je gebed op. Ik bid vaak voor mijn vriend (psalm 1.)
  • Wanneer je op zoek bent, ga dan naar een vijver vol goede vissen en bid!.

Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?