Kerstwens

19-12-2023

Wat kerst voor ons betekent

Kerst is volgende week al en daarom hebben wij als team allemaal nagedacht over wat kerst persoonlijk voor een ieder van ons betekent. Dit willen we graag met jou delen, en verder hebben we ook allemaal een kerstwens voor jou dit jaar.

Lieve zus,

Als ik aan kerst denk, moet ik altijd terugdenken aan het kerstfeest op de basisschool. Daar zag ik altijd enorm naar uit. We mochten dan 's avonds naar school, wat al super bijzonder was. Overal waren lichtjes en het was zo gezellig. Er werd gezongen, er werden Bijbelteksten opgezegd en er werd altijd een prachtig kerstverhaal verteld en als we naar huis gingen kregen we een leesboek mee.

Ik herinner me kerst als iets moois, als het nadenken over waarom Jezus naar de aarde kwam en als een tijd waarin je veel tijd met familie doorbracht. En ik denk dat dat nog steeds is wat kerst speciaal maakt voor mij. De gezelligheid, warmte en het belangrijkste, het vieren dat Jezus kwam naar deze aarde.

Er zijn veel meningen of we kerst zouden moeten vieren als christen, maar persoonlijk denk ik dat het nooit verkeerd is om na te denken over de Heere Jezus en waarom Hij naar deze aarde kwam. Hij kwam namelijk om onze straf te dragen en God de Vader daarmee alle eer te geven. Hij kwam om te leven op deze aarde en te dienen. Hij kwam om de wil van Zijn Vader te doen.

Mijn wens voor jou, lieve zus, is dat je zult inzien waarom Jezus naar de aarde kwam. Dat je persoonlijk zult geloven dat Hij ook kwam om de straf van jouw zonden te dragen. Ik wens je toe dat je Zijn kind mag worden en als je dat al bent wens ik je toe dat je een levend offer zult zijn voor God. Leef om Hem alle eer te geven!

Veel liefs,

Marjon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieve zus,

Ik moet eerlijk bekennen dat ik kerst soms een lastige tijd in het jaar vind. Ik vind het lastig om het wonder van Kerst jaarlijks te laten oplichten. Herken je dat? Dat de Bijbelverhalen soms zo vanzelfsprekend lijken… Eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Ik wil niet rusten in een vanzelfsprekendheid, want dat is wel het laatste wat Kerst is!

Daarom begon ik me de afgelopen weken te beseffen dat de voorbereiding op Kerst van zoveel meer waarde is dan ik dacht. De adventsperiode is een hulp om je hart en gedachten te richten op het wonder van Kerst. Christus zelf. Zoals het praten over Kerst met familie en vrienden, het luisteren naar christelijke kerstmuziek, het adventsboekje dat je leest of gelezen hebt. Al deze dingen werpen een ander licht op Kerst, en misschien dat één van deze schijnsels plotseling diep in je hart schijnt…

Ik wens jou toe dat, door de kracht van Gods Geest, het licht van Kerst diep in je hart schijnt. Dat je naar Kerst toe mag leven door je op allerlei manieren te laten overspoelen met het Jezus-wonder. Ik bid je toe dat de wetenschap dat Jezus kwam naar de aarde je (opnieuw) tot in je diepste binnenste mag raken. Je laat lachen. Je laat verwonderen en je misschien zelfs tranen in je ogen brengt. Ik hoop en bid dat die gedachte je opnieuw stil maakt en dat Zijn Geest je mag richten op het wonder van Immanuël - God met ons!

Mijn kerstwens voor jou is dat Zijn Geest je weer laat verwonderen over het grote wonder van Jezus als kwetsbaar kind!

Veel liefs,

Thirze

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieve zus,

Ik heb me weleens afgevraagd of ik wel kerst wilde vieren. Kerst is geen feest dat we in de Bijbel vinden. Jezus is niet in de winter geboren. Bepaalde gebruiken die wij nu hebben met kerst, schijnen af te stammen van heidense feesten in het verleden. Maar momenteel kijk ik uit naar Kerst. 

Het is een prachtige mogelijkheid om het leven van Jezus te vieren. Het is een tijd van gezelligheid, liefde en goede mogelijkheden om het evangelie te delen. Het zijn dagen waarin we nóg bewuster nadenken over het werk van Jezus en over de genade van God. Dat vind ik prachtig.

Jezus geboorte, leven, sterven en opstanding geeft mij reden voor leven. Hij geeft mijn leven een doel. Hij geeft mij geestelijk leven. En dat is geweldig; door genade een relatie met God kunnen hebben en hier elke dag in kunnen groeien.

Ik ben pas getrouwd, dus wij zijn nog een beetje op zoek naar welke tradities wij willen houden of instellen. Hier zijn we dus nog zoekend in. Deze kerst hebben we met onze gemeente een kerstontbijt, waarin gemeenteleden ook stukjes doen, liederen zingen en dergelijke. Daar heb ik echt zin in. Verder vooral lekker eten. :)

Ik wens je toe dat jij kerst zal vieren vanuit échte dankbaarheid. Een dankbaarheid die voortkomt uit het feit dat je Jezus kent als je redder en verlosser. Een dankbaarheid die groter en groter wordt, naarmate je Hem leert kennen.

Veel liefs,

Berdine

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieve zus,

Ik wens je toe dat je deze Kerst meer mag zien van het wonder dat Gods Zoon zelf naar de aarde is gekomen, niet alleen voor mensen in het algemeen, maar ook heel specifiek voor jou. En als je - net als ik - Kerst dit jaar alleen viert, dan hoop ik dat je iets mag ervaren van dát wonder: Immanuel, God met ons. Ik wens en bid je toe dat je Zijn aanwezigheid mag ervaren, dat je niet alleen bent, maar dat Hij erbij, bij jou, is!

Veel liefs,

Liza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieve zus,

Ik denk dat veel mensen bij kerst denken aan lekker eten, een versierde boom in huis, cadeautjes en samenzijn. Ik vind het een gezellige tijd van het jaar met al die lichtjes en verheug me altijd op het kerstdiner en de vieringen. Tegelijk vind ik het vieren van kerst weleens lastig. Veel van de gebruiken hebben weinig te maken met Jezus' komst en kerst is van oorsprong eigenlijk niet eens een christelijk feest. Toch vind ik het mooi om deze dagen te gebruiken om extra stil te staan bij het genadige wonder van Jezus' komst, dat is namelijk waar kerst voor mij echt om draait.

Jezus' komst verwondert me. De Grote Koning werd een kwetsbaar kind. Vanuit de best denkbare plaats, kwam Hij naar een wereld gekenmerkt door de zonde. Hij, het enige kind van God, werd slaaf. Zodat wij, slaven van de zonde, kinderen van God kunnen worden. Hij gaf alles op voor ons! Dat is wat mij betreft wel wat vieringen waard!

Dit jaar hoop ik het te vieren op werk en met onze gemeente. Ik verlang ernaar om samen God te loven en heb daar enorm zin in! Daarnaast ben ik van plan om heerlijk te gaan eten en als ik de kans heb, dan heb ik het dan graag over dat kindje in de kribbe, die daar lag voor ons. Ik hoop voor jou dat deze kerst in jou iets doordringt van het onbegrijpelijke wat God voor jou gedaan heeft, zodat je niet anders kan dan je leven in Zijn handen leggen en Hem prijzen.

Kom, laten wij aanbidden! God is het waard.

Veel liefs,

Marlies

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieve zus,

Vroeger ging ik naar de kerk en vierde ik kerst met het gezin, gourmetten en spelletjes spelen. Super gezellig. Hier heb ik warme herinneringen aan. Als ik in de bijbel lees, lees ik niet echt iets over het vieren van kerst. Dit zet me aan het denken en doet me de achtergrond van kerst momenteel onderzoeken. Toch vind ik het 'waarom' los van de vorm, een heel Bijbels en heerlijk idee. 

Ere zij God! God danken en stilstaan wat Hij voor ons heeft gedaan door Zijn eniggeboren zoon. Hoe Hij al die tijd al bezig is met het verlossingswerk voor ons. Hij is het waard om ons daar keer op keer over te verwonderen en bij stil te staan. Al is het kerst of een ander moment ! Dit maakt het stilstaan bij de geboorte van Jezus bijzonder voor mij.

'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' - ‭‭Johannes‬ ‭3‬:‭16‬ ‭HSV‬‬

Ik bid jou toe dat als je de geboorte van Jezus gedenkt of viert. Dat je verwonderd mag zijn en blijven over het licht wat in de wereld is gebracht met Zijn geboorte. Ik bid je dat licht in je leven toe, dat Hij op jou en door jou mag schijnen en dat je mag leven als een nieuw schepsel voor en door Hem.

'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.' - ‭‭Jesaja‬ ‭9‬:‭5‬ ‭HSV‬

Veel liefs,

Rosalinde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieve zus,

Kerst is voor mij een mysterie. Hoe kan het dat God dít voor mij over had? Zó laag is afgedaald… als baby op een plek waar je helemaal niet als baby geboren wilt worden. Om op deze manier de breedte van het Evangelie vorm te geven, iedereen is welkom bij hem. 

Ongelooflijk, wat een ontzagwekkende liefde. Ongelooflijk hoe de Vader het hele Oude Testament in vervulling laat gaan door Jezus, Zijn Zoon. God voert ook vandaag nog Zijn plan uit, ongeacht wie ik ben en wat ik doe. Ik mag zelfs in dat plan meewerken als ik wil, dat vind ik zó bijzonder. Ik wens jou een pure vreugde in je hart om wat Hij voor jou heeft gedaan! Gezegend Christusfeest!

Veel liefs,

Karinda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieve zus,

Persoonlijk is de tijd zo snel gegaan dit jaar dat ik mij niet kan voorstellen dat kerst echt al over minder dan een week is. Dit doet mij reflecteren op hoe het afgelopen jaar is geweest, maar vooral ook op mijn relatie met God. Wat betekent kerst eigenlijk voor mij persoonlijk? Of beter gezegd, wat betekent het voor mij persoonlijk dat Jezus naar de wereld is gekomen voor mij? Sta ik daar nog weleens bij stil of word ik meegenomen door de drukte om mij heen dat alles voorbij lijkt te vliegen? 

Om eerlijk te zijn voelt het vooral als het laatste voor mij. Als ik terugkijk op dit jaar, vergeet ik soms wat er eigenlijk allemaal is gebeurd en kan ik vergeten hoe God heeft gewerkt. Door drukte voel ik soms alsof ik niet genoeg tijd heb gehad voor de dingen die ik wilde doen, maar als ik dan echt de tijd neem om stil te staan, mag ik zien hoe God door mij heen heeft gewerkt. Het is misschien niet helemaal gegaan zoals ik gepland had, maar God was er altijd en dat is het allerbelangrijkste.

Kerst gaat normaal gesproken vooral om tijd met familie en de gezelligheid voor mij, maar ik wil er dit jaar meer bij stilstaan hoe bijzonder het eigenlijk is. Het kan zo normaal voelen en lijken omdat we er gewend aan zijn geraakt, maar raakt het Goede Nieuws mij eigenlijk nog? Raakt het mij nog dat Jezus speciaal naar deze wereld kwam voor mij?

Ik wil deze kerst meer stilstaan bij het feit dat het zo speciaal is dat God Zijn enige Zoon naar de wereld had gestuurd. En daar bovenop dat Hij mij en jou in gedachten had, omdat Hij zoveel van ons houdt. Laten we deze kerst dus onze ogen op Jezus houden en dankbaar zijn voor wat Hij voor ons heeft gedaan. En laten we Zijn liefde door ons heen laten werken en Zijn vreugde en blijdschap verspreiden!

Mijn kerstwens voor jou dit jaar, lieve zus, is dat je God mag toelaten in het diepst van je hart. Dat je niks meer voor Hem verborgen hoeft te houden, maar dat je echt alles aan Hem mag geven, alles mag neerleggen aan Zijn voeten. Dat je mag vertrouwen dat God zielsveel van jou houdt, omdat Hij Jezus naar de wereld had gezonden, speciaal voor jou! Ik hoop dat je daar stil bij mag staan dit jaar en dat je Hem mag accepteren in je hart. Dat je Hem toelaat om alles van je verleden te genezen en om herstel te brengen waar dat nodig is. Dat je op God mag vertrouwen, in welk seizoen je ook zit. Dat je Hem blijft zoeken en jouw persoonlijke relatie met Hem steeds meer mag verdiepen. Hij houdt van jou lieve zus.

Veel liefs,

Jennifer

Bijbelverzen ter bemoediging:

'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' - ‭‭Johannes‬ ‭3‬:‭16‬ ‭HSV‬

'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.'
- ‭‭Jesaja‬ ‭9‬:‭5‬ ‭HSV‬


Deze overdenking is geschreven door Jennifer. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?