Waarom zou je nog trouwen?

09-08-2022

Steeds minder mensen trouwen en meer dan één derde van de huwelijken loopt uit op een scheiding. Toch zijn mijn man en ik ongeveer een maand geleden getrouwd. Uiteraard hebben we goed nagedacht voor we die beslissing maakten. Maar wat was dan onze reden? Waarom zou je nog trouwen anno 2022? Is dat nog wel van deze tijd?

Er zijn genoeg redenen die je kan hebben om niet te (willen) trouwen. Ik vroeg jullie via Instagram wat je zou tegenhouden om te trouwen of welke redenen je wel eens hebt gehoord. Heel vaak werd geld genoemd als reden om niet te trouwen. Een bruiloft kost al snel veel geld en zeker als je een groots feest wil, is er tijd nodig om wat geld te sparen. Anderen gaven als reden dat je dan vast zit aan iemand en je niet meer alles zelf kan beslissen. En dat klopt natuurlijk, wanneer je trouwt moet je het samen eens zijn over de keuzes die je maakt en moet je je levens op elkaar afstemmen. Ik heb de vraag meerdere keren gehad: "Weet je het zeker?" Mensen die de vraag stelden, doelden op het feit dat je wanneer je trouwt aan elkaar vastzit. Veel mensen zien trouwen als een beperking van hun vrijheid. Steeds meer mensen kiezen dan ook voor samenwonen of bijvoorbeeld voor een geregistreerd partnerschap. Je kan tegenwoordig prima bij elkaar zijn zonder te trouwen; wettelijk gezien is er geen huwelijk nodig om met elkaar te leven. Samenwonen zonder te trouwen is minder definitief dan trouwen en ook wanneer je besluit uit elkaar te gaan, komt er veel minder (financieel) gedoe bij kijken. Zoals je bang kan zijn om aan iemand vast te zitten, kun je ook bang zijn om elkaar te verliezen. Vooral wanneer veel mensen in je omgeving van elkaar scheiden, kan dit je onzeker maken: "Gaan wij straks ook uit elkaar?" Genoeg redenen te bedenken dus, maar stop hier niet met lezen! Want ja, in veel van deze redenen zit wel iets. Een bruiloft kan al snel veel geld kosten, trouwen vraagt van je dat je je opoffert en je zit inderdaad aan elkaar vast. Maar ik geloof dat trouwen meerwaarde heeft! En wel vooral omdat God het huwelijk heeft ingesteld.

Misschien is dit voor jou zo vanzelfsprekend als de weg naar huis, maar het kan zo zijn dat je dit nog nooit hebt gehoord of dat je dit zelf anders ziet. Ik wil je meenemen naar het begin van de Bijbel. God heeft de aarde geschapen met alles erop en eraan en wanneer het bijna af is, maakt hij de mens, een man genaamd Adam. De man geeft alle dieren een naam, maar geen van die dieren kan als een hulp tegenover hem staan. Dan schept God, uit Adam een vrouw. Lees met me mee:

"Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn." - Genesis 2:21‭-‬24, HSV

God schept de man en daarna de vrouw zodat de mens niet meer alleen is. En dan geeft hij een opdracht: een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten én zij zullen samen één vlees zijn. Er staat niet bij dat er een papiertje ondertekend wordt of dat er een feest gehouden wordt, wel wordt duidelijk: God heeft een intieme relatie op het oog.

"Wanneer wij hier op aarde een huwelijk sluiten, kunnen we iets laten zien van de relatie die God met mensen wil hebben. 

Later in de Bijbel staat er nog veel meer geschreven over die relatie. In Maleachi kunnen we lezen dat God wil dat man en vrouw elkaar trouw zijn (Mal 2:13-16). God wil niet dat de deur op een kier staat, maar dat één man zich aan één vrouw bindt en zij elkaar trouw zijn voor het leven.

"Waarom?", kun je je afvragen. "Waarom is dit de opdracht die God geeft?" Goede vraag, want God geeft nooit een opdracht zonder dat het een doel dient.

Een huwelijk geeft zekerheid en veiligheid. Ook al zien veel mensen tegenwoordig het huwelijk steeds meer als iets vrijblijvends, het huwelijk is niet vrijblijvend. Het huwelijk is namelijk een verbond. In de Bijbel lezen we dat God een verbond aanging met Zijn volk en toen Jezus kwam, kwam hier een mooier, nieuw verbond voor in de plaats (Heb. 8). Van dit verbond is het huwelijk afgeleid.

Jezus wordt in de Bijbel meermaals de bruidegom genoemd en de gemeente Zijn bruid (Ef. 5:22-33, Op. 19:6-9, Joh. 3;29-29, Mar. 2:18-20). God gebruikt het beeld van een huwelijk om de relatie tussen Zichzelf en Zijn gemeente duidelijk te maken. Wanneer wij hier op aarde een huwelijk sluiten, kunnen we iets laten zien van de relatie die God met mensen wil hebben. Dat is toch prachtig mooi?! Zo geweldig lief als Jezus ons heeft, moet een man zijn vrouw liefhebben. En zoals de gemeente Jezus liefheeft en haar dient, moet een vrouw haar man dienen. Jezus gaf al Zijn glorie op en stierf voor Zijn bruid, Hij gaf zichzelf volledig omdat Hij Zijn bruid zo lief heeft. Jezus zal Zijn bruid nooit verlaten, nooit zal Hij haar loslaten. En de gemeente kan op geen enkele manier zonder Jezus die de bruidegom is. Gods plan met het huwelijk is om aan de wereld Zijn grootsheid, Zijn liefde en Zijn trouw te laten zien!

'Om het beeld van onvoorwaardelijke liefde en trouw tussen Christus en de gemeente te kunnen uitstralen, móet je wel trouwen."

Het huwelijk heeft zo'n bijzonder doel en hoewel ik begrijp dat het huwelijk veel vraagt en ik iets kan begrijpen van de redenen die mensen hebben om niet te trouwen, huilt mijn hart als ik bedenk hoeveel er gerommeld wordt met dit prachtige beeld dat God gegeven heeft. Praktisch gezien hoef je niet meer te trouwen om bij elkaar te kunnen wonen en met elkaar te kunnen leven. Er zijn tal van andere manieren waarop je dat kan regelen die veel minder van je vragen. Maar om het beeld van onvoorwaardelijke liefde en trouw tussen Christus en de gemeente te kunnen uitstralen, móet je wel trouwen. Juist omdat een huwelijk niet vrijblijvend is. Juist omdat een huwelijk vraagt dat je je eigen wil aan de kant legt. Juist omdat het voor altijd is. Juist omdat er geen ruimte is om bij elkaar weg te gaan. Zo is namelijk ook Jezus' liefde voor de gemeente. Ze offert zichzelf op tot in de dood (Fil 2:1-11). Ze is niet afhankelijk van omstandigheden of fluctuerende gevoelens, maar is een keuze, soms tegen gevoelens in. Jezus bad of God de drinkbeker van Hem weg wilde nemen, maar bad bovenal of Gods wil mocht gebeuren (Luk. 22:41-44). Hij moest door het diepst denkbare lijden gaan om Zijn liefde te tonen en Hij onderging het gewillig. Al namen velen Zijn liefde niet aan, bleef Hij liefde geven. En niets, maar dan ook niets, kan de liefde tussen Hem en ZIjn gemeente scheiden (Rom. 8:35-39). Zijn liefde is voor altijd en niets gaat daar tussen komen. Ze is veilig, vast en zeker én geweldig mooi! Dit is ons voorbeeld om lief te hebben. Dit is het beeld dat we mogen laten zien aan de wereld. En samenwonen, een geregistreerd partnerschap of iets in die trant schiet te kort om dit geweldige beeld te kunnen laten zien.

Ik wil je vragen: Mag het je wat kosten? Mag het wat kosten om Jezus te volgen en te laten zien wie Hij is? Mag het je wat kosten om je naaste te dienen? Mag het je wat kosten om lief te hebben? Mag het je wat kosten om samen met iemand te zijn? Ik heb het niet alleen over geld, als je wil kan je trouwen zonder dat het veel kost. Maar ben je bereid om eigen vrijheid en verlangens op te geven? Wil je een keuze maken om lief te hebben of wil je dat liefde vrijblijvend is? Want wanneer je wil uitstralen wie God is en hoe lief Hij ons heeft, betekent dit dat je jezelf moet verloochenen. Het betekent dat je je kruis op je neemt en je dezelfde weg gaat als Christus is gegaan (Luk. 9:23). En het betekent dat wanneer je samen met een man wil zijn, je samen moet trouwen. Het kost iets. Maar... Het is zo geweldig mooi! Echt waar, ik geloof dat het huwelijk de bouwsteen is van onze samenleving of dat het dat in ieder geval zou moeten zijn. Het is bijzonder hoe diep en onbreekbaar de band tussen man en vrouw kan zijn! Echt waar, een huwelijk van onvoorwaardelijke liefde en trouw, is alle kosten meer dan waard!

"Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente." - Efeze 5:30‭-‬32, HSV

Aan het begin van deze blog schreef ik dat mijn man en ik, toen nog vriend en vriendin, goed nagedacht hebben voordat we gingen trouwen. Ik zou het aanraden om goed na te denken over het waarom en om je goed voor te bereiden. Eerlijk is eerlijk, onze voornaamste reden was eerst echt niet "om het beeld van Christus en Zijn gemeente te weerspiegelen". We verlangden om bij elkaar te zijn en wisten dat God dan van ons vroeg om te trouwen. Maar wat geweldig mooi is het dat we hierdoor mogen laten zien hoe onbeschrijfelijk liefdevol onze God is!

Ik ben benieuwd. Zijn door deze blog jouw gedachten veranderd? Zijn er dingen die je moeilijk vindt of juist heel mooi? Laat het weten met een berichtje!


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?