Zijn Hand

12-02-2022

Een gedicht over Gods hand in deze wereld. We zien God door wonderen, woorden, liederen en ervaren Hem misschien door andere mensen heen. Het kan ook zijn dat je Gods aanwezigheid soms juist heel erg zoekt of het niet begrijpt. In dit gedicht zijn daar woorden aan geprobeerd te geven. 

Zijn hand glinstert,

in zoveel onwetendheid.

Verwondert je, laat je sprakeloos.

Geeft je richting, maakt soms ademloos.

Verspreid een licht.

Breekt hier en daar zomaar door in de duisternis.

Zodat je weet

dat Hij er is.


Dit gedicht is geschreven door Thirze. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?