Vermoeid verwachten

03-10-2023

Moe, we zijn het allemaal weleens. Aan het einde van een dag komt er vaak een moment dat je je bedenkt dat het wel een goed idee is om naar bed te gaan, omdat je moe bent. Als je een drukke dag hebt gehad, ga je een keer wat eerder naar bed en hoop je dat je de volgende ochtend weer uitgerust bent. Wie herkent dit niet? We hebben geen eindeloze voorraad energie waaruit we kunnen blijven putten zonder consequenties. We ontkomen er niet aan dat we moe worden, hoe gezond en fit we ook zijn. We kunnen er wel rekening mee houden door niet alleen activiteiten te plannen, maar door ook tijd te nemen om uit te rusten. En toch... 

Toch is er verschil in moeheid. De ene soort moeheid is de andere niet. Want wat als slaap niet helpt en je dagelijks moe wakker wordt? Wat als je je elke dag uit bed moet slepen terwijl de energie en de kracht je eigenlijk ontbreekt? Ook als je goed slaapt en in de achterliggende tijd rustig aangedaan hebt, kan je altijd moe zijn. Het enige verschil is dan dat je nog meer vermoeid bent dan wanneer je veel gedaan hebt en slecht geslapen hebt. Als je iets herkent van die moeheid die niet over lijkt te gaan, fysiek of psychisch, dan is deze overdenking in de eerste plaats voor jou. Ook als je het niet direct bij jezelf herkent, maar wel aan iemand anders denkt, is deze overdenking voor jou. 

Dagelijkse realiteit

Voor sommige mensen is dat elke dag weer de realiteit: een moeheid die niet overgaat en alles beïnvloedt. Ook voor mij is dat het geval. Bij mij heeft het te maken met het feit dat ik ondertussen alweer drie jaar chronisch ziek ben*. Ik kan slapen wat ik wil, maar ik weet 's avonds al dat ik 's ochtend moe wakker zal worden. Zelfs als ik voor mijn doen een nacht goed geslapen heb, word ik nog moe wakker. Als ik tien minuten gefietst heb, ben ik daarna op te vegen omdat het mij zo uitput. Als ik de trap neem om één verdieping naar boven te lopen dan gaat dat nog wel. Maar zodra het twee verdiepingen worden kan het voelen alsof ik intensief gesport heb. Soms voel ik me daarna opeens zo zwak dat ik wel even moet gaan zitten. Het overkomt me vaak dat mijn fysieke kracht ontbreekt en dat ik daarom op wilskracht mijn dag doorkom. Vervolgens betaal ik daar op een later moment de prijs voor. Dan heb ik het alleen nog maar over het moe zijn door het ontbreken van fysieke kracht. Daar komt ook nog de moeheid bij vanwege de pijn en de weerslag die het mentaal heeft. Kortom, ik ben altijd moe.

(*Hier kan je een blog lezen die ik daar eerder over geschreven heb.)

"Wat als je nog altijd – dag in en dag uit – moe bent en er geen einde aan lijkt te komen? Wat doe je als je niet die kracht lijkt te ontvangen die beloofd wordt in de Bijbel?"

Een meelijdende Zaligmaker

Ook in de Bijbel lees je op verschillende plaatsen over mensen die moe zijn. Moe door omstandigheden en moe van het leven. Verzwakt en zonder krachten. Denk bijvoorbeeld aan Job, Elia en Jona. Hoewel er veel over hen valt te zeggen, wil ik nu de aandacht richten op één Persoon, op Jezus zelf. Jezus is zowel God als Mens. Een volmaakt Mens zonder enige zonde. Toch ondervond ook Hij lichamelijk de gevolgen van de zonde. Hij had honger en dorst, ook Hij was moe en had slaap nodig. Maar naast dat Hij mens was, was Hij ook God. Jezus heeft voor ons geleden, is gestorven en weer opgestaan. Hij heeft de duivel, de zonde en de dood overwonnen. In dit leven zullen ziekte, pijn en moeheid er zijn, maar Christus heeft het laatste woord. Hij heeft alle macht, want Hij hééft overwonnen. Daarom mag je naar Hem toe gaan als je vermoeid en belast ben, als het je aan kracht ontbreekt, als je Hem nodig hebt. Want Jezus weet wat je doormaakt en Hij belooft je kracht te geven (Ps. 27:14, 31:25).

"Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen." - Hebreeën 2:17-18

"Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip." - Hebreeën 4:14-16 

Onvervulde beloften

Maar wat als die beloften in jouw leven niet vervuld lijken te worden? Wat als je nog altijd – dag in en dag uit – moe bent en er geen einde aan lijkt te komen? Wat doe je als je niet die kracht lijkt te ontvangen die beloofd wordt in de Bijbel? Het is iets wat ik mezelf weleens afvraag. Waarom staat het in de Bijbel als ik het toch niet krijg? Toch heb ik bewust het woord 'lijken' gebruikt. Het voelt alsof ik te weinig kracht krijg om door te gaan en ik zou graag meer willen, maar ik weet beter door wat God van Zichzelf zegt in de Bijbel. Ik weet dat God het zoveel eindeloos beter weet dan ik, omdat Hij mij kent (Ps. 139:1-7). Ik weet dat Hij weet wat ik nodig heb, beter dan ik dat zelf weet (Mat. 6:8,32, Jes. 55:8-9).

Hij geeft je elke dag weer wat je nodig hebt om die dag door te komen. Niet meer en niet minder. Of dat nu betekent dat je een dag in bed ligt, of dat je meer hebt kunnen doen dan je van jezelf gewend bent. Het feit dat je dit nu leest is er een bewijs van dat God tot nu toe je elke dag genoeg gegeven heeft. Ook dat kleine beetje kracht waarvan je bang was dat het te weinig zou zijn, kwam van Hem. Hij geeft precies genoeg, ook als je zelf denkt dat je meer nodig hebt. God geeft wat je vandaag nodig hebt, zodat je Hem morgen opnieuw nodig hebt. Zo houdt God ons dicht bij Hem. Juist zulke momenten zijn een uitgelezen kans om dicht bij God te leven en het van Hem te verwachten.

"God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht van God is." - Psalm 62:12

"Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan." - 1 Korinthe 10:13

De beloften zijn er juist ook voor momenten dat je je afvraagt of je ooit nog iets anders zult kennen dan vermoeidheid. Niet alleen de beloften dat God kracht zal geven als je dat nodig hebt, maar ook de beloften dat Hij zal doen wat Hij beloofd heeft. Je ziet het onder andere in de Psalmen terugkomen: Dichters die overdenken wat God in het verleden gedaan heeft en Hem daarop wijzen, daarop pleiten als ze vragen om kracht, hulp en redding. Als je in Christus bent, mag je erop vertrouwen dat God het werk zal voltooien wat Hij in jouw leven is begonnen te doen (Fil.1:6). Jezus is gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid Dezelfde (Heb. 13:8). Hij verandert niet en Hij kan Zichzelf niet verloochenen. God staat boven je leven. Hij is erbij! Bij elke stap die je zet en bij elke stap die je zelf niet kunt zetten omdat de kracht je ontbreekt. Hijzelf gaat voor je uit.

"Heere, waar zijn Uw vroegere blijken van goedertierenheid? U hebt ze David gezworen bij Uw trouw." - Psalm 89:50

"Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen." - 2 Korinthe 12:9

"Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion." - Psalm 84:6-8 

"Als je in Christus bent, mag je erop vertrouwen dat God het werk zal voltooien wat Hij in jouw leven is begonnen te doen (Fil.1:6)."

Uitzien naar de toekomst

Juist omdat mijn leven op aarde is zoals het is, verlang ik op momenten sterk naar de hemel. Dan kijk ik echt uit naar de tijd dat mijn lichaam gelijkgemaakt zal worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus (Fil. 3:21). Ik verlang naar de tijd dat alle beloften vervuld zullen worden. Want als het erop aan komt, geloof ik dat de beloften vervuld zúllen worden. Dat neemt niet weg dat er nog altijd momenten zullen blijven dat het zwaar is, dat ik zo moe ben dat ik bang ben dat mijn laatste beetje kracht nu ook weg is. Dan blijven er ook nog de momenten dat ik worstel met de beloften van God en dat ik niet weet hoe het verder moet. Ondanks dat, als ik aan het einde van de dag weer niets anders heb kunnen doen dan in bed liggen, kan ik niet anders dan tegen alles in hopen. Ik heb zoveel van Gods goedheid mogen zien – in Zijn Woord én in mijn leven – dat ik niet anders kan dan hopen op hoop, hopen op beloften en hun vervulling, hopen op God:

"Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, Israël: Mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden." - Jesaja 40:27-31

Bid je mee?

"Grote en goede God, hier hebt U het: mijn vermoeidheid, mijn zwakte en mijn ellende. Ja, hier hebt U mijn hele leven. Ik weet niet meer hoe het moet en ik ben er opnieuw achter gekomen dat ik het zelf niet kan. En ik weet dat het zinloos was om het in de eerste plaats allemaal zelf te proberen en het in eigen kracht te willen doen. De waarheid is dat ik niet zonder U kan en het ook niet zonder U wil doen. Geeft U mij dan Uw kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Ondersteunt U mij op de weg die voor mij ligt. Geef mij alles wat ik nodig heb om Uw wil te doen en tot eer van U te leven elke dag weer. Houd mij dicht bij U. Amen."


Deze overdenking is geschreven door Liza. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?